Spoločnosť DACHSER vo Švédsku rastie

Obchodné aktivity spoločnosti DACHSER Sweden sa vyvíjajú pozitívne: otvorením novej obchodnej kancelárie v Örebro logistický poskytovateľ rozšíri svoje pôsobenie v strednom Švédsku. Okrem toho bol za nového country managera pre európsku logistiku vo Švédsku vymenovaný Carl-Johan Westas, ktorý posilní manažérsky tím spoločnosti DACHSER v severskom regióne.

Spoločnosť DACHSER Sweden rozširuje svoju činnosť v strednom Švédsku.

Napriek hospodárskym výzvam, ako je pandémiou spôsobené narušenie globálnych dodávateľských reťazcov a s tým súvisiace vplyvy na trh, spoločnosť DACHSER Sweden naďalej rastie. V záujme posilnenia svojej organizácie a ďalšieho rastu v budúcnosti plánuje logistická spoločnosť v roku 2022 otvoriť obchodnú kanceláriu v Örebre. Tým sa postupne rozšíria služby v centrálnej časti Švédska, kde je silná logistická základňa. Svojím etablovaním sa v tomto regióne spoločnosť DACHSER Sweden napojí na oblasť medzi Mälarregionen a Värmland na svoju európsku logistickú sieť.

„Rozšírenie do Örebra je pre spoločnosť DACHSER Sweden  prirodzeným krokom. Okrem oblastí, ktoré už pokrývame, je Örebro regiónom, v ktorom zaznamenávame najväčšie objemy prepravy,“  hovorí Thomas Wennborg, riaditeľ štokholmskej pobočky, ktorý je zodpovedný za rozšírenie do Örebra.

Vymenovanie nového country managera

Ďalším výsledkom pozitívneho pokroku je posilnenie riadiacej štruktúry vo Švédsku vymenovaním Carla-Johana Westasa do pozície Country Manager Sweden European Logistics od 1. januára 2022. Westas je zodpovedný za štyri pobočky DACHSER Sweden European Logistics v Malmö, Jönköpingu, Göteborgu a Štokholme. Výrazne tak podporí smerovanie rastu spoločnosti DACHSER vo Švédsku.

„Vo Švédsku zatiaľ nepatríme medzi väčších hráčov v porovnaní s veľkosťou spoločnosti DACHSER v Európe. Mojím cieľom je ďalej rozširovať pôsobenie spoločnosti DACHSER vo Švédsku − s jej európskou logistickou sieťou, jej prepojením na svetové trhy a zároveň s miestnymi službami,“ hovorí Carl-Johan Westas.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova