Kariéra Mediaroom

Vitajte na našej stránke!

Na našej stránke nájdete všetko o našich službách a najnovšie správy o spoločnosti.

Track & Trace
Okamžité informácie o vašej zásielke

DACHSER News

2
21.11.2022
Digitálne dvojča: Dachser a Fraunhoferov inštitút pre logistiku zvyšujú transparentnosť pri manipulácii so zbernými zásielkami

V spolupráci s Fraunhoferovým inštitútom pre logistiku (IML) vyvinula spoločnosť Dachser inováciu v oblasti logistiky zberných vozidiel, ktorú následne aj zaviedla  do praxe. V takzvanom termináli @ILO sa úplne automaticky a v reálnom čase vytvára kompletný digitálny obraz všetkých zásielok, majetku a procesov tranzitného terminálu – "digitálne dvojča". Digitálne dvojča urýchľuje prichádzajúce a odchádzajúce procesy a poskytuje priebežne aktualizované informácie o polohe každého balíka, z čoho ťažia nielen logistickí operátori a vodiči, ale aj pracovníci pri plánovaní a obsluhe zákazníkov.

18.11.2022
DACHSER využíva internet vecí v diaľkovej zbernej preprave

Od začiatku roka spoločnosť DACHSER doplnila 8 500 výmenných nadstavieb, ktoré používa na diaľkovú prepravu tovaru medzi svojimi európskymi pobočkami, o inovatívne chytré sledovacie zariadenia. Vďaka tomu je možné prepravné kontajnery sledovať v reálnom čase a pomocou internetu vecí presne vypočítať časy príchodu. Spoločnosť DACHSER momentálne spustila centrálnu platformu pre vizualizáciu a analýzu všetkých týchto údajov o polohe – vrátane údajov z návesov a ťahačov – a agregovala ich s údajmi o zásielkach vo firemnom systéme riadenia dopravy. Najväčší prospech z tejto zvýšenej transparentnosti dodávateľského reťazca však majú zákazníci.

16.11.2022
DACHSER prepravil kolosálny žeriav pre vesmírnu misiu

Už v septembri 2021 začali tímy leteckej a námornej prepravy spoločnosti DACHSER v Bostone a Kolíne nad Rýnom starostlivo plánovať prepravu kolosálneho extra dlhého žeriavu. V pláne bolo prepraviť žeriav spolu s podvozkom z Nemecka do Spojených štátov námornou prepravou, aby potom mohol byť prepravený do cieľa pozemnou prepravou. Jeho účelom nebolo nič iné ako pomôcť pri stavbe kozmickej rakety v Houstone. Zrazu bolo však nutné starostlivo pripravený plán hodiť cez palubu.

11.11.2022
DENO – DACHSER špecialista na prevádzku siete

DACHSER Expert Network Operations alebo v skratke DENO je špecialista na prevádzku siete. Táto pozícia je špecifická pre spoločnosť DACHSER a prináša benefity celej sieti. Predovšetkým preto, že DENO je garantom a školiteľom v oblasti procesov a hýbateľom  k implementácii lokálnych aj korporátnych zmien. V pobočkách DACHSER po celom svete pôsobí viac ako 80 DENO špecialistov. Peter Poštényi z pobočky DACHSER v Lozorne je jedným z nich.

02.11.2022
Globálna logistika ako zrkadlo svetovej ekonomiky

Globálna logistika a svetová ekonomika predstavujú vzájomne prepojené súčasti jedného celku. Jednotlivé segmenty – logistika, priemysel a obchod sa navzájom ovplyvňujú, stav jedného segmentu ovplyvňuje fungovanie toho druhého a naopak. Ťažisko medzikontinentálnej nákladnej prepravy dodnes spočíva v námornej doprave. Až 90 % všetkého prepravovaného tovaru a komodít putuje do cieľovej destinácie po mori. To znamená, že na funkčnej námornej preprave do značnej miery závisí aj fungovanie výrobných podnikov a obchodu na celom svete.

Na túto aktuálnu tému sme sa rozprávali s Mariánom Mičekom, Country Managerom Air and Sea Logistics DACHSER Slovakia.

26.10.2022
DACHSER rozširuje sieť pobočiek v Poľsku

Začiatkom októbra otvoril poskytovateľ logistických služieb DACHSER novú pobočku v severopoľskom meste Toruň. Zariadenie spĺňa medzinárodné štandardy pre udržateľnú výstavbu a získalo certifikát BREEAM "Very Good".

21.10.2022
Nový DACHSER magazín je tu!

Logistika je plná inovácií a nové riešenia sa čoraz rýchlejšie stávajú súčasťou každodennej práce. Patria medzi ne alternatívne pohony, široká škála digitálnych aplikácií, inteligentné využívanie dát a noví autonómni pomocníci v tranzitných termináloch a skladoch.

20.10.2022
Prínos digitálnych štandardov

V októbri 2021 spojila spoločnosť DACHSER sily s ďalšími spoločnosťami z logistického priemyslu a založila neziskovú nadáciu Open Logistics Foundation. V tomto interview rozpráva generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER Burkhard Eling a riaditeľ pre rozvoj Stefan Hohm o zákulisí, ideovom pozadí a limitoch tejto iniciatívy, ktorej cieľom je zvýšiť digitalizáciu a štandardizáciu v oblasti logistiky.

14.10.2022
DACHSER prvýkrát na veľtrhu Kariéra EXPO v Bratislave

V utorok 11. októbra prebehol v Bratislave pracovný veľtrh Kariéra EXPO. Toho sa ako vystavovateľ zúčastnil medzi ďalšími približne 50 regionálnymi zamestnávateľmi z najrôznejších odvetví aj DACHSER.

07.10.2022
Vodík – pohon budúcnosti?

Výskumníci z Univerzity aplikovaných vied v Kemptene boli poverení spoločnosťou DACHSER, aby v štúdii bližšie preskúmali vodík ako neutrálny nosič energie z hľadiska emisií CO2.

Vodík je vnímaný ako nádejný kandidát na zníženie emisií uhlíka v cestnej doprave. Z tohto dôvodu poverila spoločnosť DACHSER Univerzitu aplikovaných vied v Kemptene vypracovaním štúdie "Infraštruktúra a logistika H2". Cieľom bolo preskúmať verejnú dostupnosť vodíka, ako aj doteraz známe výrobné procesy a spôsoby doplňovania paliva do nákladných vozidiel s vodíkovými palivovými článkami v období 2025 až 2030 pre európsku cestnú logistickú sieť DACHSER. Štúdia ukazuje: Pri hľadaní čistého a udržateľného paliva je ešte potrebné prekonať množstvo problémov.

DACHSER Mediaroom

DACHSER Procurement - KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O VAŠE DODÁVKY

Procurement logistics − jednoduchšie a efektívnejšie obstarávanie tovaru vďaka stabilnej spolupráci s jediným prepravcom! 

Procurement logistics je služba založená na dlhodobej spolupráci, ktorá optimalizuje a zefektívňuje procesy obstarávania a príjmu tovaru. Prínosom je najmä zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie transparentnosti celého prepravného reťazca. S Procurement logistics bude mať všetky vaše zásielky pod palcom jediný prepravca a informácie o nich nájdete na jednom mieste. 

Dozvedieť sa viac

DACHSER Slovakia a.s. (za rok 2021)

56700000
Obrat v EUR (Netto, nekonsolidované)
5
Pobočky
691100
Zásielky
viac

Pobočky po celom svete

Kontaktné informácie našich pobočiek

Máte požiadavku alebo otázku? Tu nájdete kontaktné informácie na naše pobočky po celom svete.

Umiestnenie vyhľadávania