232 Prihlášky
Triedenie: Dátum | Relevantnosti

Výsledok

01/19/2023
DACHSER získal 100 % podiel v Maďarsku

Dňa 20. decembra 2022 spoločnosť DACHSER získala zvyšných 50 percent akcií vo svojich maďarských spoločných podnikoch a stáva sa tak 100-percentným vlastníkom „Liegl & DACHSER Szállitmányozasi és Logisztikai Kft. (preprava a skladovanie priemyselného tovaru a potravinárskych výrobkov) a "Liegl & DACHSER ASL Hungary Kft." (letecká a námorná preprava). Predchádzajúci spolumajiteľ Engelbert Liegl odovzdal v rámci akvizície svoju zodpovednosť ako regionálny riaditeľ pre juhovýchodnú Európu (Road Logistics) Romanovi Stoličnému. Engelbert Liegl však bude ako akcionár aj naďalej pomáhať formovať rozvoj spoločných podnikov DACHSER Slovakia a DACHSER Romania.

 

Prečítať
01/09/2023
Rezidenti Domova pri Kríži sa potešili darčekom od zamestnancov DACHSER Slovakia

Charitatívna akcia „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ sa na Slovensku stáva peknou vianočnou tradíciou. Angažujú sa v nej ľudia z celej krajiny, aby obdarovali neznámeho človeka žijúceho v zariadení pre seniorov. Zamestnanci DACHSER Slovakia sa do tohto projektu zapojili už po druhýkrát. Pripravili a vianočne vyzdobili dokopy 25 krabíc plných drobností. 

Prečítať
2
12/30/2022
DACHSER udáva smerovanie leteckej a námornej prepravy

Spoločnosť DACHSER nastavuje smer budúceho rastu v oblasti leteckej a námornej logistiky (ASL) prostredníctvom dlhodobého plánovania nástupníctva.

Prečítať
12/29/2022
DACHSER Slovakia pomáha pripravovať odchovancov detského domova na samostatný život

V rámci dlhodobej spolupráce s Centrom pre deti a rodiny v Malackách zorganizoval DACHSER Slovakia v priebehu tohto roka niekoľko školení pre tínedžerov z detského domova vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré boli tematicky zamerané na rozvoj počítačových zručností, zvyšovanie finančnej gramotnosti a orientáciu na pracovnom trhu.

Prečítať
12/14/2022
"Elektromobilita je téma, ktorá sa týka všetkých"

V spoločnosti DACHSER je momentálne v prevádzke eActros, jedno z prvých sériovo vyrábaných elektromobilov na batérie od spoločnosti Mercedes-Benz. Poskytovateľ logistických služieb sa ako partner zodpovedný za testovanie v teréne významne podieľal na vývoji elektrického nákladného vozidla. André Bilz je vedúcim tímu nákladných vozidiel a terminálových zariadení v spoločnosti DACHSER, kde pod jeho zodpovednosť spadá aj nákup úžitkových vozidiel. Na týchto riadkoch hovorí o novej technológii a význame elektromobility v sektore úžitkových vozidiel.

Prečítať
12/13/2022
DACHSER získava poskytovateľa logistického softvéru - spoločnosť kasasi

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER získal majoritný podiel v softvérovej spoločnosti kasasi GmbH so sídlom v nemeckom Kemptene. kasasi zamestnáva 50 ľudí a spoločnosti sa dohodli na tom, že kúpnu cenu podielu nezverejnia.

Prečítať
2
11/21/2022
Digitálne dvojča: DACHSER a Fraunhoferov inštitút pre logistiku zvyšujú transparentnosť pri manipulácii so zbernými zásielkami

V spolupráci s Fraunhoferovým inštitútom pre logistiku (IML) vyvinula spoločnosť DACHSER inováciu v oblasti logistiky zberných vozidiel, ktorú následne aj zaviedla  do praxe. V takzvanom termináli @ILO sa úplne automaticky a v reálnom čase vytvára kompletný digitálny obraz všetkých zásielok, majetku a procesov tranzitného terminálu – "digitálne dvojča". Digitálne dvojča urýchľuje prichádzajúce a odchádzajúce procesy a poskytuje priebežne aktualizované informácie o polohe každého balíka, z čoho ťažia nielen logistickí operátori a vodiči, ale aj pracovníci pri plánovaní a obsluhe zákazníkov.

Prečítať
11/18/2022
DACHSER využíva internet vecí v diaľkovej zbernej preprave

Od začiatku roka spoločnosť DACHSER doplnila 8 500 výmenných nadstavieb, ktoré používa na diaľkovú prepravu tovaru medzi svojimi európskymi pobočkami, o inovatívne chytré sledovacie zariadenia. Vďaka tomu je možné prepravné kontajnery sledovať v reálnom čase a pomocou internetu vecí presne vypočítať časy príchodu. Spoločnosť DACHSER momentálne spustila centrálnu platformu pre vizualizáciu a analýzu všetkých týchto údajov o polohe – vrátane údajov z návesov a ťahačov – a agregovala ich s údajmi o zásielkach vo firemnom systéme riadenia dopravy. Najväčší prospech z tejto zvýšenej transparentnosti dodávateľského reťazca však majú zákazníci.

Prečítať
11/16/2022
DACHSER prepravil kolosálny žeriav pre vesmírnu misiu

Už v septembri 2021 začali tímy leteckej a námornej prepravy spoločnosti DACHSER v Bostone a Kolíne nad Rýnom starostlivo plánovať prepravu kolosálneho extra dlhého žeriavu. V pláne bolo prepraviť žeriav spolu s podvozkom z Nemecka do Spojených štátov námornou prepravou, aby potom mohol byť prepravený do cieľa pozemnou prepravou. Jeho účelom nebolo nič iné ako pomôcť pri stavbe kozmickej rakety v Houstone. Zrazu bolo však nutné starostlivo pripravený plán hodiť cez palubu.

Prečítať
11/11/2022
DENO – DACHSER špecialista na prevádzku siete

DACHSER Expert Network Operations alebo v skratke DENO je špecialista na prevádzku siete. Táto pozícia je špecifická pre spoločnosť DACHSER a prináša benefity celej sieti. Predovšetkým preto, že DENO je garantom a školiteľom v oblasti procesov a hýbateľom  k implementácii lokálnych aj korporátnych zmien. V pobočkách DACHSER po celom svete pôsobí viac ako 80 DENO špecialistov. Peter Poštényi z pobočky DACHSER v Lozorne je jedným z nich.

Prečítať
11/02/2022
Globálna logistika ako zrkadlo svetovej ekonomiky

Globálna logistika a svetová ekonomika predstavujú vzájomne prepojené súčasti jedného celku. Jednotlivé segmenty – logistika, priemysel a obchod sa navzájom ovplyvňujú, stav jedného segmentu ovplyvňuje fungovanie toho druhého a naopak. Ťažisko medzikontinentálnej nákladnej prepravy dodnes spočíva v námornej doprave. Až 90 % všetkého prepravovaného tovaru a komodít putuje do cieľovej destinácie po mori. To znamená, že na funkčnej námornej preprave do značnej miery závisí aj fungovanie výrobných podnikov a obchodu na celom svete.

Na túto aktuálnu tému sme sa rozprávali s Mariánom Mičekom, Country Managerom Air and Sea Logistics DACHSER Slovakia.

Prečítať
10/26/2022
DACHSER rozširuje sieť pobočiek v Poľsku

Začiatkom októbra otvoril poskytovateľ logistických služieb DACHSER novú pobočku v severopoľskom meste Toruň. Zariadenie spĺňa medzinárodné štandardy pre udržateľnú výstavbu a získalo certifikát BREEAM "Very Good".

Prečítať
10/21/2022
Nový DACHSER magazín je tu!

Logistika je plná inovácií a nové riešenia sa čoraz rýchlejšie stávajú súčasťou každodennej práce. Patria medzi ne alternatívne pohony, široká škála digitálnych aplikácií, inteligentné využívanie dát a noví autonómni pomocníci v tranzitných termináloch a skladoch.

10/20/2022
Prínos digitálnych štandardov

V októbri 2021 spojila spoločnosť DACHSER sily s ďalšími spoločnosťami z logistického priemyslu a založila neziskovú nadáciu Open Logistics Foundation. V tomto interview rozpráva generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER Burkhard Eling a riaditeľ pre rozvoj Stefan Hohm o zákulisí, ideovom pozadí a limitoch tejto iniciatívy, ktorej cieľom je zvýšiť digitalizáciu a štandardizáciu v oblasti logistiky.

Prečítať
10/14/2022
DACHSER prvýkrát na veľtrhu Kariéra EXPO v Bratislave

V utorok 11. októbra prebehol v Bratislave pracovný veľtrh Kariéra EXPO. Toho sa ako vystavovateľ zúčastnil medzi ďalšími približne 50 regionálnymi zamestnávateľmi z najrôznejších odvetví aj DACHSER.

Prečítať
10/07/2022
Vodík – pohon budúcnosti?

Výskumníci z Univerzity aplikovaných vied v Kemptene boli poverení spoločnosťou DACHSER, aby v štúdii bližšie preskúmali vodík ako neutrálny nosič energie z hľadiska emisií CO2.

Vodík je vnímaný ako nádejný kandidát na zníženie emisií uhlíka v cestnej doprave. Z tohto dôvodu poverila spoločnosť DACHSER Univerzitu aplikovaných vied v Kemptene vypracovaním štúdie "Infraštruktúra a logistika H2". Cieľom bolo preskúmať verejnú dostupnosť vodíka, ako aj doteraz známe výrobné procesy a spôsoby doplňovania paliva do nákladných vozidiel s vodíkovými palivovými článkami v období 2025 až 2030 pre európsku cestnú logistickú sieť DACHSER. Štúdia ukazuje: Pri hľadaní čistého a udržateľného paliva je ešte potrebné prekonať množstvo problémov.

Prečítať