116 Prihlášky
Triedenie: Dátum | Relevantnosti

Výsledok

Správy 02/25/2021
"Rozdiely v ponuke a dopyte v námornej doprave naďalej zvyšujú ceny"

Koronavírusová kríza nešetrila ani námornú dopravu. Vďaka obmedzeným kapacitám, zvýšeným sadzbám a digitalizácii prepravných spoločností je trh zložitejší a nestabilnejší ako kedykoľvek predtým, vysvetľuje v rozhovore Rolf Mertins, Head of Global Ocean Freight DACHSER Air & Sea Logistics.

Prečítať
Správy 02/18/2021
DACHSER Mexiko prepravil zásielku vrtuľníkom

Osobitné požiadavky vyžadujú špeciálne riešenia. Pre dodávateľov automobilových súčiastok z Celaye v strednom Mexiku zorganizovala spoločnosť DACHSER Mexiko prepravu vrtuľníkom do hlavného mesta vzdialeného zhruba 300 kilometrov. S hrozbou zastavenia výroby ušetrilo toto neobvyklé logistické riešenie nielen čas, ale predovšetkým peniaze.

Prečítať
Správy 02/15/2021
"Vodík v budúcnosti umožní dojazd až na 1 000 km"

V rámci úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov v bude nasledujúcich rokoch zvýšený dopyt po alternatívach nafty, a to najmä v sektore dopravy a logistiky. Okrem batériových elektrických vozidiel, ktoré sú už dnes využívané na prepravu v centrách miest, môžu byť pre prepravu s nulovými emisiami na dlhších trasách využívané tiež vozidlá poháňané vodíkovými palivovými článkami (vozidlá H2). Štúdia uskutočniteľnosti, ktorú menom DACHSERu vykonala Kempten University of Applied Sciences, dospela teraz na základe simulácií k záveru, že použitie nákladných vozidiel H2 v rámci zbernej logistickej siete spoločnosti DACHSER je v zásade možné.

Nasleduje rozhovor s profesorom Werner E. Mehr z Kempten University of Applied Sciences na fakulte strojného inžinierstva a Andre Kranke, Department Head Trends and Technology Research v spoločnosti DACHSER.

Prečítať
Informácie o trhu 02/11/2021
Logistika pri oslavách čínskeho nového roka

12. februára 2021 začína čínsky nový rok, čo je udalosť, ktorá nielen v Číne ovplyvňuje celú ekonomickú aktivitu a logistiku. Tento rok je navyše stále poznačený trvajúcou svetovou pandémiou koronavírusu a tlakom na rast cien námornej prepravy. Čínske továrne zostávajú počas osláv zatvorené, rovnako tak i rad služieb obmedzuje svoju prevádzku. Čínske pobočky DACHSERu budú preto uzavreté v období od 11. až 18. februára, pričom je potrebné brať do úvahy, že celonárodná dovolenka môže znamenať oneskorenie zásielok až o jeden mesiac.

„V tomto období navyše vnímame, že tento rok pred oslavami čínskeho nového roka dochádza k obmedzeniu kapacít a možností prepravných služieb medzi Čínou a Európou aj v dôsledku obmedzenia pohybu v súvislosti s koronavírusom. Výrazne je znížená aj kapacita pozemnej prepravy v Číne, čo vytvára ďalší tlak na ceny prepravy," vysvetľuje Marián Miček Country Manager Air and Sea Logistic, DACHSER Slovakia.

„Všeobecne sa teraz nachádzame v situácii, ktorá na nás kladie vysoké nároky. Je to veľa o hľadaní nových ciest, tak aby naši zákazníci pocítili, čo možno najmenšie vplyvy. Vlaňajší čínsky nový rok bol signálom nastupujúcich ťažkostí, pretože Čína vtedy predĺžila obdobie sviatkov. Prvotný citeľný pokles bol najmä v preprave tovaru vzduchom, kde sa efekt odložených dodávok odrazil najrýchlejšie. V súčasnosti zažívame výrazné obmedzenia aj v oblasti lodnej prepravy, čo ženie ceny do nebývalých výšok, ide o nárast cien až o 400 percent," dodáva Marián Miček.

DACHSER na situáciu reaguje radom spôsobov. Okrem toho, že má vlastné pravidelné charterové lety, spájajúce Európu s Áziou a Amerikou, tak novo zavádza aj ucelený vlak smerom na východ z Číny do Európy. V minulom roku pritom DACHSER zaviedol podobný vlakový spoj na západ. Tvorí tak novú hodvábnou cestu, ktorá poskytuje stabilné podmienky pre prepravu. Toto riešenie je vysoko užitočnou a nákladovo efektívnou alternatívou leteckej a námornej prepravy, nielen počas obmedzení spojených s oslavami nového roka.

Čínsky nový rok je pre Číňanov hlavným sviatkom a je veľmi dôležitým sviatkom v celej juhovýchodnej Ázii. Jeho oslavy tradične začínajú prvým dňom prvého lunárneho mesiaca čínskeho kalendára a končia jeho 15. dňom, známym ako Sviatok lampiónov. Dátum čínskeho Nového roka je pohyblivý a kolíše medzi 21. januárom a 20. februárom a je určený astronomicky.

Prečítať
Správy 02/08/2021
DACHSER opäť jednotkou v zbernej službe v Nemecku

Medzinárodný logistický provider DACHSER obhájil svoju poprednú pozíciu na nemeckom logistickom trhu. Uviedol to rebríček TOP 100 v logistike 2020/2021, ktorý zverejňuje Fraunhoferov inštitút a jeho Centrum pre aplikovaný výskum v oblasti Supply Chain Services v spolupráci s odborovým magazínom DVZ a Nemeckou logistickou asociáciou (BVL). Ocenenie je obzvlášť dôležité pre slovenský DACHSER, ktorý priamo nadväzuje na nemecké zberné služby.

Prečítať
Správy 02/04/2021
DACHSER sa stal členom zväzu DWV na podporu vodíkových technológií v doprave

Medzinárodný logistický provider DACHSER sa stal členom Nemeckého zväzu pre vodíkové a palivové články (DWV), lobistickej skupiny, ktorá sa od roku 1996 usiluje o rýchle uvedenie vodíka ako zdroja energie na trh a propaguje technológiu palivových článkov. DACHSER bude participovať aj na činnosti pracovnej skupiny HyLogistics.

Prečítať
Správy 01/29/2021
DACHSER aj v roku 2021 rozširuje sieť vlastných leteckých liniek

V nadväznosti na aktivity, ktoré sa začali v minulom roku, spoločnosť DACHSER Air & Sea Logistics navyšuje kapacitu svojej leteckej prepravy aj v roku 2021. Od polovice januára letecky pokrýva trasy z Hong Kongu do Frankfurtu a z Frankfurtu do Chicaga a späť.

Prečítať
Správy 01/21/2021
Prvý ucelený vlak spoločnosti DACHSER na trase z Číny do Európy

Poskytovateľ logistiky DACHSER vyslal prvý ucelený vlak z Číny do Nemecka. Skladal sa z päťdesiatich 40-stopových (FEU) kontajnerov a koncom decembra dorazil do nemeckého Ludwigshafenu.

Prečítať
Informácie o trhu 01/18/2021
Čínsky Nový rok: Vplyv na logistiku

V roku 2021 pripadá čínsky Nový rok na 12. februára. Ide o najvýznamnejší z tradičných čínskych sviatkov, tiež označovaný ako jarný festival, kde ľudia oslavujú začiatok nového roka so svojimi rodinami. Týždenný štátny sviatok má vplyvy na globálne dodávateľské reťazce.

Nasledujúce informácie poskytujú prehľad niektorých kľúčových faktov o festivale a jeho možných vplyvoch na logistiku.

Dáta a kľúčové fakty

  • 12. februára 2021 je začiatkom čínskeho nového roka (rok byvola).
  • Čínsky štátny sviatok začína 11. februára a končí 17. februára, čo znamená, že väčšina firiem, vrátane pobočiek DACHSER v Číne, bude uzavretá do 18. februára.
  • Továrne a výrobné závody bývajú uzavreté dlhší čas. Výroba sa môže pozastaviť už týždeň pred čínskym Novým rokom, niektoré továrne obnovia výrobu až mesiac potom.
  • Dlhá dovolenka umožňuje pracovníkom v metropolách cestovať do svojho rodného mesta za svojimi príbuznými, aj keď tento rok to kvôli pandémii nemusí byť pravidlom.

Vplyv na dodávateľský reťazec

  • Predĺžená dovolenka v Číne môže viesť k oneskoreniu vašich zásielok až o jeden mesiac.
  • Kvôli vyššie uvedenému uzavretiu výrobných závodov nebude aspoň počas jedného týždňa v Číne žiadna produkcia. Aj keď sa továrne postupne znovu rozbehnú, plná prevádzka nebude okamžite obnovená.
  • Rovnako bude ovplyvnená produkcia v iných ázijských krajinách, pretože niektoré výrobné diely pochádzajú z Číny alebo tam prebiehajú montážne procesy.
  • Väčšina prepravcov sa snaží zabezpečiť dostatočné zásoby pred jarným festivalom, čo vedie k veľkým objemom prepráv pred sviatkami; aj po skončení festivalu bude nejaký čas trvať, než sa podmienky na trhu normalizujú.

Aby ste sa vyhli oneskoreniam, veľmi odporúčame, aby ste rezervácie vykonali v dostatočnom predstihu. V spoločnosti DACHSER vám naši logistickí odborníci môžu pomôcť pri spoločnom plánovaní. Preberte s nami vaše potreby a my zistíme, čo je najlepšie pre udržanie chodu vášho dodávateľského reťazca počas čínskeho Nového roka.

 

Prečítať
3
Správy 01/15/2021
Prírodné liečivá dopravené bezpečne

Zdravo fungujúce medzinárodné dodávateľské reťazce sú životne dôležité pre farmaceutický sektor. Pri spolupráci so spoločnosťou A. Vogel, výrobcom prírodných liečiv, použila spoločnosť DACHSER pri vymýšľaní a zabezpečovaní logistické riešenie, ktoré má pridanú hodnotu, vlastný interdisciplinárny poradenský prístup zameraný na kvalitu.

Prečítať
Informácie o trhu 01/08/2021
Nemecko zaviedlo uhlíkovú daň

Nový zákon o obchodovaní s emisiami pohonných hmôt (BEHG) vstúpil v Nemecku do platnosti 1. januára 2021. Spoločne s novým národným systémom obchodovania s emisiami (nEHS) sú hlavnými zložkami balíčka opatrenia na ochranu podnebia nemeckej spolkovej vlády. Nový zákon so sebou prináša zvýšenie cien emisií oxidu uhličitého (CO2) vypusteného do ovzdušie nad rámec systému obchodovania s emisiami v EÚ s cieľom dosiahnuť zmien v chovaní spotrebiteľov, ktoré povedú ku zníženiu emisií skleníkových plynov.

Benzín, nafta, vykurovací olej a plyn sú od nového roku zdanené poplatkom za CO2 a tieto náklady sú prenesené na spotrebiteľa. Od 1. januára 2021 činí dopad na náklady za liter nafty 0,07 EUR (netto) a v ďalších rokoch sa bude naďalej zvyšovať. To tiež prináša aj zvýšené náklady pre spoločnosť DACHSER. Napriek tomu sa budeme snažiť pomocou inteligentnej logistiky udržať náklady našich zákazníkov na čo najnižšej úrovni.

Prečítať
Informácie o trhu 01/07/2021
Brexitová dohoda odsúhlasená – colné riadenie od 1. januára 2021

Dňa 24.12. 2020 bola medzi EÚ a Veľkou Britániou uzavretá dohoda o budúcej spolupráci a obchode.  

Podstatným bodom je, že medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa na dodávky tovaru z oboch oblastí nevyberajú žiadne clá. To však neznamená, že administratívne “colné odbavenie” bude odstránené. Znamená to, že všetky dokumenty a informácie týkajúce sa ciel musia byť zákazníkom predložené vopred a až po uvoľnení zásielky colným tímom DACHSER, môže byť zásielka prijatá k odoslaniu.

Vezmite, prosím, na vedomie, že od 1. januára 2021 toto platí pro všetky zásielky medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; netýka sa len zásielok z EÚ do Severného Írska. Predovšetkým by mal byť predložený doklad o preferenčnom pôvode tovaru. Najdôležitejšie informácie pre vývozcov a dovozcov nájdete v priloženom dokumente.

Správy 12/28/2020
„Vzťah so zamestnancami a ich lojalita je to, čo robí DACHSER výnimočným“

Od spoločnosti jedného muža po globálneho hráča − za 90 rokov svojej histórie sa spoločnosť DACHSER stala medzinárodným lídrom v oblasti logistiky. Čo ale DACHSERu prinášala lojalita zamestnancov a štruktúra rodinnej spoločnosti? Dr. Andreas Froschmayer, riaditeľ korporátnej stratégie, rozvoja & PR v spoločnosti DACHSER to vysvetľuje.

Prečítať
Správy 12/22/2020
DACHSER pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú

DACHSER sa o tohtoročných Vianociach rozhodol podporiť osamelých seniorov bez rodiny, ktorí žijú v Domove pri Kríži, a zakúpil im spoločenské hry pre aktívne trávenie voľného času. V rámci projektu Vianočný zázrak boli balíčky odovzdané tento týždeň a seniori ich dostanú na Štedrý deň.

Prečítať
Správy 12/18/2020
DACHSER vypravil 100. charterový let tohto roku

Na začiatku decembra vypravila spoločnosť DACHSER Air & Sea Logistics stý charterový let roka. Nákladné lietadlo letelo na trase Frankfurt − Šanghaj v rámci špecializovaného charterového programu spoločnosti DACHSER, prostredníctvom ktorého poskytovateľ logistiky ponúka prepravnú kapacitu na najdôležitejších leteckých trasách medzi Áziou, Európou a USA.

Prečítať
Správy 12/15/2020
Digitálne nástroje

Digitalizácia sa presadzuje v mnohých oblastiach, logistika je jednou z nich. Platformy nevyžadujúce programovanie (no-code platforms) aj iné digitálne riešenia uľahčujú optimalizáciu každodenných procesov. Tou prvou platformou sú napríklad online modulárne systémy, ktoré poskytujú preddefinované prvky pre zjednodušenie a zrýchlenie vývoja digitálnych aplikácií. Zamestnanci tak môžu sami digitalizovať analógové procesy bez hlbších IT znalostí a nemusia tráviť čas programovaním. Týchto a ďalších digitálnych "pomocníkov" tiež využíva sieť spoločnosti DACHSER.

Prečítať