Kariéra Mediaroom

Právne informácie

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás („DACHSER“) dôležitá. Spracúvanie vašich osobných údajov, ako sú vaše meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, sa vždy vykonáva v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) [Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)] a špecifickými predpismi o ochrane údajov príslušnej krajiny, ktoré platia pre spoločnosť DACHSER.

Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane údajov je informovať vás o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme. Okrem toho by sme vás chceli informovať o vašich právach. Ak vám chceme ponúknuť špeciálne služby prostredníctvom našich webových stránok alebo inde a ak by neexistoval žiadny právny základ pre dané spracovanie údajov v tejto súvislosti, musíme získať váš súhlas.

1. Zodpovedná spoločnosť a manažér pre ochranu údajov

Zodpovedná spoločnosť v zmysle zákona o ochrane údajov:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten

Nemecko
Tel.: +49-831-5916 0
Fax: +49-831-5916-1312
E-mail: info@dachser.de
Internet: www.dachser.de

Meno a kontaktné údaje manažéra pre ochranu údajov v spoločnosti DACHSER SE:

DACHSER SE
Manažér pre ochranu údajov
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten
data.protection@dachser.com

2. Zaznamenávanie všeobecných údajov a informácií

Táto webová stránka pri každej návšteve zaznamenáva rôzne všeobecné údaje a informácie. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových na serveri. Je možné, že sa zaznamenáva: (1) typ a verzia použitého prehliadača, (2) operačný systém použitý prístupovým systémom, (3) internetová stránka, z ktorej prístupový systém pristupuje na našu internetovú stránku (tzv. odkazujúci server), (4) webové podstránky, ktoré prepájajú na našu internetovú stránku prostredníctvom prístupového systému, (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a (8) iné podobné údaje a informácie, ktoré fungujú ako núdzová reakcia v prípade útokov na naše IT systémy.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nie je možné, aby spoločnosť DACHSER určila vašu identitu. Nevykonáva sa žiadne profilovanie. Dôvod, prečo potrebujeme tieto informácie, je skôr zabezpečiť, aby sme udržali aktuálny obsah našej webovej stránky, optimalizovali obsah našej webovej stránky a reklamy na nej, aby sme zaručíli trvalé fungovanie našich IT systémov a technológie našej webovej stránky, ako aj zabezpečili to, že sme schopní poskytovať orgánom činným v trestnom konaní potrebné informácie na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku. 

DACHSER štatisticky analyzuje tieto anonymne zaznamenané údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti. Anonymné údaje ukladáme do protokolových súborov na serveri osobitne od všetkých osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Právny základ pre dočasné uchovávanie dokladov a súborov denníka je Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3. Spracovanie údajov po prvom kontakte

Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú nájdete v našej tiráži. Ak použijete na kontaktovanie spoločnosti DACHSER niektorý z týchto kanálov, automaticky uložíme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Takéto osobné údaje dobrovoľne poskytnuté spoločnosti DACHSER sa ukladajú na spracovanie vašej požiadavky a/alebo na účely spojenia sa s vami. 

DACHSER SE priraďuje požiadavky a osobné údaje odborne zodpovednej pobočke v rámci skupiny DACHSER, zvyčajne národnej pobočke dcérskej spoločnosti žiadateľa, na účely spracovania a používania, a vymieňa si údaje s touto pobočkou. Napríklad, požiadavky a príslušné údaje z webovej stránky pre Švajčiarsko (www.dachser.com/ch) sa vymieňajú s národnou pobočkou spoločnosti DACHSER vo Švajčiarsku (DACHSER Spedition AG). Je možné, aby sa údaje vymieňali s tretími stranami, ako je v tejto súvislosti USA. 

Právny základ na spracúvanie údajov za začatie plnenia zmluvy alebo jej plnenie je Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a vo všetkých ďalších prípadoch Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Právny základ pre prenos údajov do tretej krajiny je Článok 49 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

4. Prihlásenie na odber nášho bulletinu

Používatelia majú možnosť prihlásiť sa na odber bulletinu spoločnosti DACHSER (napr. „eLetter“) na webovej stránke spoločnosti DACHSER. Osobné údaje, ktoré sa zaznamenávajú pri prihlásení sa na odber bulletinu spoločnosti DACHSER sa zobrazujú na vstupnej obrazovke.

DACHSER používa bulletin na pravidelné informovanie zákazníkov a obchodných partnerov o inováciách našich služieb a výroby, aktuálnych tlačových vyhláseniach, o našej značke alebo aktuálnom obsahu našej webovej stránky. Bulletin môže v podstate dostávať iba dotknutá osoba, ak (1) táto dotknutá osoba má platnú e-mailovú adresu a (2) táto dotknutá osoba sa zaregistruje na dostávanie bulletinu. Z právnych dôvodov sa spočiatku na registrovanú e-mailovú adresu dotknutej osoby odosiela potvrdzujúci e-mail v rámci dvojkrokového postupu prihlásenia sa na odber bulletinu. Tento potvrdzujúci e-mail slúži na kontrolu, či vlastník e-mailovej adresy ako dotknutá osoba autorizoval dostávanie bulletinu. Právny základ pre odosielanie bulletinu je Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Po registrácii na odber bulletinu ukladáme IP adresu poskytovateľa internetových služieb (ISP) počítačového systému dotknutej osoby v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zaznamenávanie týchto údajov je potrebné na to, aby sme mohli neskôr identifikovať (možné) zneužitie danej e-mailovej adresy dotknutej osoby, a tiež tak zaručiť právnu ochranu spoločnosti DACHSER. V súvislosti s odosielaním bulletinu spoločnosť DACHSER poveruje spoločnosť Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, zaznamenávaním, spracúvaním, používaním a/alebo uchovávaním údajov v rámci spracovania objednávky.

Osobné údaje zhromaždené v rámci registračného procesu týkajúceho sa bulletinu sa používajú výlučne na tieto účely:

  • odoslanie bulletinu,
  • poradenstvo a inzercia,
  • štruktúru bulletinu zameranú na potreby,
  • zloženie tém v bulletine v súlade so záujmami odberateľov.

Odberatelia bulletinu by okrem toho mohli byť informovaní e-mailom, ak je to potrebné na prevádzku služieb bulletinu alebo registráciu v súvislosti s ním, o zmene ponuky alebo úprave technických okolností. 

Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba poskytla na odoberanie bulletinu, možno kedykoľvek odvolať. V každom bulletine sa nachádza príslušný odkaz na odvolanie tohto súhlasu. Okrem toho je tiež možné kedykoľvek zrušiť registráciu priamo u spoločnosti DACHSER poslaním oznámenia na kontaktné údaje uvedené pod číslom 1.

5. Sledovanie bulletinu

Naše bulletiny obsahujú sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrny obrázok, ktorý je integrovaný v e-mailoch, posielaných vo formáte HTML na uľahčenie zaznamenávania a analyzovania protokolového súboru. To znamená, že je možné vykonávať štatistickú analýzu úspešnosti alebo neúspešnosti online marketingových kampaní. Prostredníctvom integrovaných sledovacích pixlov môže spoločnosť DACHSER identifikovať, či a kedy e-mail dotknutá osoba otvorila a na ktoré odkazy v e-maily dotknutá osoba prešla. 

Takéto osobné údaje zaznamenané prostredníctvom sledovacích pixlov v bulletine spoločnosť DACHSER ukladá a vyhodnocuje, aby optimalizovala rozosielanie bulletinov a lepšie zosúladila obsah budúcich bulletinov so záujmami dotknutej osoby. Príslušné osoby majú nárok kedykoľvek odvolať samostatné vyhlásenie o súhlase, ktoré poskytla v rámci dvojkrokového postupu prihlásenia. Po odvolaní súhlasu spoločnosť DACHSER tieto osobné údaje vymaže. Zrušenie registrácie odberu bulletinu spoločnosť DACHSER automaticky považuje za odvolanie.

6. Súbory cookie

Táto webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa umiestňujú do počítačového systému a uchovávajú sa v ňom. Používaním súborov cookie vám spoločnosť DACHSER môže poskytovať zrozumiteľnejšie služby, čo by nebolo možné, keby súbory cookie neboli umiestnené. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Napríklad, používateľ webovej stránky, ktorý používa súbory cookie, nemusí zadávať svoje prihlasovacie údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože sa preberajú z webovej stránky a súboru cookie, ktorý webová stránka umiestnila v počítačovom systéme.

Umiestneniu súborov cookie našou webovou stránkou môžete kedykoľvek zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia internetového prehliadača a v dôsledku toho natrvalo zabrániť nastaveniu súborov cookie. Okrem toho, súbory cookie, ktoré už boli umiestnené, je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvérového programu. Je to možné vo všetkých štandardných internetových prehliadačoch. Ak však deaktivujete umiestnenie súborov cookie vo vašom internetovom prehliadači, nebudú vám za určitých okolností plne k dispozícii všetky funkcie našej webovej stránky. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookie je Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

7. Webová analýza Tool etracker

Poskytovateľ tejto webovej stránky využíva služby spoločnosti etracker GmbH z Hamburgu, Nemecko (www.etracker.com) na analyzovanie údajov používateľov. etracker štandardne nepoužíva žiadne súbory cookie. Ak výslovne súhlasíte s nastavením analytických súborov cookie (štatistika cookie), budú použité súbory cookie, ktoré umožňujú štatistickú analýzu používania tejto webovej stránky jej návštevníkmi, ako aj zobrazovanie obsahu alebo reklamy súvisiacej s používaním. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia používateľa internetovým prehliadačom. Súbory cookie spoločnosti etracker neobsahujú žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu používateľa.

Údaje generované spoločnosťou etracker spracováva a ukladá spoločnosť etracker v mene poskytovateľa tejto webovej stránky výhradne v Nemecku, a tak podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám na ochranu údajov. Spoločnosť etracker bola nezávisle testovaná, certifikovaná a získala osvedčenie o zachovaní dôverného charakteru informácií ePrivacyseal.

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe zákonných ustanovení článku 6 ods. 1 písm. f (oprávnený záujem) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naším snahou v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je optimalizácia našej online ponuky a našej webovej stránky. Pretože súkromie našich návštevníkov je pre nás dôležité, údaje, ktoré môžu umožniť odkaz na konkrétnu osobu, ako napríklad IP adresa, prihlasovacie meno alebo ID zariadenia, sú čo najskôr anonymizované alebo pseudonymizované. Nebudú použité na žiadne iné účely, prepájané s inými údajmi ani odovzdávané tretím stranám.

Pri nastavení prehliadača na „do not Track (nesledovať)“ budete taktiež automaticky vylúčení zo sledovania.

Proti vyššie opísanému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať.

Vaše údaje o návštevách už nebudú zahrnuté do webovej analýzy. Aktivujte kliknutím.

Opt-out

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti etracker nájdete tu.

8. eLogistics

Na tejto webovej stránke spoločnosť DACHSER ponúka služby v rámci nástroja eLogistics. Jednou z hlavných funkcií portálu eLogistics je online kalkulácia prepravných nákladov, zadávanie objednávok na prepravu a sledovanie objednávok prostredníctvom funkcie sledovania stavu a pohybu objednávky. 

Spoločnosť DACHSER SE priraďuje požiadavky a osobné údaje odborne zodpovednej pobočke v rámci skupiny DACHSER, zvyčajne národnej pobočke dcérskej spoločnosti žiadateľa, na účely spracovania a používania, a vymieňa si s ňou údaje. Napríklad, požiadavky a príslušné údaje z webovej stránky pre Švajčiarsko (www.dachser.com/ch) sa vymieňajú s národnou pobočkou spoločnosti DACHSER vo Švajčiarsku (DACHSER Spedition AG). Je možné, aby sa údaje vymieňali s tretími stranami, ako je v tejto súvislosti USA. Používatelia tiež môžu používať aplikácie eLogistics s individuálnou registráciou alebo bez nej. V prípade registrácie aktivuje príslušná národná pobočka používateľa po úspešnom overení. V prípade registrácie majú používatelia viac „oprávnení“ ako v prípade používania bez registrácie, t. j. používatelia môžu využívať ďalšie služby. Osobné údaje, ktoré sa v rámci tohto procesu odosielajú spoločnosti DACHSER, sa zobrazujú na príslušnej vstupnej obrazovke použitej na registráciu. 

Zámer používania údajov pri používaní služieb eLogistics je výlučne sprístupniť uvedené služby. Právny základ na spracúvanie údajov za začatie plnenia alebo plnenie zmluvy je Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a vo všetkých ďalších prípadoch Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Právny základ pre prenos údajov do tretej krajiny je Článok 49 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

9. Google Maps

Na tejto stránke používame ponuku od Google Maps. To znamená, že vám môžeme zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožniť vám jednoducho a ľahko používať funkcie mapy.

Spoločnosť Google prístupom na jej webovú stránku získava informácie, že ste na našej webovej stránke navštívili príslušnú podstránku. Okrem toho sa prenášajú údaje uvedené pod číslom 2. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či Google má prístup na účet používateľa, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo neexistuje žiadny účet používateľa. Ak ste prihlásený do služby Google, vaše údaje sú priamo priradené k vášmu účtu. Ak nechcete toto priradenie k vášmu profilu v službe Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google uchováva vaše údaje, ako je profil používania, a používa ich na účely inzercie, prieskumu trhu a/alebo štruktúrovania svojej webovej stránky so zameraním na potreby. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre používateľov, ktorí sa neprihlásia) na poskytovanie inzercie zameranej na potreby a na informovanie ďalších používateľov vo vašej sociálnej sieti o vašich činnostiach na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu tohto profilu používateľa, na to však musíte kontaktovať priamo Google. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní prostredníctvom poskytovateľa služieb doplnkov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov daného poskytovateľa služieb. 

Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov pri používaní Google Maps je Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prenos osobných údajov do USA prebieha v súlade so Štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA podľa Článku 45 ods. 1 nariadenia GDPR, ktorého je spoločnosť Google signatárom.

10. Social Plugins

Na našej webovej stránke používame doplnky sociálnych sietí („doplnky“) Facebook, Twitter, YouTube, Xing a LinkedIn. Doplnky používame najmä na to, aby ste mohli zdieľať obsah na našej webovej stránke s inými používateľmi sociálnych sietí alebo aby ste ich mohli odkázať na tento obsah. Poskytovateľa príslušného doplnku môžete identifikovať podľa jeho loga alebo začiatočného písmena.

Keď navštívite našu webovú stránku, spočiatku neprenášame žiadne osobné údaje poskytovateľovi doplnku. Ak však kliknete na príslušné políčko, vaše osobné údaje sa odošlú priamo poskytovateľovi príslušného doplnku a uvedený poskytovateľ ich za určitých okolností spracuje v tretích krajinách, napríklad v USA. Po kliknutí na políčko doplnku sa v prehliadači otvorí nové okno a zobrazí sa webová stránka poskytovateľa príslušnej sociálnej siete. Prenos údajov poskytovateľovi príslušného doplnku prebieha bez ohľadu na to, či máte účet na sociálnej sieti uvedeného poskytovateľa doplnku. Po prihlásení sa do doplnku poskytovateľa sa vaše údaje, ktoré ste u nás zaregistrovali, priamo prenesú do účtu, ktorý máte u poskytovateľa doplnku.

Nemáme žiadny vplyv na typ a rozsah údajov, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú pomocou doplnku, ani nepoznáme celý rozsah zhromažďovaných údajov, účely spracovania alebo obdobia uchovávania. Podľa informácií poskytovateľa doplnku prenášané údaje zahŕňajú informácie o prehliadači, webových stránkach, ktoré ste navštívili, ako aj o dátume a čase vašej návštevy. Poskytovatelia doplnkov spracúvajú tieto informácie, aby vytvorili profil používateľa a aby napríklad vytvorili vám prispôsobenú reklamu. Máte právo namietať proti vytvoreniu tohto profilu používateľa, ale na uplatnenie tohto práva na odvolanie musíte kontaktovať priamo príslušného poskytovateľa doplnku. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete na internetových stránkach a vo vyhláseniach o ochrane údajov príslušných poskytovateľov služieb.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov pomocou Social Plugins je článok 6 odsek 1 písm. f) GDPR. Pri využívaní ponúk z Facebooku, Twitteru, YouTube a LinkedIn sa môžu údaje prenášať do tretích krajín, ako napr. do USA. V týchto prípadoch zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany údajov s cieľom presadzovania požiadaviek európskeho práva. Spravidla sa to robí pomocou štandardných zmluvných doložiek EÚ Európskej komisie a v prípade potreby ďalších vhodných záruk.

11. Prenos údajov do tretích krajín

Prístup k osobným údajom je technicky možný pre poskytovateľov služieb a zmluvné strany, ktoré zamestnávame na prevádzku našej webovej stránky. Títo externí poskytovatelia služieb sú povinní používať vaše osobné údaje iba na účel poskytovania služieb, ktoré požadujeme, alebo na iné účely v súlade s našimi pokynmi. 

Spoločnosť DACHSER bude prenášať vaše osobné údaje spoločnostiam v rámci skupiny DACHSER na účely uvedené vo vyhlásení o ochrane údajov a postúpi ich príslušným národným pobočkám. Spoločnosti DACHSER sa tiež nachádzajú mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spoločnosť DACHSER je zodpovedná za to, aby ste boli informovaní o vašich právach ako dotknutej osoby v kontexte platných zákonov o ochrane údajov. Akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa svojich osobných údajov môžete adresovať spoločnosti DACHSER. Iné spoločnosti DACHSER v rámci skupiny DACHSER, ktoré tiež spracúvajú vaše osobné údaje, s nami spolupracujú a podporujú nás pri zaobchádzaní s takýmito otázkami alebo sťažnosťami.

Okrem uvedeného prenosu údajov neprenášame, nepredávame ani neobchodujeme s vašimi osobnými údajmi vo vzťahu k tretím stranám, ako sú iné spoločnosti alebo organizácie, pokiaľ ste na to nedali svoj výslovný súhlas, alebo ak takýto prenos potrebujeme na splnenie našich zmluvných povinností voči vám, používateľovi našej webovej stránky.

12. Obdobie uchovávania údajov

Kritériom trvania uchovávania osobných údajov je relevantné zákonné obdobie uchovávania. Po uplynutí termínu rutinne mažeme všetky príslušné údaje, keďže už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo začatie plnenia zmluvy. 

Ak už dlhšie neplatí dôvod na uchovávanie alebo ak uplynul termín uchovávania stanovený európskym regulačným orgánom alebo iným relevantným legislatívnym orgánom, osobné údaje sa zvyčajne zablokujú alebo vymažú v súlade so zákonom.

13. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nárok na práva, ako sú stanovené v článkoch 15 – 21 nariadenia GDPR vis-à-vis spoločnosti DACHSER, ak boli splnené predpoklady stanovené v tomto dokumente. Sú to práva na informácie (Článok 15 nariadenia GDPR), opravu (´Vlánok 16 nariadenia GDPR), vymazanie (Článok 17 nariadenia GDPR), obmedzenie spracúvania (Článok 18 nariadenia GDPR), prenosnosť údajov (čČlánok 20 nariadenia GDPR) a právo namietať (Článok 21 a 22 nariadenia GDPR). Okrem toho máte právo sťažovať sa na dozorný orgán podľa Článok 77 nariadenia GDPR.

Informacna povinnost vyberove konanie PDF (0,47 MB)
Informačná povinnosť webové sídlo PDF (0,29 MB)

Články 13 a 14 nariadenia GDPR

Informácie o ochrane osobných údajovpodľa článku 13 a 14 nariadenia GDPR.

Stiahnuť