Kariéra Mediaroom

Právne informácie

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás („DACHSER“) dôležitá. Spracúvanie vašich osobných údajov, ako sú vaše meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, sa vždy vykonáva v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) [Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)] a špecifickými predpismi o ochrane údajov príslušnej krajiny, ktoré platia pre spoločnosť DACHSER.

Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane údajov je informovať vás o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme. Okrem toho by sme vás chceli informovať o vašich právach. Ak vám chceme ponúknuť špeciálne služby prostredníctvom našich webových stránok alebo inde a ak by neexistoval žiadny právny základ pre dané spracovanie údajov v tejto súvislosti, musíme získať váš súhlas.

Práva dotknutých osôb a nahlasovanie incidentov ochrany údajov

Svoje práva ako dotknutá osoba môžete uplatniť tu. Vaše práva zahŕňajú: právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, presnosť údajov a právo namietať. Incidenty ochrany údajov, ako je neoprávnený prístup, zverejnenie, spracovanie alebo strata osobných údajov, môžete nahlásiť online tu.

1. Zodpovedná spoločnosť a manažér pre ochranu údajov

Zodpovedná spoločnosť v zmysle zákona o ochrane údajov:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten

Nemecko
Tel.: +49-831-5916 0
Fax: +49-831-5916-1312
E-mail: info@dachser.de
Internet: www.dachser.de

Meno a kontaktné údaje manažéra pre ochranu údajov v spoločnosti DACHSER SE:

DACHSER SE
Manažér pre ochranu údajov
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten
data.protection@dachser.com

2. Zaznamenávanie všeobecných údajov a informácií

Táto webová stránka pri každej návšteve zaznamenáva rôzne všeobecné údaje a informácie. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových na serveri. Je možné, že sa zaznamenáva: (1) typ a verzia použitého prehliadača, (2) operačný systém použitý prístupovým systémom, (3) internetová stránka, z ktorej prístupový systém pristupuje na našu internetovú stránku (tzv. odkazujúci server), (4) webové podstránky, ktoré prepájajú na našu internetovú stránku prostredníctvom prístupového systému, (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a (8) iné podobné údaje a informácie, ktoré fungujú ako núdzová reakcia v prípade útokov na naše IT systémy.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nie je možné, aby spoločnosť DACHSER určila vašu identitu. Nevykonáva sa žiadne profilovanie. Dôvod, prečo potrebujeme tieto informácie, je skôr zabezpečiť, aby sme udržali aktuálny obsah našej webovej stránky, optimalizovali obsah našej webovej stránky a reklamy na nej, aby sme zaručíli trvalé fungovanie našich IT systémov a technológie našej webovej stránky, ako aj zabezpečili to, že sme schopní poskytovať orgánom činným v trestnom konaní potrebné informácie na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku. 

DACHSER štatisticky analyzuje tieto anonymne zaznamenané údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti. Anonymné údaje ukladáme do protokolových súborov na serveri osobitne od všetkých osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Právny základ pre dočasné uchovávanie dokladov a súborov denníka je Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3. Spracovanie údajov po prvom kontakte

Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú nájdete v našej tiráži. Ak použijete na kontaktovanie spoločnosti DACHSER niektorý z týchto kanálov, automaticky uložíme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Takéto osobné údaje dobrovoľne poskytnuté spoločnosti DACHSER sa ukladajú na spracovanie vašej požiadavky a/alebo na účely spojenia sa s vami. 

DACHSER SE priraďuje požiadavky a osobné údaje odborne zodpovednej pobočke v rámci skupiny DACHSER, zvyčajne národnej pobočke dcérskej spoločnosti žiadateľa, na účely spracovania a používania, a vymieňa si údaje s touto pobočkou. Napríklad, požiadavky a príslušné údaje z webovej stránky pre Švajčiarsko (www.dachser.com/ch) sa vymieňajú s národnou pobočkou spoločnosti DACHSER vo Švajčiarsku (DACHSER Spedition AG). Je možné, aby sa údaje vymieňali s tretími stranami, ako je v tejto súvislosti USA. 

Právny základ na spracúvanie údajov za začatie plnenia zmluvy alebo jej plnenie je Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a vo všetkých ďalších prípadoch Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Právny základ pre prenos údajov do tretej krajiny je Článok 49 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

4. Prihlásenie na odber nášho bulletinu

Používatelia majú možnosť prihlásiť sa na odber bulletinu spoločnosti DACHSER (napr. „eLetter“) na webovej stránke spoločnosti DACHSER. Osobné údaje, ktoré sa zaznamenávajú pri prihlásení sa na odber bulletinu spoločnosti DACHSER sa zobrazujú na vstupnej obrazovke.

DACHSER používa bulletin na pravidelné informovanie zákazníkov a obchodných partnerov o inováciách našich služieb a výroby, aktuálnych tlačových vyhláseniach, o našej značke alebo aktuálnom obsahu našej webovej stránky. Bulletin môže v podstate dostávať iba dotknutá osoba, ak (1) táto dotknutá osoba má platnú e-mailovú adresu a (2) táto dotknutá osoba sa zaregistruje na dostávanie bulletinu. Z právnych dôvodov sa spočiatku na registrovanú e-mailovú adresu dotknutej osoby odosiela potvrdzujúci e-mail v rámci dvojkrokového postupu prihlásenia sa na odber bulletinu. Tento potvrdzujúci e-mail slúži na kontrolu, či vlastník e-mailovej adresy ako dotknutá osoba autorizoval dostávanie bulletinu. Právny základ pre odosielanie bulletinu je Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Po registrácii na odber bulletinu ukladáme IP adresu poskytovateľa internetových služieb (ISP) počítačového systému dotknutej osoby v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zaznamenávanie týchto údajov je potrebné na to, aby sme mohli neskôr identifikovať (možné) zneužitie danej e-mailovej adresy dotknutej osoby, a tiež tak zaručiť právnu ochranu spoločnosti DACHSER. V súvislosti s odosielaním bulletinu spoločnosť DACHSER poveruje spoločnosť Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, zaznamenávaním, spracúvaním, používaním a/alebo uchovávaním údajov v rámci spracovania objednávky.

Osobné údaje zhromaždené v rámci registračného procesu týkajúceho sa bulletinu sa používajú výlučne na tieto účely:

 • odoslanie bulletinu,
 • poradenstvo a inzercia,
 • štruktúru bulletinu zameranú na potreby,
 • zloženie tém v bulletine v súlade so záujmami odberateľov.

Odberatelia bulletinu by okrem toho mohli byť informovaní e-mailom, ak je to potrebné na prevádzku služieb bulletinu alebo registráciu v súvislosti s ním, o zmene ponuky alebo úprave technických okolností. 

Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba poskytla na odoberanie bulletinu, možno kedykoľvek odvolať. V každom bulletine sa nachádza príslušný odkaz na odvolanie tohto súhlasu. Okrem toho je tiež možné kedykoľvek zrušiť registráciu priamo u spoločnosti DACHSER poslaním oznámenia na kontaktné údaje uvedené pod číslom 1.

5. Sledovanie bulletinu

Naše bulletiny obsahujú sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrny obrázok, ktorý je integrovaný v e-mailoch, posielaných vo formáte HTML na uľahčenie zaznamenávania a analyzovania protokolového súboru. To znamená, že je možné vykonávať štatistickú analýzu úspešnosti alebo neúspešnosti online marketingových kampaní. Prostredníctvom integrovaných sledovacích pixlov môže spoločnosť DACHSER identifikovať, či a kedy e-mail dotknutá osoba otvorila a na ktoré odkazy v e-maily dotknutá osoba prešla. 

Takéto osobné údaje zaznamenané prostredníctvom sledovacích pixlov v bulletine spoločnosť DACHSER ukladá a vyhodnocuje, aby optimalizovala rozosielanie bulletinov a lepšie zosúladila obsah budúcich bulletinov so záujmami dotknutej osoby. Príslušné osoby majú nárok kedykoľvek odvolať samostatné vyhlásenie o súhlase, ktoré poskytla v rámci dvojkrokového postupu prihlásenia. Po odvolaní súhlasu spoločnosť DACHSER tieto osobné údaje vymaže. Zrušenie registrácie odberu bulletinu spoločnosť DACHSER automaticky považuje za odvolanie.

6. Súbory cookie

Táto webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa umiestňujú do počítačového systému a uchovávajú sa v ňom. Používaním súborov cookie vám spoločnosť DACHSER môže poskytovať zrozumiteľnejšie služby, čo by nebolo možné, keby súbory cookie neboli umiestnené. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Napríklad, používateľ webovej stránky, ktorý používa súbory cookie, nemusí zadávať svoje prihlasovacie údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože sa preberajú z webovej stránky a súboru cookie, ktorý webová stránka umiestnila v počítačovom systéme.

Umiestneniu súborov cookie našou webovou stránkou môžete kedykoľvek zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia internetového prehliadača a v dôsledku toho natrvalo zabrániť nastaveniu súborov cookie. Okrem toho, súbory cookie, ktoré už boli umiestnené, je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvérového programu. Je to možné vo všetkých štandardných internetových prehliadačoch. Ak však deaktivujete umiestnenie súborov cookie vo vašom internetovom prehliadači, nebudú vám za určitých okolností plne k dispozícii všetky funkcie našej webovej stránky. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookie je Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

7. Webová analýza Tool etracker

Poskytovateľ tejto webovej stránky využíva služby spoločnosti etracker GmbH z Hamburgu, Nemecko (www.etracker.com) na analyzovanie údajov používateľov. etracker štandardne nepoužíva žiadne súbory cookie. Ak výslovne súhlasíte s nastavením analytických súborov cookie (štatistika cookie), budú použité súbory cookie, ktoré umožňujú štatistickú analýzu používania tejto webovej stránky jej návštevníkmi, ako aj zobrazovanie obsahu alebo reklamy súvisiacej s používaním. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia používateľa internetovým prehliadačom. Súbory cookie spoločnosti etracker neobsahujú žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu používateľa.

Údaje generované spoločnosťou etracker spracováva a ukladá spoločnosť etracker v mene poskytovateľa tejto webovej stránky výhradne v Nemecku, a tak podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám na ochranu údajov. Spoločnosť etracker bola nezávisle testovaná, certifikovaná a získala osvedčenie o zachovaní dôverného charakteru informácií ePrivacyseal.

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe zákonných ustanovení článku 6 ods. 1 písm. f (oprávnený záujem) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naším snahou v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je optimalizácia našej online ponuky a našej webovej stránky. Pretože súkromie našich návštevníkov je pre nás dôležité, údaje, ktoré môžu umožniť odkaz na konkrétnu osobu, ako napríklad IP adresa, prihlasovacie meno alebo ID zariadenia, sú čo najskôr anonymizované alebo pseudonymizované. Nebudú použité na žiadne iné účely, prepájané s inými údajmi ani odovzdávané tretím stranám.

Pri nastavení prehliadača na „do not Track (nesledovať)“ budete taktiež automaticky vylúčení zo sledovania.

Proti vyššie opísanému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať.

Vaše údaje o návštevách už nebudú zahrnuté do webovej analýzy. Aktivujte kliknutím.

Opt-out

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti etracker nájdete tu.

8. eLogistics

Na tejto webovej stránke spoločnosť DACHSER ponúka služby v rámci nástroja eLogistics. Jednou z hlavných funkcií portálu eLogistics je online kalkulácia prepravných nákladov, zadávanie objednávok na prepravu a sledovanie objednávok prostredníctvom funkcie sledovania stavu a pohybu objednávky. 

Spoločnosť DACHSER SE priraďuje požiadavky a osobné údaje odborne zodpovednej pobočke v rámci skupiny DACHSER, zvyčajne národnej pobočke dcérskej spoločnosti žiadateľa, na účely spracovania a používania, a vymieňa si s ňou údaje. Napríklad, požiadavky a príslušné údaje z webovej stránky pre Švajčiarsko (www.dachser.com/ch) sa vymieňajú s národnou pobočkou spoločnosti DACHSER vo Švajčiarsku (DACHSER Spedition AG). Je možné, aby sa údaje vymieňali s tretími stranami, ako je v tejto súvislosti USA. Používatelia tiež môžu používať aplikácie eLogistics s individuálnou registráciou alebo bez nej. V prípade registrácie aktivuje príslušná národná pobočka používateľa po úspešnom overení. V prípade registrácie majú používatelia viac „oprávnení“ ako v prípade používania bez registrácie, t. j. používatelia môžu využívať ďalšie služby. Osobné údaje, ktoré sa v rámci tohto procesu odosielajú spoločnosti DACHSER, sa zobrazujú na príslušnej vstupnej obrazovke použitej na registráciu. 

Zámer používania údajov pri používaní služieb eLogistics je výlučne sprístupniť uvedené služby. Právny základ na spracúvanie údajov za začatie plnenia alebo plnenie zmluvy je Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a vo všetkých ďalších prípadoch Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Právny základ pre prenos údajov do tretej krajiny je Článok 49 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

9. Google Maps

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. To znamená, že vám môžeme zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožniť vám jednoducho a ľahko používať funkcie mapy.

Spoločnosť Google prístupom na jej webovú stránku získava informácie, že ste na našej webovej stránke navštívili príslušnú podstránku. Okrem toho sa prenášajú údaje uvedené pod číslom 2. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či Google má prístup na účet používateľa, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo neexistuje žiadny účet používateľa. Ak ste prihlásený do služby Google, vaše údaje sú priamo priradené k vášmu účtu. Ak nechcete toto priradenie k vášmu profilu v službe Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google uchováva vaše údaje, ako je profil používania, a používa ich na účely inzercie, prieskumu trhu a/alebo štruktúrovania svojej webovej stránky so zameraním na potreby. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre používateľov, ktorí sa neprihlásia) na poskytovanie inzercie zameranej na potreby a na informovanie ďalších používateľov vo vašej sociálnej sieti o vašich činnostiach na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu tohto profilu používateľa, na to však musíte kontaktovať priamo Google. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní prostredníctvom poskytovateľa služieb doplnkov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov daného poskytovateľa služieb. 

Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov pri používaní Google Maps je Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu a tu.
 
Viac informácií o spracovaní užívateľských údajov sa nachádza v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

10. Social Plugins

Na našej webovej stránke používame doplnky sociálnych sietí („doplnky“) Facebook, Twitter, YouTube, Xing a LinkedIn. Doplnky používame najmä na to, aby ste mohli zdieľať obsah na našej webovej stránke s inými používateľmi sociálnych sietí alebo aby ste ich mohli odkázať na tento obsah. Poskytovateľa príslušného doplnku môžete identifikovať podľa jeho loga alebo začiatočného písmena.

Keď navštívite našu webovú stránku, spočiatku neprenášame žiadne osobné údaje poskytovateľovi doplnku. Ak však kliknete na príslušné políčko, vaše osobné údaje sa odošlú priamo poskytovateľovi príslušného doplnku a uvedený poskytovateľ ich za určitých okolností spracuje v tretích krajinách, napríklad v USA. Po kliknutí na políčko doplnku sa v prehliadači otvorí nové okno a zobrazí sa webová stránka poskytovateľa príslušnej sociálnej siete. Prenos údajov poskytovateľovi príslušného doplnku prebieha bez ohľadu na to, či máte účet na sociálnej sieti uvedeného poskytovateľa doplnku. Po prihlásení sa do doplnku poskytovateľa sa vaše údaje, ktoré ste u nás zaregistrovali, priamo prenesú do účtu, ktorý máte u poskytovateľa doplnku.

Nemáme žiadny vplyv na typ a rozsah údajov, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú pomocou doplnku, ani nepoznáme celý rozsah zhromažďovaných údajov, účely spracovania alebo obdobia uchovávania. Podľa informácií poskytovateľa doplnku prenášané údaje zahŕňajú informácie o prehliadači, webových stránkach, ktoré ste navštívili, ako aj o dátume a čase vašej návštevy. Poskytovatelia doplnkov spracúvajú tieto informácie, aby vytvorili profil používateľa a aby napríklad vytvorili vám prispôsobenú reklamu. Máte právo namietať proti vytvoreniu tohto profilu používateľa, ale na uplatnenie tohto práva na odvolanie musíte kontaktovať priamo príslušného poskytovateľa doplnku. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete na internetových stránkach a vo vyhláseniach o ochrane údajov príslušných poskytovateľov služieb.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov pomocou Social Plugins je článok 6 odsek 1 písm. f) GDPR. Pri využívaní ponúk z Facebooku, Twitteru, YouTube a LinkedIn sa môžu údaje prenášať do tretích krajín, ako napr. do USA. V týchto prípadoch zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany údajov s cieľom presadzovania požiadaviek európskeho práva. Spravidla sa to robí pomocou štandardných zmluvných doložiek EÚ Európskej komisie a v prípade potreby ďalších vhodných záruk.

11. Prenos údajov do tretích krajín

Prístup k osobným údajom je technicky možný pre poskytovateľov služieb a zmluvné strany, ktoré zamestnávame na prevádzku našej webovej stránky. Títo externí poskytovatelia služieb sú povinní používať vaše osobné údaje iba na účel poskytovania služieb, ktoré požadujeme, alebo na iné účely v súlade s našimi pokynmi. 

Spoločnosť DACHSER bude prenášať vaše osobné údaje spoločnostiam v rámci skupiny DACHSER na účely uvedené vo vyhlásení o ochrane údajov a postúpi ich príslušným národným pobočkám. Spoločnosti DACHSER sa tiež nachádzajú mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spoločnosť DACHSER je zodpovedná za to, aby ste boli informovaní o vašich právach ako dotknutej osoby v kontexte platných zákonov o ochrane údajov. Akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa svojich osobných údajov môžete adresovať spoločnosti DACHSER. Iné spoločnosti DACHSER v rámci skupiny DACHSER, ktoré tiež spracúvajú vaše osobné údaje, s nami spolupracujú a podporujú nás pri zaobchádzaní s takýmito otázkami alebo sťažnosťami.

Okrem uvedeného prenosu údajov neprenášame, nepredávame ani neobchodujeme s vašimi osobnými údajmi vo vzťahu k tretím stranám, ako sú iné spoločnosti alebo organizácie, pokiaľ ste na to nedali svoj výslovný súhlas, alebo ak takýto prenos potrebujeme na splnenie našich zmluvných povinností voči vám, používateľovi našej webovej stránky.

12. Obdobie uchovávania údajov

Kritériom trvania uchovávania osobných údajov je relevantné zákonné obdobie uchovávania. Po uplynutí termínu rutinne mažeme všetky príslušné údaje, keďže už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo začatie plnenia zmluvy. 

Ak už dlhšie neplatí dôvod na uchovávanie alebo ak uplynul termín uchovávania stanovený európskym regulačným orgánom alebo iným relevantným legislatívnym orgánom, osobné údaje sa zvyčajne zablokujú alebo vymažú v súlade so zákonom.

13. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nárok na práva, ako sú stanovené v článkoch 15 – 21 nariadenia GDPR vis-à-vis spoločnosti DACHSER, ak boli splnené predpoklady stanovené v tomto dokumente. Sú to práva na informácie (Článok 15 nariadenia GDPR), opravu (´Vlánok 16 nariadenia GDPR), vymazanie (Článok 17 nariadenia GDPR), obmedzenie spracúvania (Článok 18 nariadenia GDPR), prenosnosť údajov (čČlánok 20 nariadenia GDPR) a právo namietať (Článok 21 a 22 nariadenia GDPR). Okrem toho máte právo sťažovať sa na dozorný orgán podľa Článok 77 nariadenia GDPR.

14. Google Ads

Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo výsledkoch vyhľadávača Google, keď používatelia zadajú určité hľadané výrazy na Google (zacielenie na kľúčové slová). Google Ads je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.5. Google Ads používame na meranie počtu návštev, ktoré prišli na našu webovú stránku prostredníctvom zobrazenia reklám vo vyhľadávaní Google, a na vyhodnotenie toho, ktoré hľadané výrazy viedli k umiestneniu našich reklám. Sledovanie konverzií sa vykonáva výlučne pomocou webového analytického nástroja etracker bez súborov cookie, ktorý zhromažďuje iba štatistické údaje. Nepoužívame funkciu remarketingu a po návšteve našej webovej stránky od nás už nebudete dostávať žiadnu ďalšiu reklamu. Právnym základom tohto spracovania údajov je náš oprávnený záujem na optimalizácii našej online ponuky a našich marketingových opatrení. Proti vyššie uvedenému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať.

Informacna povinnost vyberove konanie PDF (0,47 MB)
Informačná povinnosť webové sídlo PDF (0,29 MB)

Oznámenie o ochrane údajov pre obchodný vzťah

Informácie o ochrane osobných údajovpodľa článku 13 a 14 nariadenia GDPR

1. Definície pojmov
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti DACHSER Slovakia a.s. sa spravuje v súlade s pojmami upravenými v čl. 4 európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré Vám týmto dávame do pozornosti. GDPR nájdete tu.

V podmienkach Slovenskej republiky bol zároveň prijatý aj nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorým je potrebné sa riadiť v zákonom stanovených prípadoch. Zákon č. 18/2018 Z. z. nájdete pod linkom: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a iných platných osobitných predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov v členských štátoch Európskej únie, je:

DACHSER Slovakia a.s., Lozorno 1 126, 900 55 Lozorno, Slovenská republika, Tel.: +421 2 69296 100, Fax: +421 2 69296 197, Webová stránka: http://www.dachser.com/sk/sk/

3. Vo všeobecnosti k spracovaniu osobných údajov

3.1 Rozsah spracovania osobných údajov
Zhromažďujeme a používame osobné údaje našich obchodných partnerov zásadne iba vtedy, ak je to potrebné pre uzatvorenie zmluvy, príp. pre realizáciu našich zákaziek a zmlúv. Po splnení zmluvných povinností spracujeme údaje iba po udelenom povolení. Výnimka platí iba v takých prípadoch, v ktorých nie je predchádzajúce vyžiadanie si povolenia z reálnych dôvodov možné, alebo je spracovanie údajov nariadené alebo predpísané na základe zákonných úprav.

3.2. Nakladanie s osobnými údajmi
Zhromažďovanie, spracovanie alebo použitie osobných údajov je zásadne zakázané, pokiaľ zákon zaobchádzanie s osobnými údajmi výslovne nedovoľuje. Osobné údaje sa smú zásadne zhromažďovať, spracovávať alebo používať podľa nariadenia GDPR:

 • v prípade existujúceho zmluvného vzťahu s dotknutými osobami,
 • v prípade uzatvorenia zmluvy alebo realizácie zmluvy s dotknutými osobami,
 • pokiaľ to dotknutá osoba povolila.

3.3. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Pokiaľ si pre procesy spracovania osobných údajov vyžiadame povolenie dotknutej osoby, slúži čl. 6 ods. 1 pís. a) nariadenia GDPR ako právny základ.

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži čl. 6 ods. 1 pís. b) nariadenia GDPR ako právny základ. Toto platí aj pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na vykonávanie predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie právnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, slúži čl. 6 ods. 1 pís. c) nariadenia GDPR ako právny základ.

Ak je potrebné spracovanie údajov na účely chránenia oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej osoby a záujmy, základné práva a základné slobody neprevládajú nad vyššie uvedeným záujmom, slúži čl. 6 ods. 1 pís. f) nariadenia GDPR ako právny základ pre spracovanie údajov.

3.4. Kategórie dotknutých skupín osôb a ich údajov
Na vykonávanie obchodnej činnosti a plnenie všetkých s tým súvisiacich povinností sú dostupné, pokiaľ je to potrebné, nasledujúce kategórie údajov:

 • údaje o zákazníkoch a ich kontaktných osobách, ako aj údaje ich zákazníkov preposielané od zákazníkov, pokiaľ je to potrebné pre realizáciu objednávky a starostlivosť o zákazníkov.
 • údaje poskytovateľov služieb, dodávateľov a ich kontaktných osôb, pokiaľ je to potrebné na plnenie objednávky voči zákazníkom, poskytovateľom služieb a dodávateľom.

Pri použití osobných údajov a nakladaní so zhromaždenými údajmi sa zohľadnia základné predpisy informačného práva na sebaurčenie a iné normy týkajúce sa ochrany osobných údajov, predovšetkým preventívneho princípu zákazu, viazanosti, transparentnosti, informačných a oznamovacích povinností, zásady zamedzenia nakladania s údajmi a hospodárnosti pri nakladaní s údajmi, ako aj práva na opravy, zablokovanie, vymazanie a nesúhlas.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov sa realizuje v rámci zákonných povolení. Pritom sa musia zohľadniť aj mimoriadne podmienky na zhromažďovanie a spracovanie citlivých údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR. Zásadne sa smú spracovávať a používať iba také informácie, ktoré sú potrebné na plnenie úloh v rámci spoločnosti a priamo súvisia s účelom spracovania.

Ak sú údaje o dotknutých osobách požadované zo strany iných orgánov, budú tieto preposlané ďalej bez schválenia dotknutej osoby iba v tom prípade, ak to vyplýva zo zákonnej povinnosti, alebo ak je preposielanie v odôvodnenom, oprávnenom záujme spoločnosti, a ak je možné bez akýchkoľvek pochybností určiť identitu žiadajúceho orgánu.

3.5 Príjemca osobných údajov
Osobné údaje sú preposielané výlučne na poskytovanie logistických služieb, ktorými ste na účely plnenia zmluvy poverili zúčastnenú tretiu osobu, ako napr. dcérske spoločnosti, partnerov, subdodávateľov. Osobné údaje účastníkov logistických služieb sú prípadne preposielané objednávateľovi logistických služieb (napr. dodací list).

Predovšetkým Vaše osobné údaje nepredáme tretej osobe, ani ich iným spôsobom nepoužijeme na marketingové účely.

3.6 Prenos údajov do tretích štátov
Prenos údajov do tretích štátov sa uskutoční výlučne na účely plnenia poverených logistických služieb. V zmysle hospodárneho nakladania s údajmi sa odovzdávajú iba údaje potrebné na zasielanie a dodanie tovarov zákazníkom objednávateľov, tuzemským a zahraničným spoločnostiam v rámci koncernu DACHSER a externým poskytovateľom služieb. Prenos údajov do tretích krajín bez primeranej úrovne ochrany osobných údajov je dovolený pre plnenie zmluvy medzi dotknutými osobami a orgánom nevyhnutným na spracovanie, pokiaľ je prenos údajov potrebný na plnenie zmluvy.

3.7 Externí poskytovatelia služieb/Spracovanie objednávky/Údržba
U externých poskytovateľov služieb sa uzatvárajú, ak je to potrebné, dohody podľa článku 28 nariadenia GDPR alebo klauzúl štandardnej zmluvy EÚ.

3.8 Koncepcia informačnej bezpečnosti
Po prijatých technicko-organizačných opatreniach spoločnosť Dachser vypracovala na základe základného významu informačnej bezpečnosti dodatočne príslušné smernice.
Systém manažmentu informačnej bezpečnosti (SMIB) informačnej centrály spoločnosti DACHSER je certifikovaný od roku 2011 podľa normy ISO 27001.

3.9 Vymazanie údajov a doba uschovania údajov
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, pokiaľ zanikne účel uschovania údajov. Údaje môžu byť okrem iného uschovávané v prípade, ak to stanovili európski alebo národní zákonodarcovia v nariadeniach, zákonoch alebo iných predpisoch platných v rámci európskeho práva, ktorým prevádzkovateľ podlieha. Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa vykoná aj vtedy, ak uplynula lehota na ich uschovávanie predpísaná vyššie uvedenými normami, pokiaľ nie je ďalšie uschovávanie údajov potrebné na účely uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvy.

4. Práva dotknutých osôb
Ak sú spracované Vaše osobné údaje, ste podľa nariadenia GDPR dotknutou osobou a prislúchajú Vám nasledujúce práva voči zodpovednej osobe:

4.1 Právo na informácie
Prevádzkovateľa môžete požiadať o potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje.

Ak je takého spracovanie potvrdené, môžete prevádzkovateľa požiadať o nasledujúce informácie:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
 • príjemcovia, príp. kategórie príjemcov, ktorým boli Vaše osobné údaje poskytnuté alebo ešte len budú poskytnuté;
 • plánované trvanie uschovávania Vašich osobných údajov, alebo, ak to konkrétne údaje neumožňujú, kritériá na stanovenie doby uschovania;
 • existenciu práva na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, práva na obmedzenie spracovania údajov prevádzkovateľom alebo práva na zamietnutie tohto spracovania;
 • existenciu práva na podávanie sťažností v dozornom úrade;
 • všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak sa osobné údaje nezhromažďujú u dotknutej osoby;
 • existenciu automatického rozhodovania, vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR a – minimálne v týchto prípadoch – výpovedné informácie o zahrnutej logike, ako aj význame a želaných vplyvoch takéhoto spracovania údajov na dotknutú osobu.

Máte právo vyžiadať si informácie o tom, či budú Vaše osobné údaje preposlané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V tomto prípade môže požiadať o informácie o vhodnom ručení podľa čl. 46 nariadenia GDPR v súvislosti s preposielaním údajov.

4.2 Právo na opravu
Voči prevádzkovateľovi máte právo na opravu a/alebo doplnenie údajov, pokiaľ sú Vaše spracovávané osobné údaje nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí opravu bezodkladne vykonať.

4.3 Právo na obmedzenie spracovania údajov
Obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov si môžete vyžiadať za nasledujúcich podmienok:

 • ak odmietnete správnosť Vašich osobných údajov na dobu, ktorá umožní prevádzkovateľovi skontrolovať správnosť týchto osobných údajov;
 • spracovanie je nezákonné a odmietate vymazanie osobných údajov a napriek tomu požadujete obmedzenie použitia osobných údajov;
 • prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania počas dlhšej doby, potrebujete ich však na uplatnenie, vykonávanie alebo obranu právnych nárokov, alebo
 • ste vyslovili nesúhlas so spracovaním údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR a ešte ste pevne nestanovili, či oprávnené dôvody prevádzkovateľovi prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, smú sa tieto údaje – odhliadnuc od ich uschovania – spracovávať iba s Vašim dovolením alebo pri uplatnení, výkone alebo obrane právnych nárokov alebo pri ochrane práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak by bolo obmedzenie na spracovanie údajov obmedzené podľa vyššie uvedených podmienok, budete prevádzkovateľom informovaný pred zrušením obmedzenia.

4.4. Právo na vymazanie

4.4.1 Povinnosť na vymazanie údajov
Prevádzkovateľa môžete požiadať o to, aby bezodkladne vymazala Vaše osobné údaje, a prevádzkovateľ je povinná tieto údaje bezodkladne vymazať, pokiaľ sa vyskytne jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sú zhromažďované alebo iným spôsobnom spracované.
 • Odvoláte Vaše povolenie, o ktoré sa opiera spracovanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) alebo čl. 9 ods. 2 pís. a) nariadenia GDPR, a chýba iný právny základ pre spracovanie údajov.
 • Podľa č. 21 ods. 1 nariadenia GDPR vyslovíte nesúhlas so spracovaním a nedoložíte žiadne prednostné, oprávnené dôvody pre spracovanie údajov, alebo vyslovíte nesúhlas podľa čl. 21 ods. 2 nariadenia GDPR voči spracovaniu údajov.
 • Vaše osobné údaje boli spracované neoprávnene.
 • Vymazanie Vašich osobných údajov je potrebné na plnenie právnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva členských štátov, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 • Vaše osobné údaje boli zhromažďované v súlade s poskytovanými službami informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR.

4.4.2 Informácie pre tretie osoby
Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich podľa čl. 17 ods. 1 nariadenia GDPR vymazať, príjme primerané opatrenia pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov na implementáciu, aj technického charakteru, aby osoby zodpovedné za spracovanie Vašich osobných údajov informoval o tom, že od nich ako dotknutá osoba požadujete vymazanie všetkých odkazov k týmto osobným údajov alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov.

4.4.3 Výnimky
Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, pokiaľ je spracovanie potrebné

 • na vykonávanie práva na slobodné vyjadrenie mienky a informácie;
 • na plnenie právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členských štátov, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa realizuje v uplatnení verejnej moci, ktorá bola prenesená na prevádzkovateľa;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa čl. 9 ods. 2 pís. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 nariadenia GDPR;
 • na účely archivácie, ktoré sú vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ právo uvedené v odseku a) predbežne znemožní alebo závažne obmedzí realizáciu cieľov tohto spracovania údajov, alebo
 • na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

4.5 Právo na oznamovanie
Ak ste si uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči prevádzkovateľovi, je tento povinný všetkým príjemcom, ktorým boli predložené Vaše osobné údaje, oznámiť túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné alebo je to spojené s neprimeranými nákladmi.

Voči prevádzkovateľovi Vám prináleží právo informovať o tom príjemcu.

4.6 Právo na prevoditeľnosť údajov
Máte právo dostávať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a elektronickom formáte. Okrem toho máte právo prevádzať tieto údaje na ďalšieho prevádzkovateľa bez obmedzenia zo strany prevádzkovateľa, ktorej ste osobné údaje poskytli, pokiaľ

 • sa spracovanie vzťahuje na povolenie podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 pís. a) nariadenia GDPR alebo na zmluvu podľa čl. 6 ods. 1 pís. b) nariadenia GDPR, a
 • spracovanie sa realizuje pomocou automatizovaných postupov.

Vo výkone tohto práva máte ďalej právo vymôcť si priame posielanie Vašich osobných údajov od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky realizovateľné.

Slobody a práva iných osôb týmto nesmú byť poškodené.

Právo na prevoditeľnosť údajov neplatí pre spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné na plnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme, alebo sa realizuje v rámci výkonu verejnej moci, ktorá bola prenesená na prevádzkovateľa.

4.7 Právo na nesúhlas
Máte právo z dôvodov, ktoré vyplynú z Vašej mimoriadnej situácie, kedykoľvek vysloviť nesúhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6 ods. 1 pís. e) alebo f) nariadenia GDPR; toto platí aj pre profilovanie, ktoré sa opiera o tieto ustanovenia.

Prevádzkovateľ nebude spracovávať Vaše osobné údaje, ak nemôže doložiť nevyhnutné, chránené dôvody na spracovanie údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obranu právnych nárokov.

Ak sa Vaše osobné údaje spracovávajú na priame reklamné účely máte právo kedykoľvek vysloviť nesúhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; toto platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.

Ak zamietnete spracovanie na účely priamej reklamy, nebudú Vaše osobné údaje spracovávané na tieto účely. Máte možnosť v súvislosti s využitím služieb informačnej spoločnosti – bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES – uplatniť svoje právo na nesúhlas pomocou automatizovaných postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.

4.8 Právo na nesúhlas s vyhlásením o udelení súhlasu podľa práva na ochranu osobných údajov
Máte právo kedykoľvek vyjadriť nesúhlas s Vašim vyhlásením o udelení súhlasu podľa práva na ochranu osobných údajov. Vyjadrením nesúhlasu s týmto povolením nebude dotknutá zákonnosť spracovania realizovaného na základe povolenia až do jeho odvolania.

4.9 Automatické rozhodnutie v jednotlivom prípade, vrátane profilovania.
Máte právo nepodrobiť sa rozhodnutiu týkajúceho sa automatického spracovania údajov – vrátane profilovania –, ktorému nepodliehate z hľadiska právnej účinnosti, alebo by Vás mohlo značne poškodiť iným spôsobom. Toto neplatí, ak je rozhodnutie

 • potrebné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • na základe právnych predpisov EÚ alebo členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ, schválené a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov, alebo
 • sa realizuje s Vašim výslovným dovolením.

Avšak tieto rozhodnutia sa nesmú dotknúť mimoriadnych kategórií osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ neplatí čl. 9 ods. 2 pís. a) alebo g) nariadenia GDPR a boli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov.

Vzhľadom na prípady uvedené v bodoch (1) a (3) prijme prevádzkovateľ primerané opatrenia na účely obrany práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov, ku ktorým patria minimálne právo na vynútenie si zásahu osoby zo strany prevádzkovateľa, na objasnenie vlastného stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

4.10 Právo na podávanie sťažností u dozorného orgánu
Bez obmedzenia iného správneho alebo súdneho opravného prostriedku máte právo na podávanie sťažností u dozorného orgánu, predovšetkým v členskom štáte Vášho miesta pobytu,

Vášho pracoviska alebo miesta domnelého porušenia, ak ste toho názoru, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje nariadenie GDPR.

Dozorný orgán, u ktorého bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch preskúmania sťažnosti, vrátane možnosti využitia súdneho opravného prostriedku podľa čl. 78 nariadenia GDPR.