Maximálna efektivita, transparentnosť a úspora nákladov: Úloha procurement a kontraktnej logistiky

Stanislav Balog (vedúci pobočky v Košiciach) a Barbora Feťková (vedúca pobočky v Martine)

Procurement logistika alebo aj nákupná logistika je prepojením medzi predajnou logistikou dodávateľa a výrobnou logistikou spoločnosti. Ide o tok tovaru, ktorý smeruje k nášmu klientovi, resp. do jeho výrobných závodov. Za tovar považujeme rôzne súčiastky a komponenty do výroby alebo hotové výrobky pre ďalší veľkoobchodný predaj. Procurement logistika je určená pre stredne veľké až veľké spoločnosti orientované na import, pre ktoré je kľúčovým parametrom čas. Cieľom je obstaranie optimálneho množstva tovaru za čo najnižšiu cenu v požadovanom čase a v najvyššej možnej kvalite.

Pri procurement logistike zákazník vidí celý tok jeho tovarov na jednej IT platforme. Procurement logistika odbremení klienta aj od administratívnej záťaže, keďže časť procesov prechádza priamo na dodávateľa.

Medzi najčastejšie služby určite patrí práve spomínaná preprava tovaru, následne vykládka kamiónov a lodných kontajnerov, skladovanie, handling, vychystávanie, picking, štítkovanie, prebaľovanie tovaru a príprava a konsolidácia objednávok.

V rozhovore s regionálnymi slovenskými lídrami DACHSER Barborou Feťkovou (Branch managerkou v Martine) a Stanislavom Balogom (Branch managerom v Košiciach) sa zameriame na špecifické odvetvia logistiky – procurement a kontraktnú logistiku a ich dôležitosť pre komplexné logistické riešenia a inteligentné dodávateľské reťazce.

Aké sú najväčšie výhody dlhodobého partnerstva v kontraktnej logistike v porovnaní so štandardnými dodávateľskými zmluvami?

S. Balog: Medzi najväčšie výhody dlhodobého partnerstva v kontraktnej logistike patria hlavne na mieru šité riešenia pre konkrétneho zákazníka a profesionálne riadenie projektov. Takéto partnerstvo prináša stabilitu, úsporu času a nákladov, hlbokú integráciu do procesov oboch spoločností, schopnosť predvídať na základe analýz budúci vývoj objemov a zdieľané a neprenosné know-how.

Ako sa DACHSER prispôsobuje individuálnym potrebám klientov v rámci kontraktnej logistiky? Môžete uviesť konkrétny príklad spolupráce a riešenie na mieru, ktoré ste klientovi ponúkli?

S. Balog. Každý projekt vyžaduje aj splnenie špecifických zákazníckych potrieb nad rámec bežných logistických procesov. V Košiciach sme pred brexitom implementovali projekt pre zákazníka z Veľkej Británie, ktorý sa zaoberal dodávkami dielov do autoservisov a ktorýk nám presunul skladové zásoby a distribučné centrum pre EÚ, pričom sa vyhol všetkým problémom, ktoré na trhu následne nastali. Rovnako v našej pobočke v Košiciach sme po vypuknutí vojny na Ukrajine zriadili sklad zásob a distribučné centrum humanitárnej pomoci, ktorú bolo možné ďalej distribuovať ľuďom zasiahnutým konfliktom. Ďalším príkladom je kompletná distribúcia pre klienta vyrábajúceho osvetľovaciu techniku pre celú EÚ od jednoduchej žiarovky po komplikované projekty v Lozorne.

Akú pridanú hodnotu prináša procurement a kontraktná logistika klientom DACHSER z hľadiska zvýšenia efektivity logistických procesov a úspory nákladov?

B. Feťkova: Európska sieť spoločnosti DACHSER je silná hlavne vďaka veľkému počtu vlastných pobočiek. Len v rámci Európy je ich 345, tie sú prepojené približne 2 450 domácimi a ďalšími 1 400 medzinárodným linkami. Tovar dokážeme konsolidovať a zároveň optimalizujeme jednotlivé prepravné linky

S. Balog: Hlavná pridaná hodnota pre klientov spočíva v presných dodacích lehotách, v softvérových riešeniach a v živom prehľade o pohybe zásielok a vykonávaných operáciách v sklade. Medzi pobočkami dokážeme zdieľať pracovné výkony manipulačných pracovníkov, čím korigujeme zmeny v náraste objemu a tonáže. To je možné vďaka unikátnej firemnej kultúre a zdieľaniu hodnôt a rovnakých cieľov v rámci spoločnosti.

Rozhovor s: Barborou Feťkovou a Stanislavom Balogom

„Vďaka spolupráci s jedným prepravcom majú firmy prehľad v akom úseku dodávateľského reťazca sa ich produkt nachádza.“ B. Feťková

Ktoré špecifické služby ponúka spoločnosť DACHSER v oblasti procurement a kontraktnej logistiky a ako sa líšia od konkurencie?

B. Feťkova: Procurement logistika zahŕňa všetky prvky dodávateľského reťazca – od nákupu, prepravy (leteckú, námornú alebo pozemnú) až po skladovanie a služby spojené s colným konaním. Ďalším benefitom je náš jednotný IT systém eLogistics, kde klient jednoducho zadá objednávku u dodávateľa a ten po uvoľnení z výroby objednáva dopravu cez DACHSER pod unikátnym kódom. To zjednodušuje celý administratívny proces, čo optimalizuje nielen finančné náklady, ale aj znižuje chybovosť.

S. Balog. Doručovanie variabilného množstva tovaru zákazníkovi bez ohľadu na výkyvy jeho objednávok vo fixne daných tranzitných časoch s garantovanou prepravnou kapacitou v našej európskej pozemnej logistickej sieti vozidiel a prekládkových terminálov, čo prináša zásadnú konkurenčnú výhodou, v ktorej je stabilita dodávok tovaru a predvídateľnosť pri plánovaní.

Prečo je pre klientov skladovanie s DACHSER výhodnejšie v porovnaní s prevádzkou vlastného skladu?

S. Balog. : Hlavnou výhodou je deľba výnosov z rozsahu medzi viacerých klientov, ktorí majú u nás uskladnený tovar a využívajú naše služby, obzvlášť keď majú nastavený so svojimi dodávateľmi model supply on demand, ktorý je vhodný a využívaný v priemysle pri malej a stredne veľkej sériovej produkcii. Pri tomto modeli sa množstvo uskladneného materiálu drží na minime, čo znižuje náklady. Ak by klient skladoval a prepravoval tovar sám, mal by výrazne vyššie handlingové náklady na jedno vychystanie/dopravu spôsobené menej častou frekvenciou opakujúcich sa objednávok a prepráv, ktoré sa v čase menia a zrejme by mal aj dlhšie a ešte aj meniace sa časy od prijatia objednávky po doručenie tovaru zákazníkovi.

Aké sú hlavné výhody spolupráce so spoločnosťou DACHSER v oblasti procurement a kontraktnej logistiky pre vašich klientov?

B. Feťkova Procurement logistika ponúka úplnú transparentnosť. Klient tak má prehľad o všetkých logistických tokoch, čo mu ponúka jasný obraz o pohybe jeho zásielok. Pri využití nášho procurement riešenia klient len zadá objednávku u dodávateľa a ten ju po uvoľnení z výroby objednáva cez DACHSER pod procurement kódom. Automatizácia našich procesov minimalizuje chybovosť vďaka nášmu vlastnému IT systému eLogistics. Vďaka rýchlemu a efektívnemu spracovaniu objednávok a optimalizácii logistických procesov naši klienti šetria čas a náklady. Všetky zásielky prídu klientovi v dohodnutom čase a jedným vozidlom, čo zjednodušuje prijímanie a spracovanie a v neposlednom rade aj znižuje environmentálnu záťaž.

S. Balog: Všetky naše sklady v Košiciach, Martine a Lozorne sú v rovnakých budovách ako naše tranzitné prekladiská, ktoré sú navyše prepojené dennými medzinárodnými linkami s garantovanou kapacitou a odjazdmi. Lozorno je dokonca HUB a má prepojenie s linkami zo západu Európy na celú juhovýchodnú Európu.

Cieľom nášho DACHSER Procurement Solution je priniesť transparentnosť do zložitých a komplexných transportných reťazcov.

Kontaktujete našich odborníkov na Procurement Logistics: sales.bratislava@dachser.com.

 

Rozhovor bol uverejnený v magazíne ATP Journal  4/2024.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Tereza Haraksim