Spoločnosť DACHSER úplne prechádza na zelenú elektrinu

Poskytovateľ logistiky získava 100 % elektrickej energie, ktorú spotrebuje na celom svete, z obnoviteľných zdrojov. Štvornásobne tak zvyšuje množstvo zelenej elektriny, ktorú sám vyrába pomocou fotovoltaických systémov.

Spoločnosť DACHSER úplne prechádza na zelenú elektrinu.
Spoločnosť DACHSER úplne prechádza na zelenú elektrinu.

Od 1. januára 2022 bude spoločnosť DACHSER odoberať len elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. To znamená, že logistická spoločnosť, ktorá prevádzkuje 387 vlastných pobočiek v 42 krajinách, zvyšuje podiel zelenej energie z približne 60 % na 100 %.

Implementujeme dva základné piliere našej stratégie ochrany klímy tým, že celosvetovo prechádzame na nákup elektriny výhradne z veterných, solárnych a vodných zdrojov a zároveň rozširujeme našu vlastnú výrobu zelenej elektriny.

Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO)

V Nemecku a Holandsku už rodinná spoločnosť prešla na zelenú energiu skôr. Okrem toho spoločnosť DACHSER výrazne posilní vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Ako prvý krok inštaluje a rozširuje fotovoltaické systémy na strechách svojich európskych logistických pobočiek a kancelárskych budov. Do roku 2025 sa súčasná kapacita viac ako zoštvornásobí na vyše 20 000 kWp inštalovaného výkonu.

„S globálnym prechodom na nákup elektrickej energie výlučne z veternej, solárnej a vodnej energie implementujeme dva základné piliere našej stratégie ochrany klímy. Zároveň rozširujeme vlastnú výrobu ekologickej elektriny,“ vysvetľuje Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) v spoločnosti DACHSER. „Tieto aktivity znižujú našu uhlíkovú stopu. Náš dopyt zároveň zvyšuje výrobu ekologickej energie a prispieva k rozšíreniu kapacity výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v Európe.“

Dlhodobá stratégia ochrany klímy

Efektivita, inovácie a inkluzívna zodpovednosť: to sú základné kamene dlhodobej stratégie spoločnosti DACHSER v oblasti ochrany klímy. Iniciatívy rodinnej spoločnosti sa zameriavajú na efektívne logistické procesy, úsporu energie a technologické inovácie. DACHSER sa domnieva, že je to najlepší spôsob, ako znížiť emisie skleníkových plynov v súlade s 2-stupňovým cieľom stanoveným Parížskou dohodou, ako aj s cieľmi Európskej únie a mnohých ďalších krajín v oblasti ochrany klímy. Kvôli tomu spoločnosť spolupracuje so zákazníkmi a partnermi, ktorí chcú tiež aktívne formovať logistiku založenú na technológiách s nízkymi a nulovými emisiami. Zamestnanci sú tiež úzko zapojení do aktivít na ochranu klímy, pričom ich záväzok voči spoločnosti a sociálnym otázkam presahuje čisto obchodné záujmy spoločnosti DACHSER.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova