DACHSER a FERCAM posilňujú zbernú prepravu a kontraktnú logistiku v Taliansku

Dlhodobé partnerstvo vedie k založeniu joint venture podniku pre zbernú prepravu a kontraktnú logistiku.

FERCAM plánuje previesť svoje divízie Distribúcia (zberná preprava) a Logistika (kontraktná logistika) do spoločného podniku so spoločnosťou DACHSER pod názvom „DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.“ 80-percentná účasť Dachseru v novom podniku posilňuje jeho európsku sieť. Prevod ešte závisí od schválenia príslušnými orgánmi pre hospodársku súťaž.

80-percentná účasť DACHSERu v novom podniku posilňuje jeho európsku sieť.
80-percentná účasť DACHSERu v novom podniku posilňuje jeho európsku sieť.

Podľa zmluvných podmienok podpísaných medzi dvoma spoločnosťami, FERCAM oddelí svoje divízie FERCAM Distribution (zberná preprava) a FERCAM Logistics (kontraktná logistika) od FERCAM AG a do konca roka ich integruje do novej spoločnosti. Tieto dve divízie, ktoré zamestnávajú 920 ľudí na 43 miestach v Taliansku, vygenerovali v roku 2022 príjmy vo výške približne 400 miliónov eur.

Od začiatku roka 2024 bude samostatná spoločnosť pôsobiť pod názvom „DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.“ a bude priamo podliehať Alexandrovi Tonnovi, COO pre cestnú logistiku v spoločnosti DACHSER. Zbernú prepravu a kontraktnú logistiku bude v Taliansku aj naďalej riadiť riaditeľ distribúcie a logistiky FERCAM Dr. Gianfrancom Brillantem so svojim osvedčeným tímom, ktorých odbornosť zabezpečí kontinuitu na talianskom trhu. FERCAM AG bude vlastniť 20-percentný podiel spoločnosti DACHSER & FERCAM Italia S.r.l..

Divízia FERCAM Transport (národná a medzinárodná cestná a železničná doprava), FERCAM Air & Ocean a FERCAM Special Services (umelecké diela, veľtrhy a podujatia, doručovanie domov, presuny a sťahovanie, správa archívov a dokumentov) vrátane všetkých medzinárodných pobočiek zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti FERCAM AG a nebudú súčasťou nového joint venture podniku. FERCAM plánuje podporovať ďalší rast a internacionalizáciu týchto divízií v budúcnosti, vrátane zámorskej.

"Rodinné firmy DACHSER a FERCAM spája rovnaký pohľad na riadenie založené na hodnotách, ktoré zabezpečujú už po generácie ich životaschopnosť. Preto sme o to radšej, že ešte viac posilňujeme naše puto a na základe 20-ročnej spolupráce zakladáme tento spoločný podnik v Taliansku," hovorí Bernhard Simon, predseda dozornej rady spoločnosti DACHSER.

"DACHSER je dynamicky rastúca rodinná firma s podobnými cieľmi a krátkodobými rozhodovacími kanálmi, čo z nej robí výnimočného a spoľahlivého partnera pre všetky druhy európskej prepravy. Počas nášho partnerstva sa však podmienky značne zmenili, pričom podiel na trhu sa koncentruje len na niekoľkých európskych a globálnych hráčov. Preto sme sa rozhodli založiť joint venture podnik výlučne pre zbernú prepravu a kontraktnú logistiku. Je to riešenie výhodné pre obe strany," hovorí Thomas Baumgartner, predseda dozornej rady spoločnosti FERCAM. "Týmto spôsobom môžeme ďalej posilňovať naše väzby s partnerskou spoločnosťou a zároveň upevňovať našu vlastnú pozíciu," vysvetľuje Hannes Baumgartner, riaditeľ spoločnosti FERCAM. "Byť súčasťou európskej siete DACHSER otvára dodatočné príležitosti rastu, najmä v oblasti exportu. To vytvára istotu a stabilitu pre našu budúcnosť."

Touto akvizíciou  vypĺňame poslednú zostávajúcu medzeru a uzatvárame našu sieť zbernej služby a kontraktnej logistiky v hlavných kontinentálnych európskych trhoch.

Burkhard Eling, CEO DACHSER

Skompletizovanie európskej siete

Prevzatie majority vo FERCAM zbernej službe a kontraktnej logistike je treťou najväčšou akvizíciou, ktorú DACHSER uskutočnil na rozšírenie svojej prepravnej a logistickej siete v Európe, po Graveleau (Francúzsko, 1999) a Azkar (Španielsko, 2013). "Touto akvizíciou  vypĺňame poslednú zostávajúcu medzeru a uzatvárame našu sieť zbernej služby a kontraktnej logistiky v hlavných kontinentálnych európskych trhoch," vysvetľuje Burkhard Eling, výkonný riaditeľ spoločnosti DACHSER. "Naším zámerom, samozrejme, ostáva organický a udržateľný rast. Tento rok sme prostredníctvom cielených akvizícií posilnili našu prítomnosť na kľúčových trhoch, ako sú Benelux, Austrália, Japonsko a teraz aj Taliansko."

Vďaka svojmu dlhodobému partnerstvu sú DACHSER a FERCAM už plne na jednej vlne, pokiaľ ide o prevádzku zbernej prepravy.
Vďaka svojmu dlhodobému partnerstvu sú DACHSER a FERCAM už plne na jednej vlne, pokiaľ ide o prevádzku zbernej prepravy.

„DACHSER a FERCAM spolupracovali veľmi úspešne 20 rokov. Za túto dobu sme sa veľmi dobre spoznali a naučili sa vzájomne sa vážiť," dodáva Alexander Tonn, COO pre cestnú logistiku spoločnosti DACHSER. Rodinná spoločnosť FERCAM so sídlom v Bolzane, v južnom Tirolsku, sa od začiatku partnerstva zaoberá distribúciou všetkých zberných zásielok s priemyselným a spotrebiteľským tovarom z európskej siete DACHSER v Taliansku a prislúchajúce zásielky z Talianska dodáva do tejto siete. „FERCAM je zárukou kontinuity a odbornosti v Taliansku. Vďaka tejto akvizícii a ďalším investíciám môžeme ešte viac urýchliť náš rast, najmä na talianskom trhu, a ešte viac zlepšiť kvalitu našej ponuky. Naši zákazníci v Európe, Taliansku a vo svete budú mať prospech z konzistentných procesov a jednotných systémov v strednodobom horizonte," hovorí Tonn o synergii a zákazníckych výhodách nového spoločného podniku.

Vďaka svojmu dlhodobému partnerstvu sú DACHSER a FERCAM už plne na jednej vlne, pokiaľ ide o prevádzku zbernej logistiky. FERCAM sa zameriava na kontinuálne investície do svojich logistických zariadení, digitálnych systémov a ochrany klímy - obidve spoločnosti sa v tomto ohľade skvele dopĺňajú.

Byť súčasťou európskej siete DACHSER otvára dodatočné príležitosti rastu, najmä v oblasti exportu. To vytvára istotu a stabilitu pre našu budúcnosť.

Hannes Baumgartner, Managing Director FERCAM

Spoločné podnikanie bez zdvojených štruktúr

Spoločnosť DACHSER nemala vo svojom portfóliu Európskej logistiky vlastné pobočky v Taliansku, takže spoločný podnik neprinesie žiadne duplicitné štruktúry. Všetci zamestnanci divízií Distribúcia a Logistika spoločnosti FERCAM budú pracovať pre DACHSER & FERCAM Italia. Akvizícia podielov DACHSERu v týchto dvoch divíziách je tiež symbolom záväzku spoločnosti k ďalším udržateľným investíciám do svojich talianskych pobočiek.

V oblasti Food Logistics, ktorá sa zaoberá prepravou a skladovaním chladených a nechladených potravín, je DACHSER zastúpený v Taliansku od roku 2017 s tromi pobočkami a približne 270 zamestnancami.

Tlačová správa: DACHSER a FERCAM joint venture PDF (0,15 MB)
DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Jana Hrubcova Consultant for Communication