Radovan Rodina  sa stal manažérom kontraktnej logistiky DACHSER Lozorno

Radovan Rodina bol oficiálne vymenovaný na pozíciu Contract Logistics Manager DACHSER Lozorno. Bude sa venovať vytvoreniu efektívneho riadenia kontraktnej logistiky, pričom dôležitou súčasťou jeho pracovnej náplne je neustále zlepšovanie kvality a produktivity.

Radovan Rodina, manažér kontraktnej logistiky DACHSER Lozorno
Radovan Rodina, manažér kontraktnej logistiky DACHSER Lozorno

„Okrem iného, budem mať na starosti aj plánovanie a realizáciu strategických rozvojových opatrení. To je pre mňa veľká výzva. Som si vedomý veľkej zodpovednosti, ktorú mám a verím, že sa týchto úloh zhostím čo najlepšie,“ hovorí Radovan Rodina.

Pán Rodina získal počas svojej kariéry množstvo skúseností a už na predchádzajúcej pozícii Logistics Operations Manager ukázal, že ich vie zúročiť. Teraz sa s odhodlaním púšťa do novej práce. Sme veľmi radi, že v našom tíme máme odborníkov ako je on.“

Roman Stoličný, generálny riaditeľ a člen predstavenstva DACHSER Slovensko

Na novej pozícii sa bude venovať aj projektovému manažmentu vrátane negociácií, príprave zmlúv a implementácie biznisu kontraktnej logistiky, či príprave strategických rozvojových opatrení.

Pracovné skúsenosti

Radovan Rodina absolvoval štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a prax získaval vo viacerých priemyselných a strojárskych firmách. Pracovné skúsenosti zbieral na predajných pozíciách v Írsku, potom napríklad vo firme Hella a Zanini Industries. Logistike sa začal venovať v spoločnosti Brose Group, Fiege Logistik a Donaldson Company. Do DACHSERU prišiel v roku 2018 na pozíciu Logistics Operations Manager. Vo voľnom čase sa pán Rodina venuje športu a cestovaniu.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova