DACHSER svojich zamestnancov cielene vzdeláva a zapracováva

Pokiaľ ide o kvalifikovaných a lojálnych pracovníkov, DACHSER nenecháva nič na náhodu. Svojich nádejných zamestnancov pre rôzne pozície si sám školí a zaúča v praxi. Väčšina absolventov im zostáva verných. Najväčšie logistické školiace centrum DACHSERu pre zamestnancov z celého sveta sa nachádza v Nemecku, no ani pobočky v ostatných krajinách nezaostávajú a svojim ľuďom poskytujú priestor na profesijný a kariérny rast prostredníctvom rôznych vzdelávacích programov.

Vzdelávacie programy v DACHSERi
Vzdelávacie programy v DACHSERi

V septembri začal DACHSER nové kolo tréningových programov. V Nemecku do nich nastúpilo 740 nováčikov. Okrem nich DACHSER nabral aj mnoho nových zamestnancov do logistickej prevádzky.

Generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER Bernhard Simon pevne verí, že: „Na poskytovanie excelentných logistických služieb sú potrební excelentní zamestnanci na všetkých úrovniach.“ Tradičná rodinná spoločnosť DACHSER vždy kládla veľký dôraz na vzdelávanie svojich zamestnancov. S novým školským rokom začalo pracovať v nemeckých pobočkách viac ako 740 budúcich logistických špecialistov. Budú sa školiť buď v obchodnej alebo prevádzkovej oblasti biznisu a 34 z nich absolvuje špeciálny duálny pracovno-študijný program DACHSERu. V súčasnej dobe má DACHSER v Nemecku 1860 ľudí v tréningových programoch. Spoločnosť cieli na zamestnávanie mladých logistických špecialistov, ktorých si v tomto programe sama vychová. Nie je neštandardné, že ľudia, čo pracujú v DACHSERi tu zostávajú naozaj dlhú dobu. V Nemecku napríklad pracuje v spoločnosti viac ako desať percent z celkového počtu 16 300 zamestnancov dlhšie ako 20 rokov.

Práve sa ukončilo vzdelávanie vedúcich zmien v prekládkovom termináli a v sklade kontraktnej logistiky, ktoré sa začalo v januári tohto roka. Bolo zamerané na rozvoj základných manažérskych zručností, ktoré potrebujú vedúci zmien pri riadení svojich ľudí v tímoch. Zamerali sme sa na témy ako: organizácia práce a času, zadávanie úloh a spätná väzba, vedenie porád, komunikácia, riešenie náročných pracovných situácií a pod. Vzdelávanie bolo ukončené záverečným testom, v ktorom si účastníci preverili získané vedomosti a ich uplatňovanie v praxi.

Alena Fratričová,HR manager, DACHSER Slovakia a.s.

Slovenský DACHSER v súčasnosti zamestnáva 205 zamestnancov a podobne ako jeho materská nemecká spoločnosť aj tu sa investuje do vzdelávania zamestnancov.

Odborná kvalifikácia je čoraz dôležitejšia

Dôležité sú pri tom všetkom taktiež inovácie a vzdelávanie v IT odbore. Spoločnosť DACHSER má v nemeckom regióne Allgau jedno z najväčších IT oddelení medzi logistickými poskytovateľmi. V roku 2020 plánuje DACHSER IT rozšíriť škálu ponúkaných školení pre nových pracovníkov v IT v oblasti vývoja aplikácií, integráciu systémov a asistentov IT manažmentu. Celosvetovo je v DACHSERi za vysokú kvalitu IT služieb zodpovedných viac ako 730 zamestnancov.

Ako hovorí riaditeľ spoločnosti Bernhard Simon: „Logistický priemysel čoraz viac bojuje s tým, ako prilákať dostatočne kvalifikovaných zamestnancov. Našou povinnosťou je inšpirovať ľudí, aby s nami v tomto vzrušujúcom odvetví pracovali a aby u nás zostali.“ DACHSER v súčasnosti tvrdo pracuje na tom, aby prilákal aj nových vodičov kamiónov. Do školiacich programov v septembri nastúpilo 112 potenciálnych vodičov v Nemecku, celosvetovo je toto číslo 251.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova