Sila dát

Rýchlejšie a lepšie dáta prospievajú celému dodávateľskému reťazcu. Pomáhajú zvýšiť predvídateľnosť, účinnosť a udržateľnosť tokov tovarov a informácií v časoch obmedzených zdrojov.

Kľúč k presnému plánovaniu a kontrole množstva spočíva na samom začiatku reťazca logistických procesov - v dátach o zásielke, ktoré odosielateľ predává svojmu logistickému partnerovi.
Kľúč k presnému plánovaniu a kontrole množstva spočíva na samom začiatku reťazca logistických procesov - v dátach o zásielke, ktoré odosielateľ predává svojmu logistickému partnerovi.

Logistický priemysel už pred desiatkami rokov rozpoznal nielen to, že potrebuje poskytovať informácie sprevádzajúce tok tovaru, ale že tieto informácie sú takmer rovnako dôležité ako samotný tovar. Kedy dorazí zásielka? Dochádza v dodávateľskom reťazci k oneskoreniu? Ako vonkajšie vplyvy ovplyvňujú dobu prepravy? Na poskytovanie odpovedí na tieto otázky zákazníkov a na zvýšenie transparentnosti dodávateľského reťazca sa často používa tracking & tracing, event management dodávateľského reťazca a ďalšie IT systémy.

Pokiaľ ide o poskytovateľov logistiky, základné systémy riadenia dopravy v spojení so špeciálnymi plánovacími nástrojmi poskytujú dispečerom potrebné informácie. Ale jedna vec platná aj dnes je, že osobné skúsenosti dispečerov, ich vlastné odborné znalosti a spoľahlivé kontakty, hrajú kľúčovú úlohu pri každodennom plánovaní zvozov a doručovaní zberných zásielok.

„Logistika už roky optimalizuje svoje procesy a zvyšuje ich účinnosť v miere, ktorá je porovnateľná s väčšinou ostatných priemyselných odvetví. Ale za súčasného stavu už tento prístup nepostačuje na prekonávanie výziev, ako sú nedostatok vodičov a ložného priestoru, výrazné sezónne špičky, obmedzený prístup do mestských centier a rastúce požiadavky na udržateľnosť,“ hovorí Michael Schilling, COO Road Logistics spoločnosti DACHSER. Vyzýva dopravcov a poskytovateľov logistiky, aby ešte viac spolupracovali na dosiahnutí bezprecedentnej úrovne predvídateľnosti, efektivity a predovšetkým presnosti v logistike. A vzhľadom na oslabujúcu ekonomiku, ktorá nevyhnutne vytvára rastúci tlak na efektivitu a náklady, nevidí lepší čas na rokovania než práve teraz. „Pre zaistenie spoľahlivého toku tovaru a bezproblémových dodávateľských reťazcov potrebuje Priemysel 4.0 Logistiku 4.0 a naopak. Po vážnom nedostatku zdrojov, ktorý sme zažili v jesennej sezóne v roku 2017, si to teraz všetci oveľa viac uvedomujú a chápu tento problém,“ vysvetľuje Michael Schilling.

Presné plánovanie a kontrola množstva

Kľúč k presnému plánovaniu a kontrole množstva spočíva na samom začiatku reťazca logistických procesov – v prepravných dátach, ktoré odosielateľ odovzdáva svojmu logistickému partnerovi: v budúcnosti budú musieť byť tieto dáta k dispozícii v plne digitálnej podobe a to ešte skôr. DACHSER ponúka množstvo flexibilných možností pripojenia k príslušným rozhraniam (napr. EDI, API), aby bol tento prenos dát čo najjednoduchší.

"Rýchlejšie a lepšie dáta sú v konečnom dôsledku prínosom pre celý dodávateľský reťazec." Michael Schilling, COO DACHSER

Jedným z cieľov v tomto smere je, aby tieto dáta boli k dispozícii deň pred naložením. To by umožnilo plánovanie kapacít a zvýšilo tak účinnosť vo všetkých nadväzujúcich procesoch v zbernej sieti – od zaistenia prepravných kapacít až po konečné doručenie. V čase rastúcej neistoty a obmedzených zdrojov sú také plánovacie dáta kľúčovým faktorom. Skoršia dostupnosť týchto dát by tiež pripravila cestu pre umelú inteligenciu a prediktívne analytické aplikácie v budúcnosti.

Informácie deň pred odoslaním
Informácie deň pred odoslaním

Nový štandard: Informácie deň pred odoslaním

„Ak by sa zaslanie dát deň pred naložením stalo štandardným postupom, umožnilo by to spoločnostiam a poskytovateľom logistiky využiť veľké množstvo nevyužitého potenciálu pre efektivitu a udržateľnosť,“ zdôrazňuje Michael Schilling. V spoločnosti DACHSER sú dáta v Európe zaslané deň pred naložením u približne 20 percent zásielok priemyselného tovaru. V potravinárskom sektore je toto číslo už 67 percent, aj tu však stále existuje značný priestor pre zlepšenie. „Snažíme sa zabezpečiť, aby sa zasielanie dát o zásielke deň vopred stalo v DACHSER v európskej pozemnej preprave bežnou praxou,“ hovorí Michael Schilling.

Aby bol pripravený na rastúce požiadavky trhu, DACHSER investuje do svojich dispozičných systémov a v rámci projektu Idea2net „Short Distance 2.0“ systematicky ladí ich funkčnosť so spracovaním dát včasného plánovania. Spoločnosť kompletne prepracovala softvérové ​​nástroje pre plánovanie a v niektorých prípadoch sa využívajú už od minulého roka. Ďalší významný vývoj bude nasledovať v tomto roku.

Cieľom je rozšíriť, automatizovať a zjednodušiť plánovanie založené na dátach. Týmto spôsobom cieľová pobočka dostane informácie o tom, kedy sa očakáva doručenie tovaru od doručujúcej pobočky v neskorých popoludňajších hodinách nie až o polnoci, ako tomu bolo predtým. Jednoduchým stlačením tlačidla generuje softvér predbežný plán, ktorý môže dispečer ďalej optimalizovať. Aplikácia, ktorá poskytuje informácie o otváracej dobe, dodacích podmienkach a obmedzeniach doručenia, je tiež spojená s nástrojom plánovania. V tomto roku DACHSER zavedie najmodernejšie mobilné terminály na báze inteligentných telefónov pre vodiča, ktoré tiež urýchlia zber a prenos dát. Potom budú aj vodiči súčasťou informačného a plánovacieho procesu.

Včasné informácie o zásielke sú však len jednou časťou rovnice. „Ak chceme zvýšiť transparentnosť a efektivitu plánovania, musia poskytovatelia logistiky a zákazníci tiež pracovať na kvalite dát. Nakoniec nemôžete očakávať, že digitalizované systémy prinesú optimálne výsledky, ak sú dáta, ktoré sú do nich vložené, neúplné alebo obsahujú chyby,“ vysvetľuje Michael Schilling. Cieľom musí byť dodávateľský reťazec, ktorý možno naplánovať vo všetkých aspektoch, a ktorý čo najlepšie využíva dostupné zdroje k maximalizácii efektivity a udržateľnosti. „Celý dodávateľský reťazec ťaží z rýchlejších a lepších dát,“ uzatvára Michael Schilling.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova