Nový systém kontroly dovozu v Európskej únii

Európska únia (EÚ) 1. marca 2023 zavedie nový systém kontroly dovozu - Import Control System 2 (ICS 2). ICS 2 plne nahradí súčasný systém ICS 1, ktorý existuje už mnoho rokov.

Hlavným cieľom ICS 2 je zlepšiť bezpečnostné opatrenia a chrániť európsky trh a občanov pred bezpečnostnými hrozbami. ICS 2 sa bude vzťahovať na všetky letecké zásielky, ktoré smerujú do EÚ (vrátane Švajčiarska a Nórska), ale aj na tranzitné zásielky cez EÚ.

ICS 2 a PLACI (Pre Loading Advance Cargo Information)

Podľa súčasného postupu ICS 1 sú letecké spoločnosti povinné štyri hodiny pred príchodom lietadla do EÚ podať jednu súhrnnú deklaráciu o vstupe (Entry Summary Declaration – ENS) ku každému hlavnému leteckému nákladnému listu (Master Air Waybill – MAWB). V budúcnosti bude implementovaný dodatočný súbor predbežných údajov s názvom PLACI, ktorý bude obsahovať dodatočné údaje na úrovni domáceho leteckého nákladného listu (HAWB). Tento záznam je potrebné podať čo najskôr, najneskôr však pred naložením tovaru do lietadla.

Potrebné údaje PLACI:

  • Skutočný odosielateľ a skutočný príjemca (úplné meno a úplná adresa)
  • EORI číslo skutočného príjemcu
  • Počet balíkov a celková hrubá hmotnosť
  • 6-miestne HS-kódy a podrobný popis tovaru

Ako systém ICS 2 ovplyvní odosielanie zásielok

Za účelom dodržania lehoty, špeditér a letecká spoločnosť zodpovedajú za to, aby čo najskôr predložili požadované údaje PLACI európskym orgánom. Po odoslaní údajov PLACI do platformy ICS 2 orgány EÚ vykonajú analýzu rizík. Ak analýza rizík určí, že zásielka predstavuje riziko, alebo ak sa vyskytnú nejaké nezrovnalosti v údajoch, môže byť zásielka zastavená na letisku odletu alebo musí byť preverená ako vysokoriziková zásielka.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať svojho lokálneho zástupcu spoločnosti DACHSER, ktorý vám poskytne informácie o vašej zásielke.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova