DACHSER oznámil nové predstavenstvo spoločnosti

Budúci tím predstavenstva na čele s Burkhardom Elingom sa ujme funkcie 1. januára 2021. Bernhard Simon a Michael Schilling prejdú v roku 2021 do dozornej rady.

Bernhard Simon, CEO, a jeho zástupca Michael Schilling, COO Road Logistics, po 31 rokoch úzkej spolupráce na operatívnych riadiacich pozíciách v spoločnosti DACHSER vstúpia v roku 2021 do dozornej rady tohto medzinárodného poskytovateľa logistických služieb. Bernhard Simon sa stane predsedom dozornej rady. Novým generálnym riaditeľom rodinnej spoločnosti DACHSER bude od 1. januára 2021 Burkhard Eling, ktorý je členom predstavenstva už od roku 2013 ako CFO.

Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany (od 1.1.2021 COO Road Logistics), Michael Schilling, COO Road Logistics; Burkhard Eling, CFO (od 1.1.2021 CEO); Bernhard Simon, CEO; Edoardo Podestà, COO Air & Sea Logistics; Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development (od 1.1.2021 CDO)
Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany (od 1.1.2021 COO Road Logistics), Michael Schilling, COO Road Logistics; Burkhard Eling, CFO (od 1.1.2021 CEO); Bernhard Simon, CEO; Edoardo Podestà, COO Air & Sea Logistics; Stefan Hohm, Corporate Director Corporate Solutions, Research & Development (od 1.1.2021 CDO)

„Michael Schilling a ja ku koncu roka 2020 odovzdáme našu zodpovednosť v predstavenstve ďalšej generácii vedenia. Týmto spoločným krokom, ktorý bol v pláne už dlhú dobu, dáme nový impulz pre budúcnosť spoločnosti," vysvetľuje Bernhard Simon, generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER. "Aj keď je kríza spôsobená koronavírusom veľkou výzvou pre celý riadiaci tím, nevnáša pochybnosti do našej dlhodobej stratégie. Teraz je dôležité odovzdať spoločnosť novej generácii, počnúc vrcholovým manažmentom. Sme presvedčení, že v nadchádzajúcich mesiacoch dokážeme DACHSER dobre viesť. Budeme udržiavať našu sieť stabilnú a dodávateľské reťazce funkčné tak, aby sme naďalej poskytovali našim zákazníkom spoľahlivé a kvalitné služby."

Michael Schilling a ja ku koncu roka 2020 odovzdáme našu zodpovednosť v predstavenstve ďalšej generácii vedenia. Týmto spoločným krokom, ktorý bol v pláne už dlhú dobu, dáme nový impulz pre budúcnosť spoločnosti.

Bernhard Simon, CEO DACHSER

Nové výkonné oddelenie: "IT & Development"

Okrem toho, od 1. januára 2021 prevezme Stefan Hohm ako Chief Development Officer (CDO) zodpovednosť za nové oddelenie "IT & Development", ktoré sa zaoberá výskumom a vývojom, inovačnými témami, IT, kontraktnou logistikou a globálnymi priemyselnými riešeniami. Alexander Tonn vstúpi do predstavenstva spoločnosti DACHSER ako COO Road Logistics. Do tej doby bude tiež obsadená pozícia CFO. Edoardo Podestà bude naďalej členom predstavenstva ako doteraz - vo funkcii COO Air & Sea Logistics.

"Burkhard Eling, Stefan Hohm a Alexander Tonn sa v uplynulých rokoch osvedčili na zodpovedných pozíciách v spoločnosti a rozhodujúcim spôsobom utvárali vývoj spoločnosti DACHSER," uvádza ďalej Bernhard Simon. "Spoločne s Edoardom Podestà, našim budúcim CFO, budú od roku 2021 tvoriť tím manažmentu, ktorý bude dynamicky reagovať na ústredné témy budúceho desaťročia - digitalizáciu v kombinácii s blízkosťou k zákazníkovi, udržateľný rozvoj a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily."

Burkhard Eling prevezme 1. januára 2021 pozíciu CEO (Chief Executive Officer) a hovorcu predstavenstva. Burkhard Eling (48) je členom predstavenstva spoločnosti DACHSER už od roku 2013 ako CFO (Chief Financial Officer). Bol zodpovedný za globálnu implementáciu systému SAP v spoločnosti a usmerňoval prechod k právnej forme SE. Okrem toho riadil celofiremný strategický inovačný program Idea2net. Spoločne s Michaelom Schillingom a Bernhardom Simonom riadil integráciu iberskej logistickej spoločnosti Azkar po jej fúzii (dnes DACHSER Iberia).

Stefan Hohm sa 1. januára 2021 ujme vedenia novovytvoreného oddelenia "IT & Development" ako CDO (Chief Development Officer). Okrem tém výskumu a vývoja patria do oblasti kompetencií tohto skúseného manažéra, ktorý v spoločnosti pôsobí už 27 rokov, ďalší rozvoj IT, kontraktná logistika a globálne priemyselné riešenia. Stefan Hohm (47) svoju kariéru začal v kontraktnej logistike spoločnosti DACHSER, neskôr prevzal vedenie nemeckých pobočiek v Erfurte a v Hofe. Od roku 2016 zodpovedá ako Corporate Director za výskum a vývoj a za priemyselné riešenia v spoločnosti DACHSER.

Pevné základy, na ktorých sa buduje budúcnosť.
Pevné základy, na ktorých sa buduje budúcnosť.

Alexander Tonn prevezme od 1. januára 2021 pozíciu COO Road Logistic, a bude zodpovedný za rozvoj obchodných divízií European Logistics a Food Logistics. Alexander Tonn (46) je v spoločnosti už viac ako 20 rokov. Po prvých úlohách vo vedení, keď bol zástupcom vedúceho pobočky v Memmingene, prešiel Alexander Tonn v roku 2014 do centrály spoločnosti DACHSER a zodpovedal tu za medzinárodný rozvoj kontraktnej logistiky. Od roku 2017 vedie tiež obchodnú jednotku European Logistics Germany. V tejto úlohe zostane aj po svojom menovaní do funkcie COO Road Logistics. Výkonným riaditeľom divízie Food Logistics zostáva naďalej Alfred Miller.

Budúce vedenie doplní Edoardo Podestà, ktorý je členom predstavenstva spoločnosti DACHSER od októbra 2019 ako COO Air & Sea Logistics. Edoardo Podestà zodpovedá za celosvetovú leteckú a námornú prepravu a služby železničnej prepravy medzi Európou a Čínou a po personálnej stránke má tiež zodpovednosť za obchodnú jednotku ASL Asia Pacific.

Burkhard Eling, Stefan Hohm a Alexander Tonn sa v uplynulých rokoch osvedčili na zodpovedných pozíciách v spoločnosti a rozhodujúcim spôsobom utvárali vývoj spoločnosti DACHSER.

Bernhard Simon, CEO DACHSER

Pevné základy, na ktorých sa buduje budúcnosť

Bernhard Simon je členom predstavenstva spoločnosti od roku 1999, od roku 2005 stojí na čele rodinnej spoločnosti ako zástupca akcionárov. Simonove pôsobenie je podstatným spôsobom spojené so silným rastom a internacionalizáciou spoločnosti. Pod jeho vedením sa DACHSER rozvinul na jednu z najrenomovanejších logistických spoločností v Európe a  svete.

Michael Schilling vstúpil do vedenia spoločnosti DACHSER v roku 2002 a od tej doby vybudoval jednu z najlepšie fungujúcich celoeurópskych sietí zbernej služby. Tá sa stala a aj naďalej zostane hybnou silou trvalo udržateľného rozvoja v oblasti cezhraničných prepráv a služieb v oblasti kontraktnej logistiky. Jednotné procesy, IT systémy a platformy vytvorené pod jeho vedením sú základom pre vysokú mieru kvality a spoľahlivosti, ktorou sa spoločnosť DACHSER na logistickom trhu vyznačuje.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova