Blíži sa Zlatý týždeň – čínsky národný sviatok

Od 1. do 7. októbra bude väčšina podnikov a tovární v Číne uzavretá. Týždeň trvajúci sviatok v jednej z najvýznamnejších svetových ekonomík má vplyv na medzinárodný dodávateľský reťazec. Včasné prípravy však môžu tieto prípadné narušenia minimalizovať.

Čo je Zlatý týždeň?

Zlatý týždeň je čínsky štátny sviatok, ktorý trvá sedem dní. Každý rok sa 1. októbra oslavuje založenie Čínskej ľudovej republiky. Kvôli tejto významnej udalosti trvajú dni pracovného voľna dlhšiu dobu, od 1. do 7. októbra. Číňania tradične využívajú túto príležitosť na cestovanie a návštevu svojich rodín v iných častiach Číny. Spoločnosť DACHSER v Číne, rovnako ako mnoho ďalších spoločností, zostane počas Zlatého týždňa uzavretá a svoju bežnú prevádzku obnoví 8. októbra.

Čo sa bude diať počas Zlatého týždňa?

Väčšina podnikov a tovární bude počas týždenného sviatku uzavretá, čo znamená, že výroba bude pozastavená alebo obmedzená. Letiská a námorné prístavy zostanú v prevádzke, ale s obmedzeným počtom zamestnancov kvôli nízkemu objemu výroby v továrňach. Vládne zariadenia, ako sú colné úrady, sú obvykle uzavreté od 1. do 3. októbra. Vzhľadom na to, že Čína, jedna z najväčších svetových ekonomík a výrobných krajín, bude po celý týždeň pozastavená a továrne nemusia po skončení oficiálneho sviatku fungovať v plnej kapacite , bude mať pokles objemu výroby vplyv na globálne dodávateľské reťazce.

Ako minimalizovať vplyv Zlatého týždňa?

Spoločnosť DACHSER vynakladá všetko úsilie na minimalizáciu možných narušení dodávateľského reťazca. Zákazníci by však mali mať na pamäti aj nasledujúce aspekty:

  • Včasná komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi pomáha zaistiť dostatočné zásoby a reagovať na očakávania.
  • Kontaktné osoby spoločnosti DACHSER sú vám k dispozícii na prediskutovanie vašich plánov, aby ste si mohli pripraviť presný rozvrh dodávok z hľadiska dlhodobého plánovania. Spoločnosť DACHSER Vám tak môže ponúknuť najvhodnejšie riešenie, ktoré zodpovedá vášmu rozpočtu a harmonogramu.
  • Rezervujte si včas miesto a venujte pozornosť termínom uzávierky.

 Lokálne kontaktné osoby na pobočkách DACHSER vám budú k dispozícii na zodpovedanie prípadných otázok.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova