Každá kríza prináša aj príležitosti

Koronavírusová pandémia tvrdo zasiahla odvetvie leteckej nákladnej prepravy − možno ho aj navždy zmenila.

Koronavírusová pandémia tvrdo zasiahla odvetvie leteckej nákladnej prepravy − možno ho aj navždy zmenila. V rozhovore Timo Stroh, Head of Global Air Freight skupiny DACHSER, opisuje súčasnú situáciu na trhu leteckej nákladnej prepravy, flexibilné riešenia v čase krízy a opatrne tiež zmieňuje optimistické výhľady.

Pán Stroh, čo sa v súčasnosti deje s trhom leteckej prepravy?

Pandémia koronavírusu má obrovský dopad na letecký priemysel. Dopyt po leteckých nákladných službách klesol oproti minulému roku o 20 percent. Súčasne bola a stále je k dispozícii oveľa menšia prepravná kapacita, čiastočne z toho dôvodu, že aj v čase špičky lietalo niekedy len necelých 10 percent bežného objemu cestujúcich. Letecké spoločnosti nastavili svoje letové poriadky na minimum, čo znamenalo, že sa tiež znížila nákladná kapacita.

V súčasnej dobe fungujeme a predpokladáme, že sa táto situácia stane ešte horšou, akonáhle sa ekonomika začne pomaly zotavovať, pretože leteckým spoločnostiam bude nejaký čas trvať, než sa vrátia na svoje obvyklé kapacity.

Existujú nejaké známky zotavenia? Ako si myslíte, že bude trh leteckej nákladnej prepravy vyzerať v budúcnosti? Ako veľké zmeny by sme mohli zaznamenať?

Bude trvať najmenej tri roky, než sa letecký priemysel vráti na úroveň, ktorá bola pred vypuknutím epidémie Covid-19. Mnoho leteckých spoločností sa nachádza v kritickej finančnej situácii a aj na letiskách sa tiež čakajú určité zmeny. Letecké spoločnosti sa budú sústreďovať na niekoľko veľkých letísk a nebudú lietať na každé malé letisko. Na trhu uvidíme menej liniek a teda menej kapacít a možností. Vplyv to bude mať aj na osobnú prepravu. Všeobecne sa očakáva, že osobná preprava bude v roku 2021 o 32 až 41 percent nižšia, než bola pôvodne predpokladaná úroveň.

Spoločnosť DACHSER zaisťovala prepravu zdravotníckych ochranných pomôcok z Ázie do Európy alebo Ameriky. Môžete nám priblížiť detaily?

Dopyt po preprave zdravotníckych ochranných prostriedkov bol obrovský, najmä v máji a apríli. Od polovice mája sme však zaznamenali pokles. Vďaka nášmu charterovému programu sme mohli našim zákazníkom ponúknuť flexibilné a spoľahlivé riešenia, napríklad formou pomoci pri zásobovaní nemocníc v Európe počas pandémie.

Každá kríza však prináša aj príležitosti, takže môžeme pozorovať niekoľko situácií: letisko aj letecké spoločnosti uznávajú význam leteckej nákladnej prepravy vzhľadom ku osobnej preprave. To nám samozrejme pomáha v logistike. Dozvedeli sme sa tiež, že flexibilita a komunikácia sú obzvlášť dôležité v čase krízy. Tiež sa vyplatili naše dlhodobé vzťahy s dôveryhodnými partnermi. Mnoho leteckých spoločností, s ktorými sme v minulosti úzko spolupracovali, nás podporilo charterovými aj komerčnými riešeniami.

Celkovo to vždy bola a je otázka pružných reakcií a vývoja stabilných riešení s ohľadom na budúcnosť. V súčasnej dobe napríklad zabezpečujeme vlastné lety medzi Frankfurtom a Chicagom v rámci nášho programu, ktorý sa začal koncom júla.

Ďakujeme za rozhovor, pán Stroh.

Rozhovor s: Timo Stroh

Head of Global Air Freight skupiny DACHSER

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova