DACHSER pridáva Tunisko a Turecko do svojej zbernej siete

Začiatkom roka DACHSER uviedol do prevádzky dva vstupy do svojej siete pre zbernú prepravu, prepravu celovozových zásielok (FTL) a prepravu menších nákladov (LTL) do Tuniska a Turecka. DACHSER tak rozširuje svoje portfólio služieb a ponúka svojim zákazníkom ešte rýchlejšiu a efektívnejšiu cestnú prepravu do a z týchto dvoch krajín.

Začiatkom roka DACHSER sprevádzkoval dva vstupy do svojej siete pre zbernú prepravu, prepravu celovozových zásielok (FTL) a prepravu menších nákladov (LTL) do Tuniska a Turecka.

Cez dva vstupy - Štrasburg a Ungerhausen pri Memmingene do Tuniska a cez Ungerhausen do Turecka. DACHSER spája tovar z celej Európy pomocou zbernej prepravy, aby mohol ponúknuť priame spojenie do miest Rades, Bennane, Istanbul a Izmir niekoľkokrát týždenne.

DACHSER je v Tunisku približne 15 rokov a v Turecku približne deväť rokov. Turecko je od roku 2015 priamo napojené na európsku sieť pozemnej dopravy DACHSER. Vstupy v Štrasburgu a Ungerhausene teraz ešte viac prepojili Tunisko a európsky trh. Aj vďaka službe Cargoplus vytvára DACHSER spoľahlivé importné a exportné spojenia medzi Európou, severnou Afrikou a Blízkym východom. Ďalším krokom bude expanzia smerom na Kaukaz.

Už začiatkom roka 2023 DACHSER pripojil Maroko k svojej sieti zberných prepráv cez vstup v Štrasburgu. Odvtedy ponúka každodenné cestné spojenie do Maghrebu. Pevné tranzitné časy zabezpečujú spoľahlivé a efektívne plánovanie prepravy. Skúsené tímy v Maghrebe a Turecku sa starajú o efektívne nastavenie procesov a zabezpečujú aj colné konanie.

Jednotné normy kvality v Európe aj mimo nej

Vďaka štandardizovaným procesom a systémom umožňuje DACHSER svojim zákazníkom sledovať zásielky v reálnom čase a zvládnuť tak všetky logistické procesy. V Turecku už DACHSER pracuje s vlastným systémom riadenia dopravy Domino, ktorý bude čoskoro zavedený aj v Tunisku. Jednotné procesy a štandardy služieb zabezpečujú vysokú kvalitu dodávok.

"Sme radi, že môžeme rozšíriť našu ponuku služby Cargoplus. Okrem Maroka teraz ponúkame aj pravidelné pozemné prepravy z Európy do Tuniska a Turecka a späť niekoľkokrát týždenne - samozrejme, s vysokými štandardmi služieb a kvality," hovorí Renata Gayer, vedúca oddelenia DACHSER Cargoplus.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant