Riadenie ľudí by malo byť postavené na dôvere a komunikácii

Stano Balog,Branch Manager pobočky v Košiciach

Jedným z troch dôležitých logistických uzlov spoločnosti DACHSER na Slovensku je pobočka v Košiciach. O tom, ako zvládajú komplikované obdobie koronavírusovej krízy a akú úlohu plnia v rámci európskej logistiky, sme sa rozprávali so Stanislavom Balogom, Branch Managerom pobočky v Košiciach.

Ako by ste zhodnotili úlohu východného Slovenska v rámci európskej logistiky? Aké sú špecifiká jednotlivých regiónov Európy a ako sa premietajú do vašej činnosti?

Špecifikum podnikania v medzinárodnej preprave z východného Slovenska je jasne dané už geografickou polohou a tvorbou HDP regiónov. Keď to rozviniem, rozlohou sa Košický a Prešovský kraj radia medzi najväčšie, zatiaľ čo hustotou cestnej siete medzi najmenšie. Tvorba HDP na obyvateľa je tu o 25 percent nižšia v porovnaní s priemerom Slovenska. Vývoj je pozitívny − pribúdajú priemyselné parky a cestná sieť, avšak ide to pomaly. Exportné toky tovarov smerujú najmä do Nemecka, Čiech, UK a Francúzska. Zaostávajú regióny juhovýchodného Poľska a severovýchodného Maďarska. Tomu je prispôsobený počet našich pobočiek v Európe a model ich rozmiestnenia vrátane nadväzujúceho nastavenia diaľkových liniek. Pre nás sú najdôležitejšie naše HUB-y v Lozorne a v Budapešti. Do budúcnosti je pre nás zaujímavá expanzia na Ukrajinu a následne do Baltských štátov a Bieloruska, samozrejme v závislosti od politickej situácie a stability v regióne. Už dnes sme však schopní smerovať zberné zásielky na Ukrajinu cez našu pobočku v Poľskom Strykowe a ďalej cez ich medzinárodné zberné linky do Kyjeva. 

Ako funguje manažment spoločnosti DACHSER v Košiciach? Vyžaduje si organizácia práce a vedenie tejto pobočky v niečom odlišný prístup?

Úlohou dobrého lídra je viesť a riadiť ľudí, pomáhať im a podporovať ich. Samotné vedenie už závisí na konkrétnej skladbe zamestnancov a situácii, ktorú riešite. Silnou stránkou našej pobočky v Košiciach je tím skúsených profesionálov, ktorí spolupracujú dlhodobo. Moje vedenie ľudí je teda v bežných dňoch skôr participatívne alebo podporujúce, založené na vzájomnej dôvere a komunikácii. Tieto princípy sú uplatňované v celej sieti pobočiek DACHSER, kde si jednotlivé pobočky sami stanovujú strategické plány a ciele v rámci dohodnutých pravidiel s centrálou v Nemecku. Správnosť tejto cesty nám potvrdzuje spokojnosť zamestnancov aj zákazníkov, ako aj výsledky hospodárenia.                         V Košiciach máme plnohodnotnú pobočku − cross dock, skladové priestory a administratívu pozostávajúcu z oddelení prímestskej prepravy, diaľkovej prepravy, zákazníckeho servisu a obchodného oddelenia. Sídlime v CTP Parku pri Letisku v Košiciach, v moderných priestoroch s dobrým napojením na infraštruktúru.                                                 

Do akej miery ovplyvnila koronavírusová pandémia chod vašej pobočky a vami poskytované logistické služby? Pociťujete jej vplyv aj na tohtoročných hospodárskych výsledkoch?

Vzhľadom na to, že logistické služby sú nevyhnutné pre chod spoločnosti aj v tejto dobe, v dennom doručovaní zásielok v našej európskej zbernej sieti sme pokračovali aj počas prísnych opatrení. Jazdili sme denne aj do najviac postihnutých oblastí na Severe Talianska a v Španielsku, za čo patrí našim kolegom veľké poďakovanie. Taktiež vďaka obetavosti a profesionalite našich vodičov a zamestnancov −  a vďaka ústretovosti a spolupráci našich zákazníkov sme zvládli doručovanie a vyzdvihovanie zásielok na východnom Slovensku v štandardnom prevádzkovom režime, čase a kvalite. Celý logistický a dodávateľský sektor si právom zaslúži rešpekt verejnosti. Po rozšírení vírusu na Slovensko a zavedení prísnych opatrení a odstávke priemyslu, sme koncom prvého štvrťroka paradoxne zaznamenali nárast objednávok a prepravovaných objemov. V druhom kvartáli sme už pocítili mierny pokles a v treťom štvrťroku sa situácia dostáva do bežného medziročného priemeru. Pomáha nám diverzifikácia zákazníckeho portfólia z rôznych oblastí priemyslu a to, že nie sme naviazaný na automobilový sektor.

 

Stanislav Balog (39) pochádza z Košíc, kde vyštudoval gymnázium. Je absolventom odboru Manažment verejnej správy na Fakulte manažmentu Prešovskej Univerzity. Už počas štúdia pracoval v zahraničí, v cestovnom ruchu v Spojených Štátoch. V doprave a logistike pôsobí od roku 2005, na rôznych pozíciách v Írsku a na Slovensku a to v oblasti pozemnej a námornej dopravy.

Od roku 2010 pracuje ako Regionálny Branch manager, z toho od roku 2013 v spoločnosti DACHSER Slovakia a.s., na pobočke v Košiciach. Tu má na starosti strategické a operatívne riadenie aktivít na východnom Slovensku, vrátane obchodných akvizícií a skladovej logistiky v divízii Európska logistika. Zodpovedá za tvorbu a implementáciu firemných cieľov, prevádzku pobočky, procesy medzinárodnej zbernej prepravy, zákaznícky servis a administratívu.

Rozhovor s: Stanislav Balog

Branch Manager 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova