Zamestnanci spoločnosti DACHSER čítajú deťom

DACHSER je inovatívny nielen v oblasti dopravy, ale aj v oblasti dobrovoľníckych aktivít. Dlhodobo pomáha zrakovo postihnutým deťom z bratislavskej školy Svrčia. V máji bolo spustené pilotné kolo projektu "Čítame deťom", ktorý vymysleli zamestnanci DACHSERu a ktorého cieľom je osobné stretnutie s deťmi, rozhovor a čítanie.

DACHSER zamestnanci čítajú deťom.

Prvé podujatie tohto typu sa uskutočnilo 20. mája, keď Lenka Balcová, zodpovedná za marketing a PR v spoločnosti DACHSER Slovakia, navštívila školu na Svrčej ulici v Bratislave spolu s Danielou Sabolovou, Quality manažérkou DACHSERu. „Musím povedať, že to bolo veľmi príjemné a obohacujúce pre obe strany. Deti boli spontánne a spoločne sme si prečítali knihu Mimi a Líza. Dúfam, že s uvoľnením ekonomiky bude teraz viac príležitosti na podobné stretnutia," zhodnotila Lenka Balcová. Stretnutia sa teraz budú konať pravidelne, približne raz za mesiac, a DACHSER už teraz nadväzuje na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu, ktorá mala skôr podobu materiálnej podpory.

V budúcnosti plánuje spoločnosť DACHSER rozšíriť svoje aktivity o špeciálne tematické prednášky. Na podujatiach sa plánuje zúčastniť viacero zamestnancov z celej spoločnosti. „Pre všetkých  je to veľmi vítané spestrenie pracovného života, umožňuje to hodnotiť svet z trochu inej perspektívy. Dúfame, že sa sem budeme môcť opakovane vracať, aby mal tento projekt kontinuitu," povedala Lenka Balcová.

Spojená škola internátna v Bratislave

Spojenú školu internátnu v Bratislave na Svrčej ulici tvoria internátna špeciálna materská škola, základná škola, špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Poslaním Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím je vzdelávať a vychovávať žiakov so zrakovým postihnutím, s víziou modernej vzdelávacej inštitúcie, ktorú vyhľadávajú rodičia s cieľom zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre ich zrakovo postihnuté deti.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova