"Vysoká úroveň stability a spoľahlivosti"

Hoci je v súčasnosti ťažké robiť konkrétne prognózy, existuje dôvod na opatrný optimizmus. Generálny riaditeľ Burkhard Eling o prvých trendoch a vyhliadkach na rok 2021.

Burkhard Eling, CEO spoločnosti DACHSER

DACHSER vyšiel z roku 2020 v silnej pozícii. Pred necelým rokom, keď počet dodávok prudko klesol v dôsledku vážnych odstávok v južnej Európe, sme nemohli predpovedať takýto celkový pozitívny výsledok za rok.

O rok neskôr, v prvom štvrťroku 2021, bola obchodná situácia veľmi odlišná: objem zásielok v európskej zbernej sieti bol vysoký. Vďaka charterovej leteckej doprave môžeme našim zákazníkom ponúknuť vlastné spoľahlivé prepravné kapacity medzi Áziou, Európou a USA. Globálna neistota spojená s pandémiou COVID-19 však stále pretrváva. To sťažuje prognózu aj na tento rok. Napriek tomu sme optimistickí a veríme, že v druhej polovici roka 2021 sa vrátime k normálnejším časom.

Inteligentný mix dodávateľského reťazca

Aj dodávateľské reťazce sa do určitej miery vrátili do normálu. Na základe skúseností s koronavírusom však v niektorých odvetviach, ako napríklad v zdravotníctve, pozorujeme trend k väčšej regionálnej štruktúre. Nevidíme však odklon od globalizácie, ako sa predpokladalo. Naopak, spolu s našimi zákazníkmi pracujeme na vytváraní inteligentných kombinácií regionálnych a globálnych dodávateľských reťazcov, ktoré ponúkajú vysoký stupeň stability a spoľahlivosti. Jedno je isté: toto úsilie zabezpečí, že z roku 2021 vyjdeme všetci v silnej pozícii.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova