Voľby vo Veľkej Británii 2019 - aktualizácia

Všeobecné voľby vo Veľkej Británii 12. decembra 2019 priniesli jasný výsledok v prospech Torries. V dôsledku toho sa teraz dá predpokladať, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu 31. januára 2020 na základe dohody o odstúpení od zmluvy, ktorá bola dohodnutá 17. októbra 2019.

Táto dohoda o odstúpení obsahuje prechodné obdobie do 31. decembra 2020. Počas tohto obdobia sa musí dohodnúť komplexná obchodná dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Do uplynutia tejto lehoty nebudú účinné žiadne materiálne dopady z odstúpenia. Podľa súčasného stavu sa teda počas prechodného obdobia dajú očakávať iba okrajové obmedzenia týkajúce sa dodávok do a zo Spojeného kráľovstva.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na kontaktnú osobu spoločnosti DACHSER.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova