Tvrdý Brexit – predbežné opatrenia

Hoci dochádza k určitým posunom v jednaniach medzi EÚ a Veľkou Britániou, stále nemožno vylúčiť Brexit bez dohody ku 31. októbru 2019, i keď je možnosť predĺženia obdobia potrebného pre odchod z EÚ do 31.januára 2020.

Dôsledky odchodu Veľkej Británie k 31.10.2019, najmä s ohľadom na pohyb tovaru do a z Veľkej Británie, sú dobre známe. V prvom rade by sa jednalo o dlhšie čakacie doby kvôli hraničným kontrolám a colnému odbaveniu všetkého tovaru v súlade s pravidlami WTO.

DACHSER prijme príslušné opatrenia, aby zaistil, že akýkoľvek váš tovar prichádzajúci / odchádzajúci z Veľkej Británie po 23:00 GMT (00:00 SEČ) 31. októbra 2019 bude  zodpovedajúcim spôsobom colne odbavený a zdanený.

V prípade tvrdého Brexitu musí mať tovar pred vyzdvihnutím k dispozícii nasledujúce informácie a dokumenty nutné k colnému odbaveniu:

▪ Informácie o zásielke

▪ Faktúra / proforma faktúra

▪ Dodací list

▪ Tranzitný sprievodný doklad VDD (v prípade potreby sa môže vydať)

▪ Preferenčné dokumenty a ďalšie dokumenty týkajúce sa produktu, v prípade ak je to možné

  a povinné

Uistite sa , že hore uvedené dokumenty obsahujú nasledujúce informácie:

odosielateľ s číslom EORI, príjemca s kontaktnými údajmi, dovozca, pokiaľ sa líši od príjemcu s kontaktnými údajmi, faktúra s evidenčným číslom, dodacie podmienky Incoterms uvedené na faktúre, počet a druh tovaru, popis tovaru, zem pôvodu, Taric kód, hodnota tovaru, mena, hrubá / čistá hmotnosť.

Venujte prosím pozornosť vysokej kvalite dokladov - dokumenty sa budú elektronicky preposielať. Ak sú dokumenty k dispozícii v elektronickej podobe mali by byť vo vysokom rozlíšení (300 dpi).

Okrem toho je nutné mať kontaktnú osobu pre colné orgány, vrátane kontaktných údajov vášho príjemcu / dovozcu (e-mailová adresa), aby sme ju mohli kontaktovať a získať potrebnú plnú moc. Potrebujeme ju nato, aby sa mohlo uskutočniť nevyhnutné colné odbavenie.

Vezmite prosím na vedomie, že budeme taktiež potrebovať podrobnejšie informácie o zásielke, ako je počet a druh balení, popis tovaru, hodnota tovaru. V prípade zásielok do Írska cez územie Veľkej Británie sa bude musieť nastaviť tranzitný režim cez Veľkú Britániu. Na začiatok doporučujeme, aby ste do týchto zásielok pridali doklad T2L, pretože zatiaľ nie je isté, či írske colné orgány príjmu T2 ako doklad pre tovar vo voľnom obehu EU potom, čo bude zásielka prepravovaná cez Veľkú Britániu.

V rámci našej aplikácie eLogistics bude možné zvoliť dodacie podmienky Incoterms iba v obmedzenom počte. Bude možné požiť iba FCA / EXW alebo DAP, aby bol zaistený hladký prepravný proces. Taktiež je potrebné upraviť informácie v EDI centre týkajúce sa Incoterms, zodpovedná osoba z vašej pobočky vás bude o potrebných zmenách informovať.

Žiadame vás o porozumenie a spoluprácu, aby DACHSER mohol v tomto výnimočnom prípade tvrdého Brexitu zaistiť čo najefektívnejší a bezproblémový tok vášho tovaru.

Najdôležitejšie opatrenia pre prípravu bezproblémovej logistiky sme už predtým uviedli v našom Brexit checkliste.

Pokiaľ máte ďalšie dotazy, neváhajte sa obrátiť na svoju pobočku DACHSER.

Definition of important terms PDF (0,14 MB)
DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova