Súčasná prepravná situácia v Nemecku

Globálny logistický trh v rokoch 2020 a 2021 zaznamenal veľké výzvy pre celé odvetvie. Hoci sa hospodárstvo po dlhých výlukách a uzavretí hraníc vo všetkých odvetviach zotavilo, viedlo to k vysokému zaťaženiu logistickej siete v tomto roku. To má za následok zvýšený nedostatok prepravného priestoru. Nasledujúci prehľad poskytuje ďalšie informácie.

Súčasnú situáciu na trhu výrazne ovplyvňuje vývoj objemu prepravy, ktorý sa za posledné dva roky zvýšil až o 20 %. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa vysoký objem letných zásielok neznížil, ako je obvyklé, ale v súčasnosti je na stabilnej, veľmi vysokej úrovni. V septembri sa očakáva len mierne spomalenie. Je to spôsobené efektom dobiehania, presunom spotreby do online prostredia a zmenami v úrovni zásob v priemysle a maloobchode.

Na druhej strane je nedostatok voľných kapacít, ak ide o vozidlá, vodičov a skladníkov, ako aj veľké zaťaženie infraštruktúry. Okrem toho naďalej platia vysoké požiadavky na hygienické predpisy a požiadavky na vzdialenosť na pracovisku, ako aj preventívne opatrenia na zachovanie funkčnosti siete DACHSER. To následne zvyšuje personálne a procesné náklady.

Zvýšené objemy pri obmedzených zdrojoch prepravného priestoru majú trvalý vplyv na celý logistický sektor. Tímy spoločnosti DACHSER však robia všetko pre to, aby vyvinuli inteligentné riešenia na zabezpečenie medzinárodnej kvality, stability logistickej siete, a tým aj bezpečnosti dodávateľských reťazcov našich zákazníkov aj v neistých časoch.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti DACHSER.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova