DACHSER investuje do výstavby v Kladne

DACHSER Czech Republic postaví nový prekládkový sklad a administratívne priestory na svojej hlavnej pobočke v Kladne. S ďalšou halou o veľkosti 4 000 m2, ktorá rozšíri súčasné logistické centrum, vznikne najmodernejší a najväčší DACHSER terminál pre zásielky zbernej služby v Českej republike. Dvojpodlažná administratívna vstavba ponúkne1 340 moderných kancelárií a zázemia. Nová výstavba bude šetrná voči životnému prostrediu. Stavba bude zahájená v júli 2023 a jej dokončenie sa predpokladá v polovici roka 2024. DACHSER tu plánuje investovať 12,6 miliónov eur. Logistické centrum DACHSER Kladno ponúkne po dokončení stavby celkom 18 500 m² skladových plôch s 92 nakladacími bránami a takmer 4 500 m² administratívnych priestorov.

DACHSER investuje do výstavby v Kladne
DACHSER investuje do výstavby v Kladne

Nové priestory spoločnosti DACHSER Czech Republic rozšíria súčasnú pobočku v revitalizovaných priestoroch bývalej Hute Konev v priemyselnej zóne v Kladne. Prekládkový sklad bude mať po dokončení 8 000 m² a bude osadený celkovo 76 nakladacími bránami, významne sa zväčšia aj vonkajšie logistické plochy.

Rozšírenie pobočky v Kladne reaguje na naše potreby a potreby našich zákazníkov a umožní nám ešte rýchlejšie a komfortnejšie odbavenie zásielok zbernej služby do celej Európy.

Jan Pihar, generálny riaditeľ DACHSER Czech Republic

Stavba v tzv. „DACHSER štandarde“, ktorý je rovnaký pre všetky vlastné budovy spoločnosti po celej Európe, bude zahŕňať i udržateľné technológie – na streche novej budovy budú umiestnené fotovoltaické panely, ktoré poskytnú elektrickú energiu využiteľnú pre prevádzku areálu, nabíjanie manipulačnej techniky či dobíjacej stanice pre nákladné a osobné firemné vozidlá, a rad ďalších prvkov pre ochranu klímy a vodných zdrojov.

Projekt s ohľadom na budúce nároky logistiky

„Rozšírenie pobočky v Kladne reaguje na naše potreby a potreby našich zákazníkov a umožní nám ešte rýchlejšie a komfortnejšie odbavenie zásielok zbernej služby do celej Európy,“ hovorí Ing. Jan Pihar, generálny riaditeľ DACHSER Czech Republic, a dodáva: „Celú stavbu sme koncipovali ako moderný projekt s ohľadom na budúce nároky logistiky a v súlade s našimi cieľmi udržateľného rozvoja.“
Vedľa nových logistických plôch vyrastie na pobočke DACHSER Kladno aj nová administratívna budova. Architekti ju navrhli ako dvojpodlažnú vstavbu umiestnenú vo výške štyri metre nad podlahou novej skladovej budovy. Kladenskej pobočke poskytne na ploche o veľkosti 1 340 m² moderné kancelárie a zázemie pre pracovníkov skladu. Súbežne s novou výstavbou budú kompletne redizajnované i súčasné administratívne priestory tak, aby odpovedali najmodernejším trendom a spĺňali potreby najrôznejších logistických profesií.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova