Global groupage: Keď sa všetko, čo patrí k sebe, spojí

Svet sa mení. V dôsledku toho sa mení aj trh. Zmeny v geopolitickej moci a záujmoch v kombinácii s dodávateľskými reťazcami, ktoré sú takmer neustále pod tlakom, zdôrazňujú potrebu nových koncepcií. Pre logistiku to znamená dosiahnuť, čo najlepšiu integráciu globálnych prepráv a kontraktnej logistiky.

Logistika je hnacím motorom svetového obchodu

Čoraz viac digitalizovaný svet každým dňom zbližuje ľudí a trh, avšak krízy, vojny a zmeny v geopolitickej moci a záujmoch súčasne prispievajú k vzniku sankcií, a odmietaniu voľného obchodu v miere, akú sme už dlho nezažili. V tejto hre sa karty premiešavajú čoraz rýchlejšie.

Rôzne ekonomiky sa pohybujú odlišnou rýchlosťou. Zatiaľ čo bol v roku 2008 hospodársky výsledok Spojených štátov a Európy vyrovnaný, teraz je v USA o 80 % vyšší. V budúcnosti bude globálny rast naďalej prebiehať najmä mimo Európy. Podľa odhadov Medzinárodného menového fondu sa podiel krajín Ázie a Tichomoria (APAC) na globálnom hrubom domácom produkte do roku 2040 zvýši na viac ako 40 percent - a do roku 2050 bude predstavovať viac ako polovicu. V Ázii sa už nachádza deväť z desiatich najväčších prístavov na svete.

McKinsey Global Institute nedávno zverejnil štúdiu "Geopolitika a geometria globálneho obchodu", ktorá sa bližšie zaoberá týmto vývojovým trendom. Výskumníci trhu v nej analyzujú, aké úzke sú v súčasnosti obchodné väzby medzi rôznymi krajinami a ekonomikami. Ako aj to, ako by sa to mohlo zmeniť v budúcnosti bez ohľadu na skutočnú geografickú vzdialenosť. Autori štúdie McKinsey pri skúmaní geometrie globálneho obchodu vidia dve cesty rekonfigurácie. Prvou je trend k deglobalizácii medzinárodného obchodu. Príkladom je vzďaľovanie sa dvoch najväčších svetových ekonomík: USA a Číny. Prejavuje sa to sankčnými clami, sankciami, vzájomným blokovaním prístupu na trhy, oddeľovaním výskumu a vývoja a mnohými ďalšími disociatívnymi opatreniami.

Odolnosť prostredníctvom spolupráce

Autori štúdie celkovo uprednostňujú druhú cestu, a to diverzifikovanejší obchod, ktorý zvažuje potenciál spolupráce proti geopolitickým výhradám. Mohol by priniesť množstvo potenciálnych výhod – zvýšila by sa odolnosť voči určitým typom narušenia dodávok, ako aj príležitosť na podporu integrovanejšieho systému obchodovania a hospodárstva. Takáto spolupráca musí byť založená na vzájomnej dôvere a otvorenej, transparentnej komunikácii. "Široká a diverzifikovaná sieť obchodných prepojení je nedosiahnuteľná bez spolupráce," uvádza štúdia.

Čas sa kráti, najmä pre európske ekonomiky, ktoré sú pod tlakom v dôsledku nedávnych pomerne pochmúrnych hospodárskych prognóz: "V nasledujúcich desiatich rokoch sa bude približne 85 až 90 % globálneho hospodárskeho rastu odohrávať mimo EÚ," povedal Valdis Dombrovskis, európsky komisár pre obchod, na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vo februári 2024. "Ak si chceme zachovať náš rast a prosperitu, musíme zostať prepojení," vyzval. 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Tereza Haraksim