DACHSER Slovakia – vaše logistické riešenie na križovatke európskych ciest

Ak hľadáte ideálne logistické riešenie pre okolité krajiny, nájdete ho priamo na križovatke európskych ciest – v logistickej spoločnosti DACHSER Slovakia.

Tak ako srdce zabezpečuje prúdenie krvi do celého tela, logistické centrá v srdci Európy sú kľúčové pre rýchlu, efektívnu a dobre fungujúcu logistiku v rámci celého nášho kontinentu. Práve takúto pozíciu zastáva poskytovateľ logistických služieb DACHSER Slovakia. Okrem pobočiek – v Bratislave, Martine a Košiciach, z ktorých denne vyráža 29 pravidelných liniek, disponuje DACHSER Slovakia aj jedným z troch eurohubov DACHSERu. Huby umožňujú spoločnosti DACHSER ponúknuť svojim európskym zákazníkom pridanú hodnotu tým, že im umožnia dosiahnuť akýkoľvek cieľ v Európe veľmi rýchlo. V závislosti od vzdialenosti sú dodávky uskutočnené do 24, 48 alebo 72 hodín. Eurohub v Lozorne patrí ku kľúčovým uzlom európskej pozemnej logistiky spoločnosti DACHSER. Priamo zo Slovenska DACHSER zabezpečuje aj prepojenie s globálnymi vzdušnými a námornými koridormi prostredníctvom pobočky DACHSER Air & Sea Logistics sídliacej v Bratislave.

Spolupráca s DACHSER Slovakia je mimoriadne výhodná pre klientov, ktorí potrebujú zabezpečiť prepravu nákladu do susedných krajín: do Rakúska, Česka, Maďarska alebo Poľska. Rýchle a priame prepojenie  so všetkými časťami týchto krajín umožňujú rovnomerne rozmiestnené pobočky DACHSER - deväť v Rakúsku, osem v Českej republike, sedem v Maďarsku a deväť v Poľsku. Minimalizovaný počet prekládok pritom vedie k vyššej bezpečnosti a menšiemu riziku poškodenia zásielky. 

Vďaka systému zbernej služby môže klient rýchlo, bez zdržania a za výhodných podmienok odovzdať na prepravu hoci len jednu paletu alebo aj tovar určený na distribúciu rôznym príjemcom. V rámci skladových služieb s pridanou hodnotu vie DACHSER zabezpečiť aj kompletizáciu, balenie alebo príbaly k prepravovaným zásielkam.

S využitím služby targospeed je možné dosiahnuť 24-hodinové expresné doručenie zásielok zo Slovenska do Čiech, Maďarska alebo Rakúska. Doručovacia doba v rámci Poľska je závislá na  vzdialenosti cieľovej destinácie a pohybuje sa v rozmedzí 24 až 48 hodín. Klienti, pre ktorých je dôležitý presný termín doručenia, je k dispozícii služba targofix. Naopak, pri zásielkach, ktoré nie sú časovo citlivé ani viazané na určitý čas, je výhodné zvoliť službu targoflex, ktorá ponúka spoľahlivé integrované prepravné služby za výhodné sadzby.

Hlavné benefity logistických služieb DACHSER

  1. Hustá sieť pozemnej prepravy

Medzi najväčšiu konkurenčnú výhodu spoločnosti DACHSER patrí hustá a rozsiahla sieť európskej pozemnej prepravy, ktorá prepája 223 vlastných a 66 partnerských pobočiek homogénne rozmiestnených v celej Európe. Linky medzi jednotlivými destináciami premávajú pravidelne, na dennej báze a ich počet sa podľa požiadaviek trhu priebežne zvyšuje.

2. Pod dohľadom jedného prepravcu 

Pre dosiahnutie rýchlej, efektívnej a bezpečnej prepravy je výhodnejšie, pokiaľ je zásielka od jej vyzdvihnutia až po odovzdanie, v rukách jediného prepravcu. Práve takéto riešenie ponúka medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER. Spod jednej strechy zabezpečuje leteckú či námornú prepravu zásielky medzi kontinentmi, následne pozemnú prepravu v rámci Európy, až po vnútroštátnu prepravu s doručením zásielky koncovému príjemcovi.

3. Transparentné sledovanie zásielok

Maximálnu úroveň transparentnosti prepravy vo všetkých fázach distribučného reťazca zaisťuje možnosť sledovania zásielok prepravcom, ale i samotným klientom, prostredníctvom aplikácie eLogistics.

4. Kontraktná logistika pre individuálne riešenia

Okrem toho DACHSER ponúka aj vysoko individuálne riešenia kontraktnej logistiky, ktoré sa realizujú formou úzkej dlhodobej spolupráce s klientom a umožňujú flexibilnú kombináciu prepravy, skladovania a služieb s pridanou hodnotou.

5. Divízie pre špecifické oblasti

DACHSER tiež prináša riešenia pre špecifické odvetvia ako je DIY Logistics – pre sezónny tovar v rámci hobby marketov, alebo Chem Logistics – pre  chemický tovar vyžadujúci špeciálne podmienky prepravy a skladovania.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova