Spoločnosť DACHSER rozširuje svoju pobočku vo Viedni

Spoločnosť DACHSER rozširuje svoje logistické centrum vo Viedni a investuje približne 25 miliónov eur do rozšírenia svojich logistických kapacít. Po rozšírení a prístavbe bude mať spoločnosť DACHSER vo svojej pobočke v Himbergu celkovo 12 470 metrov štvorcových plochy v oblasti priemyselného a spotrebného tovaru. Uvedenie rozšírených priestorov do prevádzky je naplánované na polovicu decembra 2023.

Deniz Gül, Warehouse Manager, Marcus Zöhrer, Head of Facility Management&IT, Manfred Dolezal, Deputy General Manager, Andreas Schweiger, National Forwarding Manager, Daniel Brunnauer, Outbound Forwarding Manager (zľava doprava).

Spoločnosť DACHSER pôsobí na rakúskom trhu od roku 1995; v roku 2008 bolo okrem pobočky v Linzi uvedené do prevádzky aj logistické centrum vo Viedni. Po 15 rokoch už závod s prekládkovým skladom a dvojpodlažnou kancelárskou a administratívnou budovou nespĺňal naše kapacity a vznikla potreba rozšírenia spolu s modernizáciou logistického centra. Rozsiahle stavebné práce sa začali v marci.

V súčasnosti má prekládkový sklad rozlohu 7 150 m2 a 80 brán. V nasledujúcich mesiacoch sa rozšíri o 5 320 metrov štvorcových manipulačnej plochy, necelých 800 metrov štvorcových integrovaných kancelárskych priestorov a 48 brán, takže celková plocha nového skladu bude 12 470 metrov štvorcových so 128 bránami. Strešná plocha novej budovy sa pripravuje pre fotovoltický systém, aby sa z neho vyrobená elektrická energia mohla neskôr využívať okrem iného na prevádzku závodu.

Okrem ďalších 99 parkovacích miest pre zamestnancov zahŕňa rozšírenie areálu aj 110 nových parkovacích miest pre výmenné nadstavby, parkovisko pre transportéry so 118 miestami, budovu vrátnice a vlastnú servisnú stanicu.

Investície zahŕňajú aj prípravu na používanie vozidiel s elektrickým pohonom. Na tento účel sa buduje 34 nabíjacích miest pre elektromobily a tri nabíjacie miesta pre elektrické nákladné vozidlá.
V súčasnosti je v pobočke DACHSER v Himbergu zamestnaných takmer 200 ľudí. V strednodobom horizonte sa v tejto lokalite vytvorí až 20 pracovných miest v oblasti priemyslu a obchodu.

Pripravený na budúcnosť

Vďaka tejto dodatočnej kapacite je viedenský závod pripravený na budúcnosť. „Rast našich európskych koncernových aktivít, ktorý bol dôvodom založenia spoločnosti v Rakúsku v roku 2004, pokračuje a teraz prišiel čas na druhú fázu výstavby,“ hovorí Manfred Dolezal, zástupca vedúceho pobočky DACHSER v Himbergu. „Dôležitou súčasťou tohto úspechu je odhodlanie a logistické skúsenosti našich zamestnancov a zamestnankýň.“ Stavebné práce sa začali v marci a ich ukončenie je naplánované do konca roka.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova