Nová aktualizácia: Súčasné obmedzenia nakládok v Európe z dôvodu Covid-19

V dole uvedenej prílohe nájdete aktuálne obmedzenia nakládok, ktoré sa vzťahujú na Európu. Z tohto je vylúčená preprava potravín. Priložený dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Aktuálne obmedzenia nakládok PDF (0,22 MB)
DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova