DACHSER rastie v regióne juhovýchodnej Európy

Spoločnosť DACHSER zvýšila svoje nekonsolidované čisté príjmy za rok 2021 v regióne juhovýchodnej Európy o 28 %. Po lockdownoch v roku 2020 sa tak spoločnosť DACHSER vracia k svojmu dynamickému rastu. Za pozitívnym výsledkom stojí predovšetkým väčší počet zásielok a tonáž a taktiež zmena cien. Tonáž sa v regióne zvýšila o viac ako 13 %.

Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu
Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu

Niet pochýb o tom, že rok 2021 priniesol mnoho výziev. Či už ide o pokračujúce výzvy, ako je Brexit alebo pandémia, alebo narušenie globálnych dodávateľských reťazcov. To všetko vyvolalo veľkú neistotu. „Sme veľmi radi, že sme v tejto extrémnej situácii dokázali našim zákazníkom ponúknuť logistické riešenia šité na mieru a zachovať tak pre nás veľmi dôležitý vysoký štandard kvality služieb. Rok 2021 bol pre nás mimoriadne náročný, ale jednoznačne veľmi úspešný. Aby sme tento úspech mohli dosiahnuť aj v neobvyklých podmienkach, museli naši ľudia podať obrovský výkon,“ hovorí Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu.

V regióne juhovýchodnej Európy, ktorý zahŕňa Maďarsko, Slovensko a Rumunsko, vzrástli tržby spoločnosti DACHSER v roku 2021 o viac ako 28 %. Ak ide o samotnú spoločnosť DACHSER Slovakia, v roku 2021 sa jej obrat zvýšil o 20 %.

 „V rámci divízie Európska logistika sme na Slovensku prepravili 686 700 zásielok, čo znamená medziročný nárast ich počtu o viac ako desať percent. Celkový počet zamestnancov na Slovensku sa tiež medziročne zvýšil na 207 (k 31. decembru 2021). V obchodnej oblasti Air & Sea Logistics spoločnosti DACHSER Slovakia došlo k miernemu poklesu počtu zásielok prepravených námornou/leteckou dopravou," hovorí Iveta Šurganová, regionálna finančná manažérka spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu.

Rok 2021 bol pre nás mimoriadne náročný, ale jednoznačne veľmi úspešný. Aby sme tento úspech mohli dosiahnuť aj v neobvyklých podmienkach, museli naši ľudia podať obrovský výkon.

Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu

„Rast sme zaznamenali aj v Maďarsku a Rumunsku. V európskej logistickej divízii v Rumunsku sa celková ročná tonáž zásielok zvýšila z viac ako 132 tisíc ton v roku 2020 na necelých 140 tisíc ton v roku 2021 a v Maďarsku z 375 tisíc ton ročne na 430 tisíc ton prepraveného tovaru," dopĺňa Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu. „V Maďarsku tieto čísla vzrástli aj v divízii Food Logistics a v ​​divízii Air and Sea Logistics. Letecká a námorná logistika mala veľmi pozitívny vplyv na celkové maďarské výsledky."

Vývoj obchodu v regióne

Strategické rozhodnutia o ďalšom rozvoji a expanzii spoločnosti DACHSER v regióne juhovýchodnej Európy v nasledujúcich rokoch sú jasné. Sú v súlade s megatrendmi v logistike, ako je agilita − schopnosť prispôsobiť sa rýchlo prichádzajúcim zmenám, splnenie dynamicky rastúcich očakávaní klientov s ohľadom na zmeny v dodávateľských reťazcoch, využitie digitalizácie ako nástroja na uvoľnenie nového potenciálu spoločnosti a udržateľný rast so znížením emisií CO2. Pri takto ambicióznom pláne sú kľúčom k úspechu ľudia a spoločné úsilie spoločnosti DACHSER. Preto sa stratégia, ktorú si spoločnosť DACHSER stanovila ako prioritu, bude v nadchádzajúcom roku ďalej rozvíjať, a to popri početných novinkách v jednotlivých regiónoch: „V celom regióne sa zameriame na udržanie vysokej kvality dopravných služieb, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov a ich prípravu na budúcnosť. Veľmi dôležitá je pre nás aj digitalizácia procesov a rozvoj zmluvnej logistiky, ktorá podporuje dokonalé využitie celoeurópskej dopravnej siete zberných služieb," vysvetľuje Roman Stoličný.

Spoločnosť DACHSER aktívne reaguje na zmeny v dodávateľských reťazcoch, optimalizuje regionálne riadenie a investuje do rozvoja prepravnej siete, aby mohla poskytovať ešte kvalitnejšie a efektívnejšie riešenie pre potreby svojich zákazníkov. V Rumunsku budú v roku 2022 otvorené nové pobočky v Brašove a Arade a plánuje sa zásadná rekonštrukcia pobočky v Bukurešti. Prepojenie s medzinárodnou sieťou bude zabezpečené aj vďaka kontajnerovým linkám, ktoré umožnia využitie kapacít na prepravu voľne loženého tovaru. V Maďarsku plánujeme tiež významné rozšírenie pobočky v Pilisvörösváre, kde bude investovaných päť miliónov EUR. Na Slovensku rozšírime pobočku v Košiciach. To všetko je samozrejme sprevádzané vytvorením a prepojením ďalších liniek tak, aby boli posilnené denné spoje a zaistené plynulé napojenie na medzinárodnú sieť, " dodáva Roman Stoličný.

Vďaka novému spôsobu riadenia regiónu budú zaistené jednotné štandardy, jasné a silné štruktúry, transparentnosť a jednotný prístup k rozvoju regiónu. Čo potvrdzuje naše správne smerovanie k agilnej spoločnosti. Služby budú centralizované, maximálne digitalizované a zníži sa administratívna záťaž jednotlivých krajín. Pripravujeme tak región juhovýchodnej Európy na ďalší regionálny a obchodný rozvoj," uzatvára Iveta Šurganová.

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova