Spoločnosť DACHSER rozširuje svoj vozový park bezemisných vozidiel

Poskytovateľ logistických služieb DACHSER bude investovať do nákladných a služobných vozidiel na batérie a do potrebných nabíjacích systémov. Pripravujú sa aj testy s nákladnými vozidlami na vodíkový pohon.

DACHSER rozširuje vozový park s nulovými emisiami.
DACHSER rozširuje vozový park s nulovými emisiami.

Logistická spoločnosť DACHSER plánuje viac využívať bezemisné vozidlá. Vozidlá s nulovými emisiami sú nákladné a osobné autá, ktoré priamo neprodukujú žiadne emisie skleníkových plynov ani látky znečisťujúce ovzdušie. Ako prvý krok rodinná spoločnosť DACHSER do konca roka 2023 uvedie na európske trasy najmenej 50 ďalších nákladných áut  poháňaných elektrickou energiou. Spoločnosť DACHSER tiež plánuje doplniť svoj vozový park nákladných a služobných vozidiel o približne 1 000 osobných elektrických áut. Zároveň bude pokračovať v sérii pilotných projektov zameraných na vývoj a testovanie nákladných vozidiel na vodíkový pohon vybavených technológiou palivových článkov. Spoločnosť DACHSER plánuje mať vo svojej sieti vozidlá na vodíkový pohon od rôznych výrobcov do začiatku roka 2023.

„Jediný spôsob, ako môže odvetvie dopravy dosiahnuť dlhodobý cieľ globálneho spoločenstva s nulovými emisiami, je používanie áut s nulovými emisiami. Preto takéto pohony tvoria kľúčový pilier našej stratégie ochrany klímy,“ vysvetľuje Stefan Hohm, Development Officer (CDO) v spoločnosti DACHSER. „V nasledujúcich rokoch sa chystáme výrazne rozšíriť používanie vozidiel šetrných k životnému prostrediu, čo nám prinesie cenné praktické skúsenosti a pomôže nám to aj pri zvyšovaní počtu jednotiek.“

Aktívne podporujeme používanie bezemisných pohonov v našej európskej sieti s cieľom čo najefektívnejšie ich začleniť do našich prepravných procesov. Ide o investície do budúcnosti, ktoré sa z dlhodobého hľadiska oplatia.

Alexander Tonn, Chief Operations Officer (COO) Road Logistics DACHSER.

Viac elektrických vozidiel a ich širšie využitie

V súčasnosti spoločnosť DACHSER využíva pre mestské rozvozy v rámci svojej zbernej siete predovšetkým autá s batériovým pohonom. V Európe má spoločnosť v každodennej prevádzke nákladné bicykle s elektrickým pohonom a predovšetkým elektromobily, a to až do váhy 7,5 tony. Vo vyšších hmotnostných triedach je zatiaľ k dispozícii veľmi málo plne elektrických sériovo vyrábaných vozidiel. V súčasnosti je jediným vozidlom tohto typu, ktorý má spoločnosť DACHSER v prevádzke v rámci inovačného partnerstva so spoločnosťou Daimler, model Mercedes-Benz eActros s hmotnosťou 19 ton operujúcou v hlavnom meste Bádenska-Württemberska Stuttgartu.

V nasledujúcich dvoch rokoch spoločnosť DACHSER uvedie na trh najmenej 50 ďalších nákladných vozidiel s nulovými emisiami, vrátane ťažkých elektrických motorových a nákladných áut  od rôznych výrobcov, a to buď priamym nákupom, alebo v spolupráci s dopravnými partnermi.

„Aktívne podporujeme používanie bezemisných pohonov v našej európskej sieti s cieľom čo najefektívnejšie ich začleniť do našich prepravných procesov. Ide o investície do budúcnosti, ktoré sa z dlhodobého hľadiska oplatia,“ vysvetľuje Alexander Tonn, Chief Operations Officer (COO) pre cestnú logistiku spoločnosti DACHSER. „V tomto roku rozšírime využívanie nákladných áut s nulovými emisiami do oblasti regionálnej a najmä kyvadlovej dopravy. Rovnako, hodláme využívať vozidlá s batériovým pohonom na presuny výmenných nadstavieb a návesov na našich pobočkách."

Elektrické firemné autá

Spoločnosť DACHSER tiež plánuje, že do konca roku 2023 bude mať každý druhý firemný automobil v jej pobočkách v Európe elektrický pohon. Celkovo by išlo o približne 1 000 osobných vozidiel. Vodiči služobných vozidiel i pobočky spoločnosti DACHSER si budú môcť vybrať medzi rôznymi modelmi od rôznych výrobcov. Vzhľadom na to, že plne elektrické vozidlá zatiaľ neponúkajú technické špecifikácie potrebné pre každý druh užívateľského profilu, bude tento prechod postupný. Navyše, dodacie lehoty sú v súčasnosti veľmi dlhé a nemožno teraz uspokojiť krátkodobý dopyt. Pre členov predstavenstva spoločnosti DACHSER bude prechod na služobné elektromobily dokončený v roku 2022.

Nové dobíjacie stanice dodajú zelenú elektrinu

Okrem týchto opatrení zabezpečí spoločnosť DACHSER na svojich pobočkách dostatočnú dostupnosť staníc na dobíjanie. Plánuje tiež vytvorenie viac ako 40 rýchlonabíjacích staníc pre nákladné vozidlá, z ktorých každá bude mať nabíjací výkon 180 kW. Všetky tieto dobíjacie miesta majú byť zásobované zelenou elektrinou, ktorá bude buď nakupovaná, alebo vyrábaná vlastnými fotovoltaickými systémami spoločnosti.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova