DACHSER získava certifikát GDP pre biologický a zdravotnícky materiál

Poskytovateľ logistických služieb absolvoval audity správnej distribučnej praxe (GDP) vo svojich závodoch vo Frankfurte, Madride, Barcelone a Bombaji, ako aj v centrále v Kemptene. Nezávislý inštitút potvrdil, že spoločnosť DACHSER spĺňa špecifikácie týkajúce sa bezpečných a spoľahlivých prepravných reťazcov vo farmaceutickom sektore.

Biologický a zdravotnícky materiál podlieha prísnym požiadavkám pri preprave, skladovaní a manipulácii.

Certifikátom správnej distribučnej praxe (GDP) sa externý regulátor zaručil za to, že spoločnosť DACHSER spĺňa prísne kritériá kvality, ako aj za jej logistickú efektivitu v oblasti biologického a zdravotníckeho materiálu. Poskytovateľ logistických služieb získava certifikát za svoj globálny systém riadenia kvality a svoje strategické závody v Nemecku, Španielsku a Indii. Tento certifikát potvrdzuje, že so zásielkami biologického a zdravotníckeho materiálu sa zaobchádza v sieti DACHSER v súlade s predpismi EÚ.

Biologický a zdravotnícky materiál podlieha prísnym požiadavkám pri preprave, skladovaní a manipulácii. Je potrebné dodržiavať striktné predpisy a splniť zákaznícke, zákonné a produktové špecifikácie. Zásielky obsahujúce lieky, vakcíny a iné farmaceutické výrobky sú často citlivé na teplotu a čas, ktoré si vyžadujú dodržiavanie predpisov GDP. Certifikácia v súlade s GDP ako uznávaný priemyselný štandard potvrdzuje bezpečnú manipuláciu a správnu prepravu týchto výrobkov. „Táto certifikácia je známkou kvality pre našu globálnu sieť DACHSER pre biologický a zdravotnícky materiál,“ hovorí Timo Stroh, vedúci globálnej leteckej prepravy v spoločnosti DACHSER. „Týmto spôsobom prispievame k zaisteniu bezpečných dodávateľských reťazcov pre našich zákazníkov v oblasti biologického a zdravotníckeho materiálu.“

Striktné požiadavky

Proces certifikácie pozostáva z niekoľkých auditov, ktoré vykonáva nezávislý regulátor. Pri týchto auditoch sa hodnotia aspekty kvality, ako sú štandardné postupy manipulácie, zásielky s biologickým alebo zdravotníckym materiálom pri kontrolovanej teplote, externé a interné školenia a riadenie rizík.

„Certifikácia zhody s GDP v Bombaji, Madride, Barcelone a Frankfurte znamená začiatok procesu certifikácie pre všetky strategické závody, ktoré sa v spoločnosti DACHSER podieľajú na manipulácii a preprave biologických a zdravotníckych produktov. Dodržujeme stratégiu zameranú na kvalitu, aby sme zachovali integritu tohto citlivého tovaru v celom prepravnom reťazci až k pacientovi či pacientke,“ hovorí Netka Hohlfeldová, vedúca logistického centra spoločnosti DACHSER pre biologický a zdravotnícky materiál.

Okrem certifikácie zhody s GDP je spoločnosť DACHSER držiteľom aj certifikátu IATA CEIV Pharma pre svoje pracoviská vo Frankfurte, v Atlante (USA), v Bombaji a Hajdarabade (India) a v Šanghaji (Čína).

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova