S DACHSEROM na južnej trase: celokamiónové prepravy z Číny do Európy

Vojna na Ukrajine mala dopad aj na pozemnú prepravu medzi kontinentmi  -  Áziou a Európou. Cesty cez Rusko a Bielorusko, ako aj cez samotnú zónu konfliktu sa stali nemožnými. DACHSER Cargoplus však môže naďalej spoľahlivo ponúkať službu alternatívnou južnou trasou.

S DACHSEROM na južnej trase: celokamiónové prepravy z Číny do Európy

Aby bolo možné v súčasnosti prepojiť kamiónovou prepravou čínske výrobné závody priamo so zákazníkmi v Európe, sú prepravy celokamiónových nákladov uskutočňované alternatívnou južnou trasou. Transport opúšťa Čínu cez hraničný priechod Alashankou v smere do Kazachstanu. Následne je trajektom prepravený cez Kaspické more do Azerbajdžanu, Gruzínska, cez Turecko a odtiaľ k príjemcom v Európe. V závislosti od čakacích dôb na hraniciach a pri preprave trajektom, ktoré môžu byť prekážkou tejto alternatívy medzikontinentálnej dopravy, trvá cesta 26 až 30 dní. Celkovo je tovar dvakrát kompletne preložený na iný kamión.

DACHSER Cargoplus spustil službu prepravy celokamiónových zásielok medzi Čínou a Európou pred dvoma rokmi – vtedy rýchlejšou cestou cez Rusko. Služba je zameraná najmä na módny, automobilový a chemický sektor, ale aj na domácich majstrov, výrobcov elektrospotrebičov a komponentov a výrobcov medicínskych produktov.

„Zelená“​​pre hladký vývoz

Čínske colné úrady často menia svoje špecifikácie, predpisy, spôsoby manipulácie a kontroly produktov. Aby bol export kamiónom čo najplynulejší, zaviedol DACHSER Cargoplus proces „zelenej“ (ako pri semafore). Až po úspešnom predložení a kontrole vývozných dokladov colnými orgánmi Číny a Eurázijskej hospodárskej únie dostanú pracovníci v mieste nakládky „zelenú“ na vyzdvihnutie tovaru.

DACHSER Cargoplus ponúka taktiež komplexné služby pre všetky aspekty prepráv, ktoré je možné sledovať pomocou GPS mimo Číny. Možné sú aj prepravy nebezpečného tovaru. Vylúčený je tovar, na ktorý sa vzťahuje embargo, teda tovar ktorého preprava cez krajiny Euroázijskej colnej únie nie je na základe medzinárodných smerníc povolená.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova