Prepravná sieť DACHSER je pripravená na dynamické zmeny

V spoločnosti DACHSER ďakujeme našim zákazníkom, ktorí nás v niekoľkých uplynulých týždňoch včas informovali o svojich aktuálnych prepravných požiadavkách a zahrnuli nás do plánovania svojich logistických potrieb. To nám umožnilo rýchlo prispôsobiť naše kapacity skutočnému dopytu. Vzhľadom k prudkému poklesu objemov prepráv v ostatných týždňoch sme dočasne znížili prepravné kapacity a nastavili špeciálne plány.

Množstvo opatrení prijatých na obmedzenie šírenia koronavírusu malo v mnohých európskych krajinách pozitívny účinok. Počiatočné uvoľňovanie opatrení, napríklad čiastočné opätovné otvorenie maloobchodných predajní, ľuďom uľahčuje každodenný život. Pretože mnoho priemyselných spoločností tiež obnovuje výrobu, aj keď väčšinou na nižšej úrovni produkcie, očakávame, že objemy prepráv zostanú nestále, ale v zásade sa budú navyšovať.

S aktívnou podporou našich zákazníkov sme veľmi dobre pripravení na nadchádzajúce obdobie a budeme môcť opäť zvládnuť rastúce objemy prepráv s dobre známou kvalitou spoločnosti DACHSER. Aj v budúcnosti bude pre nás veľmi cenné, ak nám naši zákazníci budú poskytovať informácie o svojom plánovaní, ktoré nám umožnia prispôsobiť prepravné kapacity a plánovať v súlade s dopytom.

Radi by sme vám poďakovali za vašu aktívnu spoluprácu v tomto veľmi náročnom období a tešíme sa na jej úspešné pokračovanie, s istotou, že na spoločnosť DACHSER sa môžete spoľahnúť.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova