Pobočka DACHSER v Martine pod vedením ženy ide v ústrety budúcnosti

Barbora Feťková, Branch Manager pobočky Martin, DACHSER Slovakia a.s.

Pobočka spoločnosti DACHSER v Martine je výnimočná hneď v niekoľkých ohľadoch. Okrem toho, že tu v rámci všetkých pobočiek na Slovensku ako prví zaviedli terminály Zebra, ktoré umožňujú automatizáciu na prvú a poslednú míľu, tak je to jediná pobočka na Slovensku, ktorú vedie žena − Barbora Feťková. Barbora zodpovedá za pobočku takmer desať rokov a má skúsenosti z medzinárodného prostredia. Rozprávali sme sa s ňou nielen o riadení pobočky a o inováciách v logistike, ale aj o úlohe žien na trhu práce, zvlášť v takom odbore, akým je logistika.

Barbora, ako sa Vám darí riadiť pobočku v súčasnej situácii?

Situácia je trochu iná ako pred rokom, kedy to všetko začínalo. Vlani v marci sme sa dostali do situácie, ktorá pre nás bola celkom nová, boli sme plní obáv, čo sa bude diať ďalej, ako sa bude všetko vyvíjať. Teraz po viac ako roku fungovania za úplne nových podmienok vo svete si dovolím povedať, že už sme starí „mazáci“. Zamestnanci si zvykli na dodržiavanie prísnejších hygienických štandardov, musia byť o niečo flexibilnejší, všetko si musia starostlivejšie plánovať a je potrebné mať pripravený krízový scenár pre prípad, že vláda vyhlási nejaké obmedzenia, ktoré by na náš biznis mali vplyv. Súčasne je potrebné stále zabezpečovať naše služby v kvalite a štandarde, na aký sú naši zákazníci zvyknutí.

Pociťujete výrazné vplyvy na dosahovanie cieľov v súvislosti s pandémiou?

Ja mám na starosti dosahovanie všetkých strategických a finančných cieľov pobočky, pričom dôraz je kladený na stabilný rozvoj, ktorý je dlhodobý. Nemôžeme preto vymýšľať nejaké nekoncepčné a krátkodobé riešenia, ale celú situáciu musíme vybalansovať práve s ohľadom na dlhodobú prosperitu. Priznávam, že je to náročné, ale trúfam si povedať, že sa nám to darí. Vďaka patrí hlavne jednotlivcom − zamestnancom, ktorí nám pomáhajú dosahovať ciele, ktoré si kladieme, aj v tomto neľahkom čase. Ak sa okľukou vrátim na začiatok, teraz po roku síce nie je jasnejšie, kedy pandémia skončí, ale sme si istejší, že vieme mnoho vecí vyriešiť, zariadiť. Vďaka celosvetovej sieti DACHSERu, ktorá vytvára riešenia, aby vyplnila vzniknuté "medzery na logistickom trhu" si dokážeme poradiť a našim zákazníkom vždy zabezpečiť to, čo potrebujú.

Ako by ste zhodnotili uplynulý rok z hľadiska vyťaženosti Vašej pobočky?

Začiatok roka bol rozbehnutý veľmi sľubne, keď však v marci prišla prvá vlna pandémie, firmy prišli aj o svojich dodávateľov zo zahraničia, časť ich zamestnancov musela zostať doma a prišli zároveň o dopyt, naše objemy klesli v prvom polroku o 9 %. Prelomové však bolo naštartovanie ekonomiky v letných mesiacoch a brilantný záver roka, ktorý potiahol hlavne silný export, čo znamenalo, že celková ziskovosť pobočky narástla v porovnaní s už silným predchádzajúcim rokom o 8 %.
 

Rozhovor s: Barbora Feťková

Branch Manager pobočky v Martine, DACHSER Slovakia a.s.

V mnohých firmách pandémia urýchlila technologický vývoj, ako je to u Vás?

Naša pobočka je totiž takou "priekopníčkou" v oblasti inovácií. Nové je napríklad vreckové zariadenie s internou aplikáciou vyvinutou spoločnosťou DACHSER, ktoré poskytuje vodičom spoločnosti komplexný asistenčný systém, ktorý ich intuitívne a spoľahlivo prevedie všetkými logistickými procesmi prepravy na krátke vzdialenosti. Je to celoeurópsky projekt, ktorý len nedávno začal svoju pilotnú fázu na rôznych pobočkách po celej Európe.

Sme veľmi radi, že práve naša pobočka je súčasťou tejto aktivity. Ide o mobilné terminály pre vodiča, ktoré umožňujú lepšie plánovanie vyzdvihnutia a doručovania zásielok. V Martine máme zavedených už 14 takýchto zariadení. S novými mobilnými terminálmi úzko súvisia aj projekty ako sú Short Distance Planning, ktorý umožňuje lepšie a podrobnejšie plánovanie, ako aj XPD projekt, ktorý prináša algoritmy pre inteligentné, automatické plánovanie prvej a poslednej míle na základe údajov o zásielke, vozidlách a požiadavkách zákazníka, ako je dodávka iba s hydraulickou plošinou, otváracia doba, časové obmedzenie dodávky podľa zvoleného produktu alebo obmedzenie infraštruktúrou, ako sú mosty atď. Som presvedčená, že prijatie takýchto projektov je kľúčom k úspechu.

Ste naozaj žena na svojom mieste, je vidieť, že pod Vaším vedením sa pobočke darí. Ako vnímate postavenie žien vo firmách, konkrétne v logistike?

Rozhodne je nás málo (smiech) a je to škoda. Logistika je odbor, kde naozaj celkovo dominujú muži. Je to logické, pretože na pozíciách skladníkov a vodičov sú hlavne muži. Samozrejme je to dané tým, že ženy na Slovensku majú možnosť ísť s deťmi na relatívne dlhú tri roky trvajúcu materskú dovolenku a tak vypadnú z pracovného trhu. Napriek tomu vnímam, že sa to mení a je snaha umožniť ženám viac kombinovať kariéru a rodinu.

V spoločnosti DACHSER je dôležité, aby všetci mali rovnaké príležitosti, takže je naozaj jedno či ste žena alebo muž, nikdy som sa nestretla s diskrimináciou, naopak, možno to je aj určitou výhodou, že som žena v mužskom svete. Myslím, že pre mnoho žien je odvetvie logistiky málo atraktívne preto, že presne nevedia, čo od tejto práce očakávať. Bola by som veľmi rada, keby sa nám toto podarilo prelomiť. Verím, že postupom času bude percento žien aj v manažmente logistických spoločností rásť.

Riadenie pobočky − najmä počas pandémie, je veľmi náročná práca. Odkiaľ beriete nové impulzy a ako si nabíjate batérie…?

Jeden z mojich najväčších koníčkov, ktorý ma aj mnoho rokov živil, je jazdectvo. Od detstva sa pravidelne venujem jazdeckému športu. Často sa vyberiem do stajní zajazdiť si na koňoch, pretože každý človek potrebuje "dobíjať baterky" a v súčasnosti sú možnosti dosť obmedzené. Veľmi ma tiež baví cestovanie, na čo si bohužiaľ musím počkať, než sa epidemiologická situácia upokojí.

Barbora Feťková pochádza z Martina. Po gymnáziu vo Vrútkach nastúpila na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, na Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva. Po ukončení štúdia odišla pracovať do Švajčiarska, kde sa venovala športovej aj obchodnej činnosti v niekoľkých jazdeckých stajniach. V roku 2009 sa vrátila späť na Slovensko, kde začala pracovať pre spoločnosť Lindbergh & DACHSER ako obchodný zástupca. Už po dvoch rokoch pôsobenia v spoločnosti bola menovaná vedúcou pobočky v Martine, kde pôsobí dodnes.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova