Manažér by mal byť otvorený voči svojim ľuďom a umožniť im rásť

Adam Matúšek, Eurohub manažér Lozorno

Pri zložitých logistických sieťach platí, že čím užšie sú prepojené ich jednotlivé uzly, tým sú silnejšie. Niektoré z týchto uzlov plnia vďaka svojej strategickej polohe kľúčovú úlohu v rámci prepojenia celej siete a konsolidácie zásielok. V spoločnosti DACHSER sa nazývajú Eurohuby a nachádzajú sa v Überherrne v Nemecku, Clermont-Ferrand vo Francúzsku a Lozorne na Slovensku. Slovenský Eurohub už niekoľko rokov vedie Adam Matúšek. Porozprávali sme sa s ním, aby sme vám priblížili jeho prácu v spoločnosti DACHSER. V rozhovore odhaľuje, ako môže príležitosť a pocit dôvery k svojim kolegom viesť k pôsobivej kariére.

Adam, ako ste sa dostali do DACHSERu?

Vždy ma priťahovala logistika. Preto som si vybral Žilinskú univerzitu, kde som študoval na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odbor cestná doprava. To ma potom priviedlo k práci v spoločnosti Tecnic, ktorá zastrešovala technickú stránku PPP projektov (verejno-súkromného partnerstva) na Ministerstve dopravy SR. Potom som strávil nejaký čas v Írsku, kde som pracoval ako vedúci skladu pre spoločnosť Mango alebo v spoločnosti NRS pre Tesco Ireland. Keď som sa rozhodol vrátiť na Slovensko, mojou prvou voľbou bola logistická spoločnosť. A keďže DACHSER pár mesiacov pred mojim návratom postavil novú pobočku v Lozorne, len pár kilometrov od môjho bydliska, poslal som životopis práve sem. Pán Stoličný, súčasný regionálny manažér DACHSER pre juhovýchodnú Európu, mi dal príležitosť a ponúkol mi pozíciu tzv. „trainee“, ktorá pred mojim nástupom do DACHSER Slovensko nebola obsadzovaná, respektíve ani neexistovala.

Ako potom prebiehal váš kariérny rast? Predpokladám, že ste nezačali ako manažér Eurohubu.

DACHSER má tú výhodu, že ak preukážete talent, máte reálnu možnosť kariérneho rastu. Ako som už spomenul, začal som na pozícii „trainee“, čo bolo v roku 2012. Táto pozícia mala veľkú výhodu v tom, že som postupne prechádzal všetky produkčné, ale aj administratívne oddelenia a rýchlo som získal prehľad o všetkých procesoch vo firme.

Ktoré ďalšie príležitosti vám DACHSER priniesol?

Čoskoro som dostal príležitosť a bol som vymenovaný za vedúceho oddelenia paletového hospodárstva. V tomto oddelení sa nám v tom čase podarilo úspešne implementovať proces podvojného účtovania paliet. O dva roky neskôr nasledoval ďalší posun a ďalšie povýšenie, tentoraz na pozíciu Tender manažéra, kde som bol zodpovedný za celkovú prípravu výberových konaní a koordináciu cenových ponúk spoločnosti DACHSER. Počas tohto obdobia sme získali niekoľko veľmi zaujímavých nadnárodných klientov. V roku 2017 som dostal ponuku na pozíciu manažéra Eurohubu, čo bola veľká výzva, ktorú som veľmi rád prijal.

Rozhovor s: Adam Matúšek

Eurohub Manager Lozorno

Aké zručnosti musí mať dobrý manažér?

Podľa môjho názoru by mal byť správny manažér otvorený voči svojim zamestnancom. Otvorenosť ide ruka v ruke s dôverou. Verím, že ak budem svojim kolegom dôverovať, budú ku mne maximálne otvorení a nebudú mať problém mi dať pozitívnu, ale aj negatívnu spätnú väzbu. Ak zamestnanci vedia, že komunikácia a otvorenosť funguje na všetkých úrovniach, je oveľa jednoduchšie presadiť akékoľvek, niekedy aj nepopulárne rozhodnutia a vyriešiť prípadné problémy. Takýmto spôsobom sa dajú nové výzvy vyriešiť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. To je jeden zo základných predpokladov, ktorý nám umožňuje rast spoločnosti ako celku.

Čo ďalšie vám môže pomôcť stať sa úspešným manažérom?

Sú to aj samozrejme vedomosti zo školení a stáží, ktoré sú cenné, ale podľa môjho názoru až v spojení s praxou dávajú zmysel. Rovnako aj dobrá úroveň angličtiny veľmi pomôže. Samozrejme, sú aj veci, na ktoré sa nedá pripraviť a ktoré sú úplne individuálne. Je to schopnosť zvládať stres, rýchlo sa rozhodovať, alebo sa včasne a za pochodu učiť nové veci.

Ako by ste zhodnotili svoje pôsobenie vo funkcii vedúceho Eurohub pobočky?

Vedenie pobočky znamená veľkú zodpovednosť. Počas môjho pôsobenia v Eurohube v Lozorne sa nám podarilo zvýšiť priemernú dennú tonáž o viac ako 100 ton. Zvýšil sa aj počet zásielok, a to o viac ako 5 000 mesačne. Narástol aj počet zamestnancov Eurohubu a to z pôvodných z 11 až na súčasných 25. Pri takomto raste pobočky bolo veľmi dôležité zadefinovať si jasnú a prehľadnú organizačnú štruktúru, aby každý člen tímu vedel, aké sú jeho kompetencie a zodpovednosti. To malo okamžite za následok zlepšenie kvantitatívnych ukazovateľov, napríklad zníženie počtu poškodených zásielok, ale aj výrazné zlepšenie hospodárskych výsledkov pobočky. Celkovo si teda dovolím hodnotiť svoje pôsobenie ako úspešné, ak to nie je príliš neskromné.

Pôsobivý pracovný príbeh. Ďakujeme, že ste sa oň s nami podelili v rozhovore.

Adam Matúšek pochádza zo Zohora. Po skončení strednej školy študoval na Žilinskej univerzite, odbor cestná doprava a následne absolvoval ročný jazykový kurz v Írsku, kde potom zostal takmer šesť rokov. Od roku 2012 pracuje na rôznych pozíciách v spoločnosti DACHSER. Naďalej sa vzdeláva pri práci a získal certifikáty z DACHSER Management Campu, a z kurzov Leadership Grid and Successful Negotiation. Voľný čas rád trávi s rodinou a cestuje po Slovensku aj do zahraničia.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova