Situácia na trhu môže byť napätá, ale sme pripravení.

DACHSER Slovakia

Situácia na európskom logistickom trhu bola ovplyvnená zhoršujúcimi sa očakávaniami analytikov, pokiaľ ide o vývoj európskej ekonomiky. S finančnou a administratívnou manažérkou spoločnosti DACHSER Slovakia s  Ivetou Šurganovou sme sa rozprávali o tom, ako sa spoločnosť pripravuje na tento rok alebo ako súčasná ekonomická situácia na slovenskom trhu ovplyvňuje trh práce.

Boli sme svedkami hrozby recesie v európskom hospodárstve, ktorá sa ešte nesplnila. Aký je váš názor na súčasnú situáciu na trhu?

Samozrejme, že situáciu na trhu starostlivo sledujeme. Celkovo sa hospodárstvo v eurozóne spomaľuje a najmä hospodárska výkonnosť Nemecka unikla z recesie. Je to najmä kvôli obchodným vojnám medzi USA a Čínou, ale aj dlhotrvajúcim diskusiám o Brexite.

Zaznamenávate dopady ochladzovania ekonomiky aj tu na Slovensku? Aký to má konkrétny dosah na sektor logistiky?

Naša pobočka tu na Slovensku starostlivo zvažuje projekty, do ktorých sa púšťa práve s prihliadnutím na situáciu v eurozóne. Avšak určite sa nechceme sťažovať na situáciu na svetových trhoch. Práve toto náročné obdobie vnímame ako priestor, na ktorom sme silným hráčom a našim zákazníkom dokážeme ponúknuť efektívne logistické riešenia. Aktuálny európsky trh stále ponúka nové možnosti, ktoré umožňujú vyrovnať fluktuáciu na trhu. Nakoniec, toky tovarov, ktoré je potrebné prepraviť z jedného miesta na druhé, sú tu stále.

Ako v tomto kontexte stojíte na slovenskom trhu práce?

V súčasnosti u nás pracuje 205 zamestnancov, najviac na pobočke v Lozorne. Nájsť kvalitných zamestnancov je však čoraz náročnejšie a vyžaduje si to väčšie úsilie a nové formy oslovovania potenciálnych uchádzačov. No stále treba myslieť aj na existujúcich zamestnancov, dávať im podporu, priestor na ich ďalšie vzdelávanie. Napríklad za rok 2019 sme v našom slovenskom DACHSERi odškolili pre zamestnancov viac ako 4966 hodín na rôzne témy v oblasti odborných a sociálnych zručností.

Rozhovor s: Iveta Šurganová

Finančná a administratívna manažérka DACHSER Slovakia

Máte nejaké špeciálne školiace programy pre zamestnancov?

Koncom roka bolo ukončené vzdelávanie vedúcich zmien v prekládkovom termináli a v sklade kontraktnej logistiky, ktoré sa začalo v januári minulého roka. Bolo zamerané na rozvoj základných manažérskych zručností, ktoré potrebujú vedúci zmien pri riadení svojich ľudí v tímoch.

Ako by ste opísali Váš pracovný deň?

Väčšina pracovných dní začína rovnako, pripravím sa do práce, odveziem syna do školy a vyrážam do kancelárie. Keďže potrebujem pracovať efektívne, je potrebné, aby som mala nastavenú rovnováhu medzi prácou a voľným časom. Osobne si čoraz viac uvedomujem, aké dôležité sú pre mňa firemné hodnoty ako je rešpekt, otvorenosť a lojálnosť. Každý pracovný deň je pre mňa iný - nové úlohy, nové výzvy, ale je skvelé, že sú tu kolegovia, na ktorých sa môžem spoľahnúť a prostredie, kde sa cítim dobre.

Má DACHSER pred sebou nejakú výzvu? Čo vás čaká?

Výzvou je samotný biznis. Našou prioritou je poskytovať súčasným zákazníkom vysoký profesionálny servis a starostlivosť. Samozrejme, že sa snažíme prilákať aj nových zákazníkov, takže neustále pracujeme na skvalitňovaní našich služieb. Monitorujeme, čo sa deje na logistickom trhu nielen u našich najbližších susedov, ale aj vo svete. DACHSER má  vlastné vývojové stredisko DACHSER Enterprise Lab, ktoré je zamerané na vytváranie inovácií a zlepšovanie súčasných systémov. Pracujeme na tom, aby sme digitalizáciu dostali na najvyššiu možnú úroveň. Nová hala v Lozorne je dobrým príkladom a je vybavená najmodernejšou technológiou, ako je inteligentné osvetlenie LED, s intenzitou osvetlenia meniacou sa podľa aktuálnych potrieb alebo v závislosti od dostupného denného svetla. Existuje tiež sofistikovaný bezpečnostný kamerový systém spojený s automatickým vyhľadávaním balíkov a najnovším EPS požiarnym poplachovým systémom.

Aktuálne trendy v logistike kopírujú trendy v iných odvetviach a všadeprítomná digitalizácia sa rozširuje do všetkých oblastí logistiky. V DACHSER Slovakia neustale pracujeme na tom, aby sme digitalizáciu dostali na najvyššiu možnú úroveň.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova