Oslavy čínskeho Zlatého týždňa

Začiatok októbra sa v celej Číne ponesie v duchu osláv založenia Čínskej ľudovej republiky. Tento sviatok pripadá na 1. október a nadväzuje na neho týždenné voľno. V priebehu Zlatého týždňa, od 1. do 7. októbra, bude veľa podnikov v Číne zatvorených; továrne a výrobné linky prestanú pracovať. Niektoré z nich možno obnovia činnosť ešte neskôr, než po oficiálnom ukončení voľna. Pre logistiku a dopravu je toto obdobie, tesne pred dňami pracovného voľna, veľmi náročné, pretože továrne pred začiatkom voľna zrýchľujú výrobu.

 Dopad na námornú nákladnú prepravu

Väčšina poskytovateľov námornej nákladnej prepravy ruší plavby nielen v priebehu Zlatého týždňa, ale aj pred a po období príslušného pracovného voľna, aby prispôsobili svoje služby slabému dopytu na trhu. Niektorí prepravcovia zrušili plavby smerom na západ už v 39. týždni. Väčšinou sú však rušené linky najmä v 40. a 41. týždni, pričom k bežným cestovným poriadkom sa námorná preprava vracia až v 43. týždni. Ohľadne aktuálnych informácii bez váhania kontaktujte zástupcu DACHSERu a naplánujte si vašu prepravu. 

Dopad na leteckú nákladnú prepravu

V priebehu voľna bude letecká nákladná preprava v miestnych pobočkách buď úplne zrušená, alebo bude fungovať len s veľmi obmedzeným množstvom pracovníkov. Čo sa týka leteckého importu, vybavované budú iba vopred dohodnuté zásielky. Pokiaľ ide o export, treba rátať s tým, že nákladný priestor leteckej nákladnej prepravy bude značne obmedzený.

Pobočky DACHSERu v Číne

Pobočky DACHSERu v Číne budú od 1. do 7. októbra uzavreté a ich činnosť bude obnovená 8. októbra.

Ak máte urgentnú zásielku alebo akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova