Nové regulačné požiadavky na lítiové batérie a články od 1. januára 2020

Predtým, než sa uskutoční preprava lítiových batérií a článkov musia prejsť určitými testami. Tieto testy simulujú rôzne podmienky, napríklad s ohľadom na tlak, teplotu a náraz, ktoré môžu vzniknúť počas prepravy.

Od 1. januára 2020 vstúpia do platnosti prísnejšie požiadavky týkajúce sa lítiových batérií a článkov pre všetky druhy prepravy na celom svete. V budúcnosti bude nutné predložiť súhrn skúšok v súlade s UN 38.3.5 pre všetky lítiové batérie a články vyrobené po 30. júni 2003 ( UN3480, UN3481, UN3091, UN3090), ako aj pre všetky vozidlá poháňané batériami vyrobené po 30. júni 2003 ( UN 3171). Za to budú zodpovední výrobcovia a distribútori tohto tovaru.

Podľa leteckých a prepravných spoločností, tieto dokumenty môžu byť vyžadované od spoločnosti DACHSER. Preto žiadame našich zákazníkov, aby nám tieto dokumenty sprístupnili pre všetky uvedené lítiové batérie a články, aby sme ich mohli následne sprístupniť v celom dodávateľskom reťazci.

Týmto informujeme našich zákazníkov, že od 1. januára 2020 už nebude možné viac tento tovar bez príslušných dokladov naložiť.

Pre ďalšie informácie prosím kliknite sem.

http://www.unece.org/trans/areas-of-work/dangerous-goods/legal-instruments-and-recommendations/un-manual-of-tests-and-criteria/amend-to-rev6.html

Prosím kontaktujte svojho lokálneho DACHSER zástupcu v prípade ďalších otázok.

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova