Logistika 2030 – Rozdiel robia najmä ľudia

Logistika je komplexným prepojením tokov tovarov a informácií v inteligentných sieťach. Ľudia sú a zostávajú kľúčom k ich úspechu a spoľahlivosti. „Logistics is People Business“ má mnoho podôb - v celkovej stratégii spoločnosti DACHSER, ako aj v každodennom živote tejto rodinnej firmy.

Tímová práca je stavebnou jednotkou kvalitnej logistiky. Foto: Detlef Majer

Už čakajú v sklade. Dnes je "Deň M.I.T.einander", akýsi "Deň s tímom". Každé dva mesiace projektový tím pobočky DACHSER v Kornwestheime, blízko Štutgartu, prinesie pár stolov, nástenku a diskutuje so zamestnancami. A robí to na každej operačnej úrovni: v kanceláriách, v sklade, s manipulačnými pracovníkmi, aj v externom sklade vo Vaihingen an der Enz. „M.I.T.“ v názve znamená „Mitten im Team“, čo by sme mohli preložiť ako „uprostred tímu“. Navyše je to aj prvá časť slova „miteinander“, čo znamená „spolu“.

Pobočka v Kornwestheime je jedným z väčších centier v sieti DACHSER. Zaberá plochu 91 800 m², má tri budovy a sklad. „Pre približne 530 zamestnancov nie je ľahké sledovať všetko, čo sa deje na pobočke,“ hovorí manažérka projektu Lena Herion. Súčasťou novovytvoreného tímu M.I.T.einander je aj jej kolega, manažér ľudských zdrojov Manuel Scimone. „Touto kampaňou chceme zamestnancom z rôznych oddelení dať možnosť hovoriť s nami o aktuálnych projektoch, novinkách a aktivitách v našej pobočke a v sieti DACHSER,“ vysvetľuje Scimone, „chceme s nimi viesť priamy dialóg.“ Herion uvádza, že prvotná zdržanlivosť účastníkov sa dávno zmenila na veľmi živú výmenu názorov.

Za 20 minút je všetko na stole - od kvapkajúceho kávovaru po bezpečnosť pri práci, od firemnej zdravotnej starostlivosti po celkový obraz logistických procesov s novými možnosťami IT. „Hĺbka rozhovoru je fascinujúca,“ hovorí Herion s radosťou. „Každý si z toho má, čo odniesť.“ Aj zamestnanci, ktorí majú voľno alebo pracujú na diaľku majú možnosť sa zapojiť: tím M.I.T.einander vytvorí špeciálny videozáznam s témami udalosti. Takto môže každý tímu položiť otázky alebo prísť s návrhmi neskôr.

"Silou našej spoločnosti sú predovšetkým ľudia, ktorí majú vášeň pre logistiku. A to platí na všetkých úrovniach: od vedenia cez stážistov, od obchodných zamestnancov po logistických pracovníkov, ako aj vodičov, ktorí každý deň dávajú našej spoločnosti priateľskú a profesionálnu tvár,“ vysvetľuje CEO DACHSER Burkhard Eling. „Nič v logistike nefunguje bez ľudí. Naši zamestnanci sú a zostanú kľúčom k úspechu spoločnosti.“ Táto myšlienka je zhmotnená v strategickom programe DACHSER s názvom „Logistics is People Business“, alebo skrátene LiPB. Projekt nájde uplatnenie v rozsiahlych globálnych projektoch, ako je zavedenie HR systému, aj v mnohých miestnych iniciatívach, akou je aj tá v Kornwestheime.

Globálna stratégia ľudských zdrojov

Na podporu stratégie a jej rozvoja v rámci celej spoločnosti bol, pod vedením Silke Schöpp, vytvorený LiPB Program Management. Schöpp sa spolu so svojím tímom zameriava na štyri strategické oblasti: zamestnaneckú skúsenosť, vzdelávanie a rozvoj, spolupráca a korporátna kultúra.

„Pýtali sme sa sami seba, čo robí DACHSER dnes atraktívnym zamestnávateľom a čo ho bude udržiavať atraktívnym aj zajtra,“ hovorí Schöpp. „Nikto to nevie lepšie ako tí, ktorí každý deň zažívajú spoločnosť vo všetkých jej aspektoch a aktívne ju formujú. Máme fantastických zamestnancov po celom svete, ktorí môžu prispieť cenným poznatkami.“ Komunikácia a výmena nápadov spája perspektívy z rôznych krajín a oblastí spoločnosti. „Je to výhra pre všetkých,“ hovorí Schöpp.

Viac o štyroch strategických oblastiach z programu „Logistics is People Business“ sa dočítate vo vydaní nášho DACHSER magazínu.
DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant