Digitálne nástroje

Digitalizácia sa presadzuje v mnohých oblastiach, logistika je jednou z nich. Platformy nevyžadujúce programovanie (no-code platforms) aj iné digitálne riešenia uľahčujú optimalizáciu každodenných procesov. Tou prvou platformou sú napríklad online modulárne systémy, ktoré poskytujú preddefinované prvky pre zjednodušenie a zrýchlenie vývoja digitálnych aplikácií. Zamestnanci tak môžu sami digitalizovať analógové procesy bez hlbších IT znalostí a nemusia tráviť čas programovaním. Týchto a ďalších digitálnych "pomocníkov" tiež využíva sieť spoločnosti DACHSER.

Logistická sieť spoločnosti DACHSER už využíva dostupné digitálne nástroje

No-code platformy nevyžadujú od užívateľov žiadne znalosti programovania − užívatelia potrebujú poznať iba firemné procesy a mať vlohy pre aplikáciu digitálnych riešení. Tieto platformy sa tak používajú najmä pre návrh webových a mobilných aplikácií. So zvyšujúcou sa motiváciou zamestnancov na zlepšovanie digitálnych zručností, analytici trhu očakávajú, že počet aplikácií vyvinutých v systéme bez alebo s jednoduchým kódom sa v budúcnosti rýchlo zvýši.

 

Rozvoj občanov v spoločnosti DACHSER

Spoločnosť DACHSER využíva pre svoju logistickú sieť platformy bez alebo s jednoduchým kódom k vývoju prototypov a digitalizáciu jednoduchších procesov na jednotlivých pobočkách. Táto decentralizácia uvoľňuje vývojovú kapacitu IT a motivuje zamestnancov, aby sa sami snažili riešiť analógové výzvy a optimalizáciu procesov.

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova