Zmena mýta v Českej republike

Česká vláda od 1. januára 2021 zmenila mýtny systém a jeho sadzby. V súlade s touto zmenou boli zjednotené poplatky za diaľnice a cesty 1. triedy a navyše sú brané do úvahy externé náklady akými sú znečistenie vzduchu a zvukový smog. To vedie k výraznému zvýšeniu sadzieb mýta.

Mýtne poplatky účtované Českou republikou budú v plnej výške preplatené dopravcom, ktorí jazdia pre spoločnosť DACHSER v závislosti od typu vozidla a vzdialenosti. Spoločnosť DACHSER týmto spôsobom prispieva k udržaniu konkurencieschopnosti nezávislých dopravcov a zabezpečeniu dopravných kapacít v Českej republike.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova