DACHSER sa stal členom zväzu DWV na podporu vodíkových technológií v doprave

Medzinárodný logistický provider DACHSER sa stal členom Nemeckého zväzu pre vodíkové a palivové články (DWV), lobistickej skupiny, ktorá sa od roku 1996 usiluje o rýchle uvedenie vodíka ako zdroja energie na trh a propaguje technológiu palivových článkov. DACHSER bude participovať aj na činnosti pracovnej skupiny HyLogistics.

DACHSER sa stal členom zväzu DWV na podporu vodíkových technológií v doprave

Výrobcovia vozidiel, producenti energie z obnoviteľných zdrojov a logistické spoločnosti nedávno spojili svoje sily a založili túto novú pracovnú skupinu v rámci Nemeckého zväzu pre vodíkové a palivové články. Ich cieľom je poskytovať politickú podporu na prípravu a uvedenie kamiónov s pohonom na palivové články na trh pre zníženie emisií skleníkových plynov v nákladnej preprave a reprezentovať tieto záujmy pred nemeckými a európskymi politikmi a ministerstvami.

„Pozemná nákladná preprava je zodpovedná za približne päť percent všetkých vyprodukovaných skleníkových plynov v Európskej únii. Technológia vodíkových a palivových článkov ponúka tie najlepšie šance na dosiahnutie dlhodobého cieľa ─ vozidlá s nulovými emisiami najmä v oblasti diaľkových kamiónových prepráv," hovorí Stefan Hohm, Chief Development Officer skupiny DACHSER, a dodáva, „naše členstvo vo zväze DWV je dôležitým krokom pre to, aby sme spoločne s partnerskými prepravnými firmami a vodičmi pripravili DACHSER sieť na zmeny v prepravnom sektore."

Atraktívne riešenie pre nákladnú dopravu

Atraktivita nákladných vozidiel s pohonom na vodíkové a palivové články spočíva vo vysokom stupni systémovej účinnosti palivového článku, ktorá je výrazne vyššia ako u spaľovacích motorov. Pre tento typ pohonu ale hovoria aj lokálne nulové emisie oxidov dusíka, CO2 a prachových častíc. „Sme radi, že sa DACHSER, ako predný logistický provider, stal naším členom," uvádza Werner Diwald, predseda predstavenstva zväzu DWV.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova