DACHSER rozširuje bezemisné doručovanie do jedenástich európskych miest

Bezemisné doručovanie je súčasťou dlhodobej stratégie poskytovateľa logistických služieb DACHSER na ochranu klímy

Spoločnosť DACHSER bude do konca roka 2022 dodávať do centier miest najmenej 11 európskych metropolít bez emisií. Bezemisné doručovanie spoločnosti DACHSER bolo už zavedené v Stuttgarte, Freiburgu a Osle. Prípravy už prebiehajú v Berlíne, Mníchove, Štrasburgu, Paríži, Prahe, Kodani, Madride a Porte.

DACHSER bezemisné doručovanie

Bezemisné doručovanie spoločnosti DACHSER znamená, že spoločnosť DACHSER štandardne doručuje všetky balíky vo vymedzenej oblasti v centre mesta, zvyčajne na pešej zóne, bez emisií. To znamená, že na mieste sa neuvoľňujú žiadne látky znečisťujúce ovzdušie ani skleníkové plyny. V decembri 2018 získal tento pilotný projekt v Stuttgarte ocenenie v súťaži o udržateľnú mestskú logistiku, ktorú organizovalo nemecké Spolkové ministerstvo životného prostredia.

Náš krok rozšíriť bezemisné doručovanie spoločnosti DACHSER do 11 európskych miest do konca roka 2022 je len predzvesťou k viacerým ďalším opatreniam, ktoré budeme v nasledujúcich rokoch  realizovať v rámci našej dlhodobej stratégie ochrany klímy.

Stefan Hohm, Chief Development Officer DACHSER

Spoločnosť DACHSER nanovo zadefinovala svoje logistické procesy pre zberné služby v rámci bezemisného doručovania. Na základe modulárneho systému spoločnosť využíva dodávky a nákladné vozidlá na batérie, ako aj elektricky poháňané nákladné bicykle, ktoré sú prispôsobené miestnym požiadavkám. Bicykle sú špeciálne navrhnuté pre zberný a paletizovaný tovar s hmotnosťou do 250 kg. Zatiaľ čo e-kamióny zásobujú mikrohuby − malé sklady v blízkosti centra mesta − alebo priamo rozvážajú tovar, ktorý nie je vhodný pre bicykle kvôli svojej   hmotnosti alebo rozmerom, trasy nákladných bicyklov začínajú v mikrohube a obsluhujú najmä pešie zóny.

Dlhodobá stratégia ochrany klímy

„Náš krok rozšíriť bezemisné doručovanie spoločnosti DACHSER do 11 európskych miest do konca roka 2022 je len predzvesťou k viacerým ďalším opatreniam, ktoré budeme v nasledujúcich rokoch  realizovať v rámci našej dlhodobej stratégie ochrany klímy," vysvetľuje Stefan Hohm, CDO, ktorý je spolu so CEO Burkhardom Elingom zodpovedný za ochranu klímy v spoločnosti DACHSER. „V týchto krokoch sa spoliehame predovšetkým na efektívnu logistiku a technologické inovácie. Namiesto toho, aby sme išli touto cestou sami, snažíme sa spolupracovať s našimi zákazníkmi a partnermi, ktorí chcú tiež aktívne formovať spôsob, akým logistika napreduje- teda smerom k zavádzaniu technológií s nízkymi až nulovými emisiami. Sme presvedčení, že je to jediný spôsob, ako v strednodobom a dlhodobom horizonte dosiahnuť 2-stupňový cieľ stanovený Parížskou dohodou ako aj ciele Európskej únie a mnohých ďalších krajín v oblasti ochrany klímy."

„Aktívna ochrana klímy je súčasťou celkovej zodpovednosti spoločnosti DACHSER. Náš záväzok tak spĺňa aj očakávania našich zákazníkov a zainteresovaných strán a zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť spoločnosti," dodáva Burkhard Eling, CEO spoločnosti DACHSER. „Na tento účel sme preto definovali štyri kľúčové oblasti činnosti, ktorým sa venujeme v rámci našej stratégie ochrany klímy: efektívnosť procesov, energetická efektívnosť, výskum a vývoj a firemné  občianstvo. Poslednú oblasť vnímame ako záväzok voči spoločnosti a sociálnym otázkam, ktorý presahuje naše obchodné záujmy − napríklad práca, ktorú od roku 2005 vykonávame s organizáciou na pomoc deťom "terre des hommes" na troch kontinentoch."

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova