Zberná služba ako ideálne riešenie

V dnešnej dobe čelia logistické spoločnosti veľkej výzve. Situácia, ktorú v týchto dňoch prežívame po prvýkrát, je pre nás všetkých úplne nečakaná a náročná. Logistické spoločnosti musia pružne reagovať na všetky zmeny a sú absolútne základným pilierom, ktorý udržiava fungovanie ekonomík.

Zberná sieť DACHSER
Zberná sieť DACHSER

V aktuálnej situácii sú však aj v DACHSERi nútení svojich zákazníkov upozorňovať, aby odovzdali na prepravu len tie zásielky, u ktorých je zaručené, že budú príjemcom prevzaté. Pokiaľ je cieľová firma alebo celá oblasť uzavretá, zásielku za poplatok vrátia odosielateľovi a ďalšie takéto zásielky už nebudú prevzaté. Ako prevenciu pred vznikom škôd však vedia s klientmi individuálne dohodnúť možnosti medziskladovania.

Hustá sieť liniek - záruka rýchlosti a flexibility

Dnes má DACHSER najhustejšiu zbernú sieť v celom európskom regióne. Európska sieť logistiky DACHSER je už v prevádzke v 37 krajinách. Dennými linkami je prepojených 342 vlastných miest a 72 partnerských miest v sieti, čo zaručuje, že zákazníci dostanú svoj tovar z miesta nakládky do miesta určenia včas. To je možné v DACHSERi aj vďaka 3 Eurohubom, z ktorých jeden sa nachádza v Lozorne na Slovensku. Slúži výlučne na konsolidáciu zásielok a je prevádzkovaný nepretržite, popri bežnej prevádzke pobočky.

Dnes má DACHSER najhustejšiu zbernú sieť v celom európskom regióne. Európska sieť logistiky DACHSER je už v prevádzke v 37 krajinách. Dennými linkami je prepojených 342 vlastných miest a 72 partnerských miest v sieti.

Ďalšie dve Eurohuby sa nachádzajú v Überherrne v Nemecku a vo francúzskom Clermont-Ferrande. Jedná sa o logistické uzly, ktoré zaručujú, že preprava je rýchlejšia, priamejšia, vyžaduje menej prekládok, čo vedie k vyššej kvalite. Menej prekládok totiž znižuje riziko poškodenia tovaru pri jeho manipulácii a navyše znamená aj optimalizáciu cien. V rámci európskej logistiky DACHSER prepravuje zberná služba hlavne spotrebný a priemyselný tovar, ale aj materiály a polotovary pre výrobné závody. DACHSER zabezpečuje prepravu potravín vyžadujúcich špeciálne teplotné podmienky prostredníctvom samostatnej divízie Food Logistics.

DACHSER používa vlastné softwarové riešenia
DACHSER používa vlastné softwarové riešenia

V ústrety budúcnosti – pod dohľadom online IT systémov

DACHSER používa vlastný špedičný softvér DOMINO, skladový systém MIKADO a online nástroj eLogistics. Digitalizácia je dôležitá pre zlepšovanie a optimalizáciu procesov. Pre klienta to znamená napríklad možnosť vytvárať prepravné objednávky online. Zákazníci môžu pracovať doslova zo svojej obývačky. A to je, najmä v súčasnej situácii, viac ako žiadúce. DACHSER neustále pracuje na ďalších vylepšeniach IT systémov. Dôraz sa kladie na optimalizáciu zákazníckych procesov v dodávateľskom reťazci s cieľom zvýšiť produktivitu a efektivitu v rámci digitálnej transformácie. To tiež zabezpečí úplnú transparentnosť v celom reťazci logistických procesov.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova