DACHSER Slovakia pomáha tínedžerom z Centra pre deti a rodiny zorientovať sa na pracovnom trhu

DACHSER Slovakia usporiadal v piatok 29. apríla 2022 v Centre pre deti a rodiny v Malackách vzdelávací workshop zameraný na hľadanie práce. Cieľom akcie bolo pomôcť dospievajúcim v detskom domove zorientovať sa na trhu práce a predstaviť rôzne spôsoby hľadania práce.

Centrum pre deti a rodiny Malacky

 „Mimo vlastnej rodiny žije na Slovensku takmer 15 000 detí. Tie, žiaľ, majú často sťažený štart do pracovného života. Aby sme aspoň niektorým z nich zvýšili šancu uplatniť sa na trhu práce, rozhodli sme sa pre dospievajúcich v Centre pre deti a rodiny v Malackách, s ktorým dlhodobo spolupracujeme, usporiadať takúto vzdelávaciu akciu,“ vysvetľuje Anna Žáková, špecialistka na ľudské zdroje v DACHSER Slovakia, ktorá workshop organizovala.

V priebehu podujatia odovzdávali zamestnankyne spoločnosti DACHSER mladým účastníkom vo veku od 15 do 18 rokov užitočné rady, ako majú postupovať nielen pri výbere práce, ale aj pri písaní životopisu. Riešili sa témy, ako napríklad na čo nezabudnúť pri uchádzaní sa o prácu alebo na čo si dať pozor pri podpise pracovnej zmluvy.

„Nie je výnimkou, že do našich CSR aktivít, ktoré pravidelne organizujeme v spolupráci s Centrom pre deti a rodiny Malacky, sa radi zapájajú aj zamestnanci DACHSERu,” vysvetľuje Lenka Balcová, zodpovedná za marketing a PR v DACHSER Slovakia. „Myšlienka na tento workshop vyplynula zo skúseností Anny Žákovej pri jej každodennej práci. Chceme pomôcť týmto tínedžerom,  aby mali rovnaké vedomosti a šance pri vstupe na trh práce.“

Pani Klasová, riaditeľka Centra pre deti a rodinu, dodáva: „Určite je skvelé mať možnosť porozprávať sa na túto tému s niekým z terénu. Veľakrát môžeme mladým ľuďom vysvetliť, čo by mali alebo nemali robiť, ale keď prídu do kontaktu s ľuďmi z praxe, je to iné. Pre nás je to skvelá príležitosť a sme za ňu vďační.“

Centrum pre deti a rodiny Malacky

Centrum pre deti a rodiny Malacky vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou a ambulantnou a terénnou formou. V rámci pobytovej formy realizovaných opatrení dočasne nahrádza domov 38 deťom a tínedžerom. Štyri rodinné domy, v ktorých deti a mladí dospelí bývajú, sú rozptýlené po meste Malacky. So spoločnosťou DACHSER Centrum pravidelne spolupracuje na rôznych aktivitách.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova