DACHSER Slovakia pomáha pripravovať odchovancov detského domova na samostatný život

V rámci dlhodobej spolupráce s Centrom pre deti a rodiny v Malackách zorganizoval DACHSER Slovakia v priebehu tohto roka niekoľko školení pre tínedžerov z detského domova vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré boli tematicky zamerané na rozvoj počítačových zručností, zvyšovanie finančnej gramotnosti a orientáciu na pracovnom trhu.

DACHSER zabezpečuje školenia pre deti z Centra pre deti a rodiny v Malackách.

Cieľom tejto iniciatívy je pripraviť dospievajúcich mladých ľudí, ktorí vyrastajú v náhradnej starostlivosti, na osamostatnenie sa a zaradenie sa do pracovného života. 

Školenia pre deti z detského domova

Workshop Canva

Dvojhodinové interaktívne školenie, ktoré prebehlo 2. decembra, bolo zamerané na prácu s grafickým programom Canva. Školenie viedol Miloš Kallo, IT konzultant zo spoločnosti DACHSER Slovakia, s podporou HR špecialistky Anny Žákovej, ktorá sa podieľala aj na príprave predošlého školenia na jar tohto roku.

Školenie okrem prednášky zahŕňalo aj praktickú výuku na počítači. Mladí ľudia sa oboznámili so základmi práce so softvérom Canva, naučili sa pracovať so základnými šablónami a objektmi. Počas praktického workshopu si vyskúšali, ako pripraviť post na sociálne siete alebo graficky upraviť životopis. Nechýbala ani živá diskusia a riešenie konkrétnych otázok.

“Deti znevýhodnené tým, že vyrastajú mimo vlastnej rodiny, ktorá by ich individuálne podporovala v rozvoji a prípravách na samostatný život tak získali ďalšie cenné vedomosti a zručnosti, zvyšujúce ich šance uplatniť sa na trhu práce. Detské domovy, napriek všetkej snahe, nedokážu v plnej miere nahradiť funkčnú rodinu, preto sme radi, že im môžeme pomôcť aspoň takýmto spôsobom,” hovorí Miloš Kallo.

Finančná gramotnosť

Ďalšie školenie, ktoré absolvovala skupinka detí z detského domova z Malaciek 9. decembra, bolo zamerané na finančnú gramotnosť. Školenie finančných zručností, ktoré iniciovala spoločnosť DACHSER Slovakia, uskutočnila nadácia Partners (spadajúca pod spoločnosť Partners Group) prostredníctvom svojej Finančnej akadémie.

Na prvej lekcii s názvom ”Bohatí alebo chudobní” dostali mladí ľudia úvod do finančnej gramotnosti a investovania. Dozvedeli sa, čo znamenajú základné finančné pojmy ako aktíva a pasíva, ale i dôležité praktické veci – kedy sa stávajú dlžníkmi, spotrebiteľmi a kedy investormi.

DACHSER Slovakia plánuje v spolupráci s Finančnou akadémiou pokračovať, ďalšie lekcie z cyklu prednášok sú plánované v priebehu budúceho roka.

Centrum pre deti a rodiny Malacky dočasne nahrádza domov 38 deťom a mladým ľuďom, ktorí bývajú v štyroch rodinných domoch na rôznych miestach v Malackách, kde sa o nich starajú profesionálni náhradní rodičia. Centrum vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou aj ambulantnou a terénnou formou.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova