DACHSER Slovakia opäť podáva pomocnú ruku

DACHSER Slovakia dlhodobo spolupracuje s Centrom pre deti a rodiny Malacky, ale po materiálnej podpore prišiel čas aj na fyzickú pomoc. Posledný júnový deň pomohli zamestnanci DACHSERu Slovakia s výstavbou záhradného altánku, ktorý centrum dostalo v rozobratom stave.

Zamestnanci DACHSER Slovakia pomáhali pri výstavbe záhradného altánku.

Výstavba altánku sa uskutočnila 30. júna a zúčastnilo sa na nej 7 zamestnancov DACHSERu, ktorí pomohli celý altánok postaviť, ukotviť k betónovému základu, ako aj natrieť v priebehu jedného dňa. „Bolo skvelé zúčastniť sa na takejto akcii. Zamestnanci centra venujú všetku svoju energiu deťom, ktoré to naozaj potrebujú. My sme im na oplátku mohli venovať časť energie sami tým, že sme im pomohli altánok postaviť,“ hovorí Lukáš Makyta, Facility koordinátor DACHSER Slovakia.

„Pred časom sme Centru pre deti a rodiny Malacky poskytli niekoľko počítačov, ktoré teraz deťom dobre slúžia. Pri tej príležitosti sme sa dohodli, že v prípade potreby nás budú kontaktovať a my poskytneme pomoc a navrhneme riešenie. Sme radi, že sa nám to darí plniť a veríme, že môžeme byť užitoční aj v budúcnosti opätovným priložením ruky k dielu,“ vysvetľuje Lenka Balcová, zodpovedná za marketing a PR v spoločnosti DACHSER Slovakia.

„Výstavba altánku pre nás nebola triviálna záležitosť, pretože išlo o konštrukčne zložité riešenie, ktoré sme nedokázali zvládnuť úplne sami. Sme preto radi, že zamestnanci DACHSERu tak ochotne prispeli svojou pomocou a v krátkom čase dali všetko dokopy,“ ďakuje Zdenka Klasová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny Malacky.

Centrum pre deti a rodiny Malacky

Centrum pre deti a rodiny Malacky vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou a ambulantnou a terénnou formou. V rámci pobytovej formy vykonávaných opatrení dočasne nahrádza domov 38 deťom. Štyri rodinné domy, v ktorých deti a mladí dospelí bývajú, sú rozptýlené po meste Malacky. Z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia Malaciek sú aj profesionálni náhradní rodičia starajúci sa o deti vo vlastnom rodinnom prostredí. Zo štyroch samostatne usporiadaných skupín, sú dve zriadené ako samostatné skupiny a dve ako špecializované samostatné skupiny pre deti so zdravotným postihnutím. Každá skupina samostatne hospodári s vyčleneným rozpočtom v jednom z rodinných domov.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova