DACHSER Karlsruhe začal doručovať pomocou nákladného bicykla

Logistické centrum spoločnosti DACHSER v Karlsruhe nasadilo pre dodávky v centre mesta elektrické bicykle. Tento krok je odpoveďou logistického providera na environmentálne otázky, ako je kvalita ovzdušia, ale aj rastúci počet dopravných zápch a stavebných zón, ktoré sťažujú dopravu v mestských centrách konvenčnými nákladnými vozidlami.

DACHSER Karlsruhe začal doručovať pomocou nákladného bicykla
DACHSER Karlsruhe začal doručovať pomocou nákladného bicykla

Od decembra 2018 rozváža logistické centrum spoločnosti DACHSER v Karlsruhe zásielky v centre mesta s použitím elektrických nákladných bicyklov, ktoré sú “odeté” v obvyklých farbách DACHSERu - žltej a modrej. Každé takéto vozidlo ponúka priestor na euro palety až do výšky 1,4 metra a unesie až 250 kilogramov. Aj keď takto limitované parametre znamenajú, že vozidlo nemôže zvládnuť niektoré balíky, DACHSER reaguje na trend smerujúci k čoraz menším rozmerom zásielok, ktoré súvisia so skrátenými objednávacími cyklami. Tie sú samy osebe výsledkom nedostatku miesta v centrách miest.

Napriek tomu sa spoločnosť DACHSER Karlsruhe rozhodla uskutočniť dodávky elektrických nákladných bicyklov, aby pomohla zlepšiť kvalitu ovzdušia, najmä v centre mesta.

Bernd Großmann, generálny riaditeľ logistického centra spoločnosti DACHSER Karlsruhe

Karlsruhe je v súčasnosti jediným veľkým mestom v nemeckom štáte Bádensko-Württembersko, ktorý neprekročil žiadne limity znečistenia, a preto sa nemusí nezaoberať žiadnymi zákazmi pre dieslové vozidlá. “Napriek tomu sa spoločnosť DACHSER Karlsruhe rozhodla uskutočniť dodávky elektrických nákladných bicyklov, aby pomohla zlepšiť kvalitu ovzdušia, najmä v centre mesta," vysvetľuje Bernd Großmann, generálny riaditeľ logistického centra spoločnosti DACHSER Karlsruhe. Pokračuje: "Tento dopravný prostriedok predstavuje inovatívny a predovšetkým ekologický spôsob dodávok."Navyše, bicykle umožňujú prekonať dopravné zápchy a obslúžiť miesta, na ktoré motorové vozidlá nemôžu vstúpiť.“

DACHSER Karlsruhe

Na projekte spoločnosti DACHSER Karlsruhe spolupracuje miestna bicyklová kuriérska spoločnosť, rovnako, ako výrobca bicyklov, ktorý prispôsobil pedálové vozidlá špecifikáciám DACHSERu. Partnerstvo s kuriérom umožňuje City Initiative Karlsruhe (CIK). CIK je zastrešujúca organizácia, ktorá združuje spoločnosti v Karlsruhe v oblasti maloobchodu, gastronómie, pohostinstva, remesiel, služieb a médií, ako aj kultúrne inštitúcie a rekreačné zariadenia.

Mikrohub - sklad pre tovar určený na rozvoz v centre mesta, sa nachádza v priestoroch kuriérskej spoločnosti. Ďalšie plány zahŕňajú rozšírenie flotily o ďalšie bicykle, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji a ktoré dokážu zvládnuť väčšie zásielky alebo dokonca objemy rovnajúce sa dvom paletám.

Spoločnosť DACHSER už zaviedla elektrické nákladné bicykle v nemeckých mestách Freiburg, Tübingen a Stuttgart. Projekt City Distribution, v ktorom sa zúčastňuje logistické centrum spoločnosti DACHSER Karlsruhe, predstavuje súbor riešení pre trvalo udržateľné a inovatívne dodávky v súvislosti s narastajúcimi dopravnými problémami. V závislosti od konkrétnych požiadaviek môže pobočka spoločnosti DACHSER využívať rôzne zo sady nástrojov, ktoré boli pre tento projekt vyvinuté a vytvoriť tak riešenie šité na mieru pre oblasť, kde zabezpečujú rozvoz.