DACHSER & Fercam Italia naberá na obrátkach

DACHSER získava väčšinový podiel v spoločnom podniku pre zbernú a kontraktnú logistiku v Taliansku.

S účinnosťou od 28. marca 2024 získala spoločnosť DACHSER 80 % akcií spoločného podniku DACHSER & Fercam Italia. Tým sa zavŕšilo prevzatie väčšinového podielu v divíziách zbernej a kontraktnej logistiky talianskej logistickej spoločnosti Fercam. 

DACHSER & Fercam Italia naberá na obrátkach.
DACHSER & Fercam Italia naberá na obrátkach.

Po preskúmaní zákona o hospodárskej súťaži a schválení Európskou komisiou v novembri 2023 začala spoločnosť Fercam proces vyčlenenia dvoch svojich obchodných divízií - distribúcie a logistiky s takmer 1 000 zamestnancami a 43 pobočkami v Taliansku - zo zvyšku spoločnosti s cieľom vytvoriť nezávislú organizáciu pre zbernú a kontraktnú logistiku v Taliansku. Spoločný podnik s názvom DACHSER & Fercam Italia začal svoju činnosť začiatkom tohto roka. Po prechodnom období sa spoločnosť DACHSER pripojila k spoločnosti 28. marca 2024 a akvizícia bola ukončená.

Okrem 20 % akcií spoločného podniku si spoločnosť Fercam S.p.A. plne ponecháva divízie Fercam Transport (vnútroštátna a medzinárodná cestná a železničná preprava), Fercam Air & Ocean a Fercam Special Services (Fine Art, Fairs & Events, Removals & Relocation, Archive & Documents Management) vrátane všetkých medzinárodných dcérskych spoločností; tieto jednotky sa nestanú súčasťou nového spoločného podniku.

"DACHSER & Fercam Italia dopĺňa našu európsku sieť prepravy a skladovania priemyselného a spotrebného tovaru," hovorí Burkhard Eling, generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER. "Táto akvizícia posilňuje naše odborné znalosti pri poskytovaní služieb zákazníkom v celej Európe s jednotnými štandardmi kvality a výkonnosti. S týmto cieľom budeme investovať aj do logistických kapacít, digitalizácie, opatrení v oblasti klímy a najmä do našich zamestnancov v Taliansku."

Táto akvizícia posilňuje naše odborné znalosti pri poskytovaní služieb zákazníkom v celej Európe s jednotnými normami kvality a výkonu.

Burkhard Eling, CEO v DACHSER

"Pokračovanie zbernej a kontraktnej logistiky pod záštitou siete DACHSER je správnym krokom na zabezpečenie pozitívneho vývoja a budúceho rastu v Taliansku a Európe," hovorí Hannes Baumgartner, generálny riaditeľ spoločnosti Fercam. "Úzka spolupráca, z ktorej sme sa tešili v uplynulých desaťročiach, podčiarkuje skutočnosť, že tieto dve rodinné spoločnosti, Fercam a DACHSER, plánujú v dlhodobom horizonte a vyznávajú rovnaké hodnoty. To uľahčilo vytvorenie novej spoločnosti DACHSER & Fercam Italia na všetkých úrovniach."

Začína sa úplná integrácia do siete DACHSER

Spoločnosti DACHSER a Fercam sa môžu pochváliť 20-ročným partnerstvom, v rámci ktorého táto talianska rodinná spoločnosť so sídlom v regióne Južné Tirolsko distribuuje zberné zásielky priemyselného a spotrebného tovaru z európskej siete DACHSER v Taliansku a dodáva príslušné zásielky z Talianska do európskej siete. Teraz sa môže začať úplná integrácia do systémov a procesov spoločnosti DACHSER.

"Spoločnosť DACHSER & Fercam Italia má veľmi dobrú pozíciu na talianskom trhu zbernej a zmluvnej logistiky vďaka svojmu skúsenému manažérskemu tímu pod vedením generálneho riaditeľa Dr. Gianfranca Brillanteho, dobre vyškoleným a motivovaným zamestnancom a moderným logistickým zariadeniam a systémom," vysvetľuje Alexander Tonn, COO Road Logistics v DACHSER. "Ako súčasť európskej a globálnej logistickej siete DACHSER má teraz spoločnosť úplne nové možnosti exportu. Pre zamestnancov spoločnosti DACHSER & Fercam Italia to znamená istotu a stabilitu. Zákazníci v Taliansku a v celej Európe budú vďaka integrácii profitovať z konzistentných a štandardizovaných systémov."

Pokračovanie zbernej služby a kontraktnej logistiky pod záštitou siete DACHSER je správnym krokom na zabezpečenie pozitívneho vývoja a budúceho rastu v Taliansku a Európe. Hannes Baumgartner, generálny riaditeľ spoločnosti Fercam

Dobudovanie európskej siete

Po spoločnostiach Graveleau (Francúzsko, 1999) a Azkar (Španielsko, 2013) je väčšinové prevzatie zbernej a kontraktnej logistiky spoločnosti Fercam treťou veľkou akvizíciou, ktorú spoločnosť DACHSER uskutočnila s cieľom rozšíriť svoju prepravnú a logistickú sieť v Európe. Európska obchodná línia logistiky spoločnosti DACHSER nemá v Taliansku žiadne vlastné pobočky, takže nevznikajú žiadne duplicitné štruktúry. Všetci zamestnanci divízií distribúcie a logistiky spoločnosti FERCAM prešli do spoločného podniku DACHSER & Fercam Italia.

V obchodnej línii Food Logistics, ktorá sa zaoberá prepravou a skladovaním chladených potravín, je spoločnosť DACHSER v Taliansku zastúpená od roku 2017 s tromi prevádzkami a približne 270 zamestnancami. DACHSER Italy Food Logistics bude na trhu naďalej pôsobiť samostatne pod vedením Country Managera Roberta Specosa.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Alexandra Cunderlikova PR and Marketing Consultant