DACHSER a charitatívna organizácia terre des hommes rozširujú spoluprácu

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER a medzinárodná organizácia pre pomoc deťom – terre des hommes, rozširujú svoje dlhoročné pôsobenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti v regiónoch južnej Ázie, južnej Afriky a Latinskej Ameriky.

Trpezlivosť, húževnatosť a vytváranie kultúrnych základov sú kľúčom k úspechu spoločných rozvojových projektov.

Albert Recknagel, výkonný hovorca terre des hommes (vľavo) a Bernhard Simon, CEO DACHSER (vpravo)
Albert Recknagel, výkonný hovorca terre des hommes (vľavo) a Bernhard Simon, CEO DACHSER (vpravo)

V centre pozornosti všetkých projektov, ktoré sú organizované podľa princípu „Pomoc k svojpomoci”, stojí boj proti porušovaniu ľudských práv, najmä v podobe násilia páchaného na deťoch a ženách, aktivity pre zdravé a čisté životné prostredie a tiež vzdelávanie mladých ľudí – predovšetkým dievčat a mladých žien – a ich podpora na ceste k nájdeniu zamestnania.

Aby rozvojová pomoc skutočne mohla niečo zmeniť, potrebujete vytrvalosť a zakorenenie sociálnej zodpovednosti v miestnych komunitách.

Bernhard Simon, CEO skupiny DACHSER

Špeciálna pozornosť je venovaná ochrane klímy a zodpovedajúcim kompenzačným opatreniam, pretože práve rozvojové a rozvíjajúce sa krajiny hrajú rozhodujúcu úlohu v boji proti zmenám klímy. Každý z troch projektových regiónov – južnú Áziu, južnú Afriku a Latinskú Ameriku – podporí DACHSER v nasledujúcich piatich rokoch darom vo výške 200 000 eur ročne.

„Aby rozvojová pomoc skutočne mohla niečo zmeniť, potrebujete vytrvalosť a zakorenenie sociálnej zodpovednosti v miestnych komunitách,” hovorí Bernhard Simon, CEO skupiny DACHSER a dodáva, „potom sú podporované oblasti, ktoré to skutočne potrebujú. Terre des hommes a jej lokálni partneri zaručujú, že skupiny mladých ľudí a žien majú príležitosť vyjadriť to, čo ich trápi, a s našou pomocou sa zasadiť o udržateľný sociálny a ekologický rozvoj lokálnej komunity.”

Nové projekty v Indii a Nepále

DACHSER a terre des hommes pôsobia v severoindickej spolkovej krajine Uttarpradéš už od roku 2005 a za tú dobu sa im podarilo dosiahnuť skvelé výsledky: takmer 32 000 detí bolo informovaných o ich právach proti násiliu, detskej práci a sexuálnemu zneužívaniu. Cez 18 000 detí bolo pripravených na pravidelnú školskú dochádzku, 5 400 mladistvých, predovšetkým dievčat, sa vyučili v jednoduchých činnostiach, ako sú krajčírstvo, šitie alebo tkanie, aby si mohli zarábať vlastné peniaze a tak finančne podporovať svoje rodiny. 5 000 mladých ľudí sa angažovalo v pouličných divadlách alebo ďalších aktivitách, aby upozornili na násilie páchané na deťoch a ženách. A cez 4 000 mladistvých sa zúčastnilo workshopov na tému ochrany životného prostredia a v rámci obnovy lesných porastov vysadilo skoro 50 000 stromov.

Okrem projektov v dvoch oblastiach v Uttarpradéša a dvoch mestských slumoch v Novom Dillí, ktoré budú aj naďalej podporované, pribudnú v období 2020 – 2025 nasledovné nové aktivity:

  • V severoindickom štáte Bihár žije každý tretí človek na hranici chudoby, to znamená bez prístupu k čistej pitnej vode a sanitárnemu zariadeniu, bez bývania, vzdelania alebo práce. Najmä násilie na ženách a dievčatách je veľmi rozšírené: na dennom poriadku je predaj a únos dievčat pre vynútené sobáše. V obzvlášť postihnutých distriktoch Katihar a Munger bude DACHSER v nasledujúcich piatich rokoch podporovať dve miestne organizácie, aby tam poskytovali dievčatám lepšiu ochranu.
  • Distrikt Bajura v najzápadnejšej časti Nepálu trpí čoraz viac suchom a nedostatkom potravín, pričom ľudia tu prežívajú len vďaka poľnohospodárstvu. Vzdelanie a šance na pracovné príležitosti takmer neexistujú, takže mladí ľudia sa často musia vysťahovať do indických veľkomiest, aby tu našli prácu. Do roku 2025 tu bude DACHSER podporovať jednu lokálnu organizáciu v tom, aby sa zlepšilo vzdelávanie a životné podmienky pre celkovo 600 rodín.

Okrem toho budú pokračovať a ďalej sa rozvíjať aj existujúce projekty s terre des hommes v južnej Afrike a Latinskej Amerike.

 

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova