DACHSER Brno má nového Operations Managera

Michal Císař nastúpil na pozíciu Manager Operations pobočky DACHSER Brno. Bude mať na starosti riadenie všetkých kľúčových tímov logistickej prevádzky.

Michal Císař

Michal Císař vyštudoval bakalárske štúdium na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Svoju kariéru v logistike začal už pri štúdiu, keď začal pracovať ako kuriér a skladový operátor v DHL Express. Neskôr po ukončení štúdia mal na starosti disponovanie spojov na vnútroštátnych aj medzinárodných linkách, pracoval ako Operational Agent v oddelení kontroly nakládky leteckých kontajnerov a evidencie diaľkových spojov.

V roku 2015 nastúpil do spoločnosti DACHSER Czech Republic ako disponent charterových prepráv. Neskôr pôsobil ako Sales Representative pre najväčšiu českú pobočku DACHSER Kladno a od roku 2018 viedol oddelenie charterových prepráv na pobočke DACHSER Brno.

Kľúčové kompetencie

Na svojej novej pozícii Manager Operations DACHSER Brno vedie 5 tímov - oddelenia miestnej dopravy, charterových prepráv, linkových prepráv, prekládkového terminálu a správy obalového hospodárstva. Do jeho kompetencie spadá komunikácia s ostatnými pobočkami v sieti DACHSER a nastavovanie procesov a pravidelných liniek medzi nimi. Má na starosti aj riadenie nákupu kapacít pre všetky tri prepravné oddelenia. Je zodpovedný za personálne obsadenie a hodnotenia kvality práce jednotlivých tímov. Vyhodnocuje kvalitatívne, kvantitatívne aj finančné ukazovatele týchto kľúčových oddelení.

DACHSER celosvetovo
Kontaktujte nás
Kontakt Lenka Balcova